KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:39
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 997.649 795.191 1.792.840 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235.470 -32.746 -268.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 762.179 762.445 1.524.624 3.422.788 463 3.423.251
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.904 0 0 0 657.041 -686.945 -29.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.641 0 -1.627 0 -10.268 0 0 0 0 0 -10.268 4.562 0 0 0 0 50.098 0 0 50.098 0 0 0 0 0 54.660 0 0 0 0 0 1.375.901 1.375.901 1.420.293 79 1.420.372
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.375.901 1.375.901 1.375.901 79 1.375.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.641 0 -1.627 0 -10.268 0 0 0 0 0 -10.268 4.562 0 0 0 0 50.098 0 0 50.098 0 0 0 0 0 54.660 0 0 0 0 0 0 0 44.392 0 44.392
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 94.158 0 0 0 762.179 2.062.846 2.825.025 4.767.581 542 4.768.123
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.729 0 -19.729 0 0 0 0 0 -19.729 20.261 0 0 0 0 194.168 0 0 194.168 0 0 0 0 0 214.429 0 0 0 0 0 2.318.197 2.318.197 2.512.897 1.150 2.514.047
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.318.197 2.318.197 2.318.197 1.150 2.319.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.729 0 -19.729 0 0 0 0 0 -19.729 20.261 0 0 0 0 194.168 0 0 194.168 0 0 0 0 0 214.429 0 0 0 0 0 0 0 194.700 0 194.700
Sermaye Arttırımı
140.000 0 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936.723 0 2.936.723
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.728 42.728
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 0 0 189.358 25.507 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 755.119 124.062 0 0 0 1.419.220 3.609.498 5.028.718 10.132.601 44.420 10.177.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-758.732 662.532
Dönem Karı (Zararı)
2.319.347 1.375.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
177.842 357.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 171.391 132.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.780 7.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.239 1.476
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -17.541 5.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
747.129 214.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 55.008 31.375
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 385.888 29.350
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 305.852 155.138
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 381 -888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-112.645 114.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -657.252 -192.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-25 544.607 306.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 8.951 -9.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -77.581 -211.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 132.003 111.313
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
-731.312 35.761
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
108.318 -19.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.632 -18.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.016.894 -956.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.990 385.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.459 -28.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.316.341 -612.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -723.315 -503.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
770.883 561.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.260 9.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.239 -4.692
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
12.175 13.375
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-87.993 -609.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.833 -167.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-519.705 777.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -25.426 -16.724
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -204.698 -96.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.903 -1.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-715.071 -568.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.057 1.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-739.932 -561.464
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -343.541 -211.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -396.391 -349.750
Alınan Temettüler
23 5.222 8.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.582 -16.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.268.754 -21.154
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.936.723 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.936.723 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.128.345 905.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-991.092 -863.072
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
19 -84.600 -75.500
Ödenen Faiz
25 -25.142 -15.508
Alınan Faiz
304.520 27.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.951 73.132
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.685 20.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.825.636 93.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.261.752 1.167.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.087.388 1.261.753


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.115.691 1.262.904
Ticari Alacaklar
6 3.072.113 1.581.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 772.851 460.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.299.262 1.120.388
Diğer Alacaklar
7 204.117 112.761
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 24 34
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.093 112.727
Stoklar
9 3.576.618 2.221.631
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.319.330 657.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 311.668 92.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.007.662 565.128
Diğer Dönen Varlıklar
18 328.811 222.179
ARA TOPLAM
11.616.680 6.058.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.616.680 6.058.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29 778.665 568.914
Ticari Alacaklar
6 2.826.939 1.574.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.976.539 1.085.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
850.400 489.277
Diğer Alacaklar
7 764 661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
764 661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 93.586 83.324
Maddi Duran Varlıklar
11 1.336.297 1.090.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.082.067 891.216
Peşin Ödenmiş Giderler
10 504.399 442.731
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 155.933 165.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
348.466 277.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 734.092 650.775
Diğer Duran Varlıklar
18 500.142 276.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.856.951 5.580.209
TOPLAM VARLIKLAR
19.473.631 11.638.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 698.526 404.312
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 67.277 67.624
Ticari Borçlar
6 2.548.583 1.790.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 593.911 512.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.954.672 1.277.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 34.873 46.133
Diğer Borçlar
7 2.732 1.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 60 65
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.672 1.429
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 53.818 41.643
Ertelenmiş Gelirler
10 632.645 900.106
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 510.751 686.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
121.894 213.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.836 717
Kısa Vadeli Karşılıklar
634.951 425.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 49.382 42.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 585.569 383.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.237 13.546
ARA TOPLAM
4.684.478 3.691.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.684.478 3.691.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 20.234 62.207
Ticari Borçlar
6 1.768.283 1.262.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.617.969 1.048.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.314 213.639
Diğer Borçlar
7 106 105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106 105
Ertelenmiş Gelirler
10 2.296.513 1.642.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 1.669.160 1.461.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
627.353 181.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
526.996 211.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 198.611 168.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 328.385 42.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.132 3.178.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.296.610 6.870.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.132.601 4.767.581
Ödenmiş Sermaye
19 1.140.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.358 209.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.358 209.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -18.073 1.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
755.119 540.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 25.507 5.246
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
729.612 535.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26 729.612 535.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 172.687 124.062
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.661.896 1.419.220
Net Dönem Karı veya Zararı
2.318.197 1.375.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.420 542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.177.021 4.768.123
TOPLAM KAYNAKLAR
19.473.631 11.638.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 9.008.516 5.412.253
Satışların Maliyeti
20 -6.797.424 -3.946.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.211.092 1.465.975
BRÜT KAR (ZARAR)
2.211.092 1.465.975
Genel Yönetim Giderleri
21 -221.719 -177.622
Pazarlama Giderleri
21 -150.760 -164.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -114.408 -97.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.654.167 1.935.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.153.276 -1.678.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.225.096 1.284.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.789 9.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -8.951 9.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.220.934 1.302.711
Finansman Gelirleri
24 876.479 245.542
Finansman Giderleri
25 -855.647 -383.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.241.766 1.164.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.581 211.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.022 -2.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 88.603 213.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.319.347 1.375.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.319.347 1.375.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.150 79
Ana Ortaklık Payları
28 2.318.197 1.375.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.729 -10.268
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 0 3.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -24.662 -2.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.933 -11.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 4.933 -11.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
214.429 54.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 20.261 4.562
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26 204.387 52.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.219 -2.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26-27 -10.219 -2.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.700 44.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.514.047 1.420.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.150 79
Ana Ortaklık Payları
2.512.897 1.420.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742448


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8119 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3224 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,45 Değişim: 0,05%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.