" />

KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:38
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 0 0 -22.244 13.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.654 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.979.848 10.087 2.989.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.988.438 10.087 2.998.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 0 0 -22.244 13.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.654 0 0 0 0 0 0 0 -8.590 0 -8.590
Sermaye Arttırımı
1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.758 67.758
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -54.598 0 152.833 0 0 0 0 0 152.833 49.096 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.970 0 0 0 3.819.136 -4.049.106 -229.970 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.137.360 -5.482 3.131.878
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.140.974 -5.482 3.135.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 0 0 -3.614 0 -3.614
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -80.884 0 228.651 0 0 0 0 0 228.651 62.719 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.180.819 542.341 0 0 0 10.350.992 3.140.974 13.491.966 20.619.121 269.660 20.888.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-654.021 -666.290
Dönem Karı (Zararı)
3.135.492 2.998.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.613.088 2.067.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 305.115 212.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.937 -34.709
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.504 -36.327
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 28.433 1.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
648.514 680.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 53.783 42.568
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
105.630 441.540
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
337.101 194.380
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
152.000 1.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-214.650 -131.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-391.560 -543.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
176.910 412.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20.955 12.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-46.540 490.661 727.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
378.096 350.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.059.686 -5.508.956
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.426.736 -811.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
180.827 -90.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.777.219 -1.505.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -371.993 -209.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -940.923 -285.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 58.955 36.325
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.521.556 -493.798
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.521.556 -493.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.428 -18.596
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-8.483 -6.083
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.482.834 -1.896.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-540.768 -227.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-311.106 -443.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -64.284 -30.037
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-273.997 -179.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.634 -13.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.898.660 -1.186.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.875 834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.923.050 -1.209.140
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -771.856 -422.094
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.151.194 -787.046
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 6.039
Alınan Temettüler
7.172 5.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.343 10.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-397.297 174.348
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.329.077 3.444.920
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.726.374 -3.158.905
Ödenen Temettüler
0 -111.667
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.949.978 -1.678.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
181.513 106.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.768.465 -1.572.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.078.756 3.513.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.310.291 1.941.071


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.310.898 4.081.654
Finansal Yatırımlar
2.179 17.914
Ticari Alacaklar
5 5.994.604 7.146.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.888.061 3.486.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.106.543 3.659.830
Diğer Alacaklar
489.860 672.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 29.075 75.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
460.785 597.210
Stoklar
6 7.314.535 5.532.703
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.832.792 1.778.726
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 863.336 586.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
969.456 1.192.326
Diğer Dönen Varlıklar
594.801 364.354
ARA TOPLAM
17.539.669 19.594.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.539.669 19.594.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.184.559 1.183.215
Ticari Alacaklar
5 9.053.690 7.469.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.239.521 5.893.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.814.169 1.576.104
Diğer Alacaklar
2.939 1.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.939 1.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
139.415 150.210
Maddi Duran Varlıklar
8 2.906.639 2.342.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.031.788 1.555.318
Peşin Ödenmiş Giderler
7 737.597 373.625
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 110.920 72.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
626.677 301.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 405.072 352.900
Diğer Duran Varlıklar
1.388.406 1.071.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.850.105 14.499.968
TOPLAM VARLIKLAR
35.389.774 34.094.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.494.322 1.618.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 2.469.380 1.388.850
Ticari Borçlar
5 3.180.142 4.251.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 750.743 847.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.429.399 3.403.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 264.460 205.506
Diğer Borçlar
438.776 101.022
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 405.000 87.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.776 13.219
Devlet Teşvik ve Yardımları
21.030 29.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.706.528 2.656.573
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 906.687 1.548.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
799.841 1.107.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
769 4.635
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.698.435 2.046.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 116.251 108.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.582.184 1.937.762
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.602 17.406
ARA TOPLAM
12.281.444 12.319.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.281.444 12.319.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 27.307 883.448
Ticari Borçlar
5 666 311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
666 311
Diğer Borçlar
16.212 36.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.212 36.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.495.947 1.764.157
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.301.133 1.314.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
194.814 449.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
674.779 992.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 271.381 264.964
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 403.398 727.087
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.638 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.219.549 3.676.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.500.993 15.996.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.619.121 17.881.761
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 2.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.651 248.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.651 248.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 309.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.884 -61.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
03
TOPLAM KAYNAKLAR
35.389.774 34.094.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 10.292.348 8.422.668 3.317.671 3.192.009
Satışların Maliyeti
14 -6.891.607 -6.182.736 -2.492.553 -2.506.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.400.741 2.239.932 825.118 685.329
BRÜT KAR (ZARAR)
3.400.741 2.239.932 825.118 685.329
Genel Yönetim Giderleri
-408.980 -285.691 -147.369 -102.595
Pazarlama Giderleri
-515.033 -170.343 -98.906 -75.913
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-308.633 -180.143 -117.019 -41.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.982.852 5.349.286 1.017.291 2.434.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.839.523 -3.090.350 -1.085.519 -1.296.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.311.424 3.862.691 393.596 1.603.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.059 5.312 7.909 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-20.955 -12.320 -13.766 -2.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.300.528 3.855.683 387.739 1.600.565
Finansman Gelirleri
16 719.261 576.751 284.369 175.730
Finansman Giderleri
17 -930.837 -1.183.746 -191.676 -506.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.088.952 3.248.688 480.432 1.269.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 46.540 -250.163 121.016 -118.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-769 -5.243 -565 -1.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
47.309 -244.920 121.581 -116.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.135.492 2.998.525 601.448 1.150.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.135.492 2.998.525 601.448 1.150.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.482 10.087 -1.047 3.743
Ana Ortaklık Payları
18 3.140.974 2.988.438 602.495 1.146.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.452 -22.244 -18.369 -11.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.315 -27.805 -22.961 -14.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.863 5.561 4.592 2.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.863 5.561 4.592 2.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.838 13.654 -5.679 8.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.838 13.654 -5.679 8.636
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.614 -8.590 -24.048 -3.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.131.878 2.989.935 577.400 1.147.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.482 10.087 -1.047 3.743
Ana Ortaklık Payları
3.137.360 2.979.848 578.447 1.143.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972600


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9187 Değişim: 0,07%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8675 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.536,92 Değişim: 0,08%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.