KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:25
KAP ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 997.649 795.191 1.792.840 3.691.004 463 3.691.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235.470 -32.746 0 -268.216 0 -268.216
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.158 0 0 0 762.179 762.445 1.524.624 3.422.788 463 3.423.251
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.903 0 0 0 657.042 -686.945 -29.903 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 752.262 752.262 751.343 64 751.407
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752.262 752.262 752.262 64 752.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 0 0 -919 0 -919
Sermaye Arttırımı
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 436 0 218.530 0 0 0 0 0 218.530 590 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 485.936 124.061 0 0 0 1.419.221 752.262 2.171.483 4.098.631 527 4.099.158
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.687.436 1.387.770 3.075.206 5.047.666 542 5.048.208
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268.216 -11.869 -280.085 -280.085 0 -280.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.431 0 1.656 0 209.087 0 0 0 0 0 209.087 5.246 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 540.690 124.062 0 0 0 1.419.220 1.375.901 2.795.121 4.767.581 542 4.768.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625 0 0 0 1.242.676 -1.291.301 -48.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 0 0 -5.414 31.795 0 0 0 0 0 0 0 31.795 0 0 0 0 0 31.795 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.761.884 31 1.761.915
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.735.503 1.735.503 1.735.503 9 1.735.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.414 0 -5.414 0 0 0 0 0 -5.414 31.795 0 0 0 0 0 0 0 31.795 0 0 0 0 0 31.795 0 0 0 0 0 0 0 26.381 0 26.381
Sermaye Arttırımı
140.000 0 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936.723 0 2.936.723
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.600 -84.600 -84.600 0 -84.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -3.758 0 203.673 0 0 0 0 0 203.673 37.041 0 0 0 0 535.444 0 0 535.444 0 0 0 0 0 572.485 172.687 0 0 0 2.661.896 1.735.503 4.397.399 9.381.588 573 9.382.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-911.247 -399.962
Dönem Karı (Zararı)
1.735.534 752.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
734.557 -112.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.477 95.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.469 3.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.939 837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.530 2.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
353.158 169.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 27.515 19.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.404 51.262
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
163.342 92.270
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.897 6.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.770 106.154
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-390.532 -205.938
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.762 312.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.224 -2.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.083 -136.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 73.074 56.256
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
-78.066 -366.521
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
219.047 -20.453
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.139 -17.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.268.347 -962.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.128.975 580.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.392 -10.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.226.081 -420.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-706.941 -521.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.999 245.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -97 8.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.133 -1.110
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
5.535 8.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
351.662 -709.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.976 -142.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-798.256 -322.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -19.159 -13.146
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-93.116 -63.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-716 -427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-460.155 -364.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89 1.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-434.552 -361.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.931 -117.310
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -204.621 -244.437
Alınan Temettüler
4.159 8.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.851 -12.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.111.839 -88.198
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.936.723 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.936.723 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
847.599 536.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-735.885 -578.383
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-56.400 -54.167
Ödenen Faiz
19 -12.501 -13.263
Alınan Faiz
132.303 21.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.740.437 -852.512
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.813 16.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.250 -836.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.261.753 1.167.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.044.003 331.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.082.520 1.262.904
Ticari Alacaklar
5 2.868.518 1.581.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 687.777 460.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.180.741 1.120.388
Diğer Alacaklar
107.923 112.761
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 34
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.923 112.727
Stoklar
7 3.457.104 2.221.631
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.119.641 657.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 192.478 92.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
927.163 565.128
Diğer Dönen Varlıklar
368.254 222.179
ARA TOPLAM
11.003.960 6.058.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.003.960 6.058.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
569.179 568.914
Ticari Alacaklar
5 2.183.511 1.574.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.444.625 1.085.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
738.886 489.277
Diğer Alacaklar
1.106 661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.106 661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 104.656 83.324
Maddi Duran Varlıklar
9 1.242.264 1.090.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 969.087 891.216
Peşin Ödenmiş Giderler
8 687.714 442.731
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 291.118 165.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
396.596 277.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 621.200 650.775
Diğer Duran Varlıklar
428.345 276.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.807.062 5.580.209
TOPLAM VARLIKLAR
17.811.022 11.638.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 773.997 404.312
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 76.924 67.624
Ticari Borçlar
5 1.754.276 1.790.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 355.059 512.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.399.217 1.277.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 46.036 46.133
Diğer Borçlar
30.818 1.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 28.260 65
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.558 1.429
Devlet Teşvik ve Yardımları
47.178 41.643
Ertelenmiş Gelirler
8 783.077 900.106
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 548.451 686.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
234.626 213.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.155 717
Kısa Vadeli Karşılıklar
521.462 425.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 41.632 42.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 479.830 383.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
992 13.546
ARA TOPLAM
4.042.915 3.691.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.042.915 3.691.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 34.559 62.207
Ticari Borçlar
5 1.545.032 1.262.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.407.570 1.048.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
137.462 213.639
Diğer Borçlar
114 105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
114 105
Ertelenmiş Gelirler
8 2.442.479 1.642.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 2.023.826 1.461.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
418.653 181.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
363.762 211.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 184.534 168.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 179.228 42.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.385.946 3.178.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.428.861 6.870.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.381.588 4.767.581
Ödenmiş Sermaye
14 1.140.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
203.673 209.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
203.673 209.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
207.431 207.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.758 1.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.485 540.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.041 5.246
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
535.444 535.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 172.687 124.062
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.661.896 1.419.220
Net Dönem Karı veya Zararı
1.735.503 1.375.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
573 542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.382.161 4.768.123
TOPLAM KAYNAKLAR
17.811.022 11.638.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.213.940 3.451.174 1.934.165 1.239.435
Satışların Maliyeti
15 -3.940.719 -2.608.560 -1.481.064 -975.062
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.273.221 842.614 453.101 264.373
BRÜT KAR (ZARAR)
1.273.221 842.614 453.101 264.373
Genel Yönetim Giderleri
-158.923 -127.686 -58.464 -45.162
Pazarlama Giderleri
-98.784 -82.709 -34.202 -28.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-57.127 -50.491 -22.857 -23.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.624.328 1.035.564 3.093.626 390.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.588.496 -902.573 -2.470.806 -326.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.994.219 714.719 960.398 231.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 5.215 9.267 1.726 141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -7.524 2.230 -1.575 -3.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.991.910 726.216 960.549 227.776
Finansman Gelirleri
18 481.267 252.122 307.437 92.555
Finansman Giderleri
19 -698.560 -362.122 -399.345 -122.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.774.617 616.216 868.641 197.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -39.083 136.110 -74.914 9.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.155 -1.282 -5.097 -186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.928 137.392 -69.817 9.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.735.534 752.326 793.727 207.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.735.534 752.326 793.727 207.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 64 21 16
Ana Ortaklık Payları
20 1.735.503 752.262 793.706 207.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,01638100 0,00752300 0,00674600 0,00207700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 20 0,01638100 0,00752300 0,00674600 0,00207700
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.414 -825 0 2.022
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.767 -1.032 0 2.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.353 207 0 -505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.353 207 0 -505
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.795 -94 18.262 -1.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.795 -94 18.262 -1.236
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.381 -919 18.262 786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.761.915 751.407 811.989 208.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 64 21 16
Ana Ortaklık Payları
1.761.884 751.343 811.968 208.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716433


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4222 Değişim: 0,11%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4224
Açılış: 7,4139
8,9828 Değişim: 0,05%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9840
Açılış: 8,9781
438,54 Değişim: -0,09%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.