KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 19:38
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.106 -4.449.106 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914 0 0 0 0 0 1.233.851 1.233.851 1.244.765 -5.024 1.239.741
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.233.851 1.233.851 1.233.851 -5.024 1.228.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914 0 0 0 0 0 0 0 10.914 0 10.914
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 57.795 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.175.895 312.371 0 0 0 10.980.962 1.233.851 12.214.813 19.126.526 211.318 19.337.844
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.130.563 -7.130.563 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.972 0 0 0 0 0 1.695.590 1.695.590 1.724.562 -18.649 1.705.913
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695.590 1.695.590 1.695.590 -18.649 1.676.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.972 0 0 0 0 0 0 0 28.972 0 28.972
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 172.509 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.206.758 542.341 0 0 0 17.481.555 1.695.590 19.177.145 27.288.004 253.119 27.541.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.047.339 -634.809
Dönem Karı (Zararı)
1.676.941 1.228.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
915.913 696.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 130.834 96.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.761 14.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 7.987
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.761 6.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
181.284 186.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 43.494 17.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.963 88.533
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.328 75.749
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-77.501 4.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.430 29.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-314.388 -190.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
298.958 219.939
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.390 5.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-305.918 99.738
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
588.386 318.334
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
318.606 -53.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.475.126 -2.476.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.966 728.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.970 44.607
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.170.127 -323.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -64.434 -218.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -735.434 -887.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 11.756 -8.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.258.193 -1.261.815
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.258.193 -1.261.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.229 -93.694
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
2.231 -1.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
601.322 -310.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.022 -143.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-882.272 -551.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -19.895 -15.575
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-143.033 -63.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.139 -4.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.153.081 -484.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
263 1.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.083.376 -536.763
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -371.648 -227.122
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -711.728 -309.641
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-69.968 50.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.808.856 19.699
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.238.675 237.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.429.819 -217.444
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-391.564 -1.100.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
54.285 168.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-337.279 -931.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.491.606 4.078.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.154.327 3.147.167


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.154.327 2.492.096
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 9.965.070 9.803.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.966.009 4.255.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.999.061 5.548.236
Diğer Alacaklar
676.566 722.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 47.313 24.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
629.253 697.672
Stoklar
6 8.812.709 7.638.954
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.128.897 2.027.017
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 876.260 939.613
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.252.637 1.087.404
Diğer Dönen Varlıklar
681.834 491.217
ARA TOPLAM
24.419.403 23.175.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.419.403 23.175.142
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.149.727 2.148.927
Ticari Alacaklar
5 13.369.948 12.650.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.619.317 9.329.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.750.631 3.321.326
Diğer Alacaklar
2.076 2.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.076 2.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
240.015 219.833
Maddi Duran Varlıklar
8 3.711.169 3.432.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.583.816 2.267.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 820.629 817.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 121.064 137.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
699.565 680.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 560.328 253.422
Diğer Duran Varlıklar
1.444.519 1.445.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.882.227 23.238.156
TOPLAM VARLIKLAR
49.301.630 46.413.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.963.065 1.956.100
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.098.874 3.114.088
Ticari Borçlar
5 5.009.240 6.039.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.815.604 1.919.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.193.636 4.120.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 318.281 306.525
Diğer Borçlar
92.441 342.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.000 301.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
87.441 40.728
Devlet Teşvik ve Yardımları
29.522 27.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.510.076 1.850.165
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.398.416 413.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.111.660 1.436.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.250 2.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.996.796 3.080.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 189.523 170.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.807.273 2.909.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.397 31.327
ARA TOPLAM
18.027.942 16.749.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.027.942 16.749.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 738.252 332.762
Ticari Borçlar
5 7.444 25.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.444 25.467
Diğer Borçlar
11.921 13.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.921 13.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.355.437 1.929.027
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 951.998 1.035.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
403.439 893.763
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.615.099 1.513.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 338.486 333.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.276.613 1.179.809
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.412 14.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.732.565 3.828.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.760.507 20.578.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.288.004 25.563.442
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 2.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.416 186.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.416 186.416
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 309.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.119 -123.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.206.757 2.177.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
172.508 143.537
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 542.341 542.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.481.555 10.350.992
Net Dönem Karı veya Zararı
1.695.591 7.130.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
253.119 271.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.541.123 25.835.210
TOPLAM KAYNAKLAR
49.301.630 46.413.298


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.365.256 3.173.135
Satışların Maliyeti
14 -3.052.485 -2.241.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.312.771 931.729
BRÜT KAR (ZARAR)
1.312.771 931.729
Genel Yönetim Giderleri
-185.956 -110.750
Pazarlama Giderleri
-86.765 -113.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-134.310 -43.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.722.523 1.880.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.774.014 -983.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.854.249 1.561.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
306 2.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-8.390 -5.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.846.165 1.558.326
Finansman Gelirleri
16 199.795 174.690
Finansman Giderleri
17 -674.937 -404.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.371.023 1.328.565
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 305.918 -99.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-988 -146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
306.906 -99.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.676.941 1.228.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.676.941 1.228.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.649 -5.024
Ana Ortaklık Payları
18 1.695.590 1.233.851
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.972 10.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.972 10.914
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.972 10.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.705.913 1.239.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.649 -5.024
Ana Ortaklık Payları
1.724.562 1.244.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024084


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9259 Değişim: 0,00%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0329 Değişim: -0,02%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,84 Değişim: 0,11%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.