" />

KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 00:18
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.526 5.910.717 50.130.119 55.627.310 55.627.310
Dönem Karı (Zararı)
50.130.119 50.130.119 50.130.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.526 5.910.717 5.497.191 5.497.191
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -2.369.487 0 0 0 0 0 0 0 0 7.297.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 175.634.244
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -2.369.487 0 0 0 0 0 0 0 0 7.297.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 0 175.634.244
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.338.950 48.791.169 -50.130.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.822.578 4.562.718 40.619.421 41.359.561 41.359.561
Dönem Karı (Zararı)
40.619.421 40.619.421 40.619.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.822.578 4.562.718 740.140 740.140
Kar Payları
-15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 0 -6.192.065 0 0 0 0 0 0 0 0 11.860.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.136.451 0 0 0 94.576.011 40.619.421 0 201.993.805 0 201.993.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.068.289 -27.719.296
Dönem Karı (Zararı)
40.619.421 50.130.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.998.748 64.652.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 15.002.126 10.332.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.715.156 3.116.972
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.653.922 2.695.323
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.061.234 421.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.212.685 8.898.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.675.117 804.805
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.537.568 8.093.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.079.809 32.138.681
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 91.079.809 32.138.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.130.868 -261.848
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.130.868 -261.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.992.933 12.046.998
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.208.901 -859.318
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.208.901 -859.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 8.918.006 -759.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.864.032 -118.955.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.122.917 -30.459.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-303.122.917 -30.459.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.040.464 -18.512.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.040.464 -18.512.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
49.868.004 1.459.453
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
49.868.004 1.459.453
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.490.762 -82.216.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.841.179 10.773.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.841.179 10.773.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.754.137 -4.172.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -7.117.542 -10.236.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -35.704.884 -13.310.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.455.196 -19.610.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 285.000 1.821.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -33.075.335 -22.607.707
Alınan Faiz
19 11.335.139 1.175.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.724.455 106.224.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
798.231.918 334.877.336
Kredilerden Nakit Girişleri
4 548.231.918 334.877.336
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 250.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -464.750.780 -185.624.973
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -7.325.146 -5.165.553
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.764.930
Ödenen Temettüler
14 -15.000.000 -11.769.746
Ödenen Faiz
-69.431.537 -23.327.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.200.970 58.895.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.562.718 5.910.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.763.688 64.805.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.541.789 29.735.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.305.477 94.541.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 316.305.477 94.541.789
Ticari Alacaklar
608.856.370 316.405.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 608.856.370 316.405.596
Diğer Alacaklar
1.056.378 139.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.056.378 139.584
Stoklar
7 240.932.463 216.502.935
Peşin Ödenmiş Giderler
34.518.397 31.141.438
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.518.397 31.141.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 137.597 0
Diğer Dönen Varlıklar
6.433.681 8.091.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 6.433.681 8.091.852
ARA TOPLAM
1.208.240.363 666.823.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.208.240.363 666.823.194
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.965.000 3.803.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.965.000 3.803.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
138.226 150.400
Maddi Duran Varlıklar
9 57.721.856 40.197.782
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.334.807 8.007.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.644.777 9.220.626
Peşin Ödenmiş Giderler
2.064.734 307.898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.064.734 307.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 33.768.069 15.440.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.637.469 77.127.703
TOPLAM VARLIKLAR
1.325.877.832 743.950.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.480.465 237.283.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.480.465 237.283.547
Banka Kredileri
4 363.102.964 232.669.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.109.395 4.613.912
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 268.268.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 15.013.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 15.013.776
Banka Kredileri
4 0 15.013.776
Ticari Borçlar
338.894.400 227.053.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 338.894.400 227.053.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.473.203 701.789
Diğer Borçlar
140.296 60.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 140.296 60.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
83.389.124 33.521.120
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 83.389.124 33.521.120
Türev Araçlar
1.130.867 261.848
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 1.130.867 261.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.678.152 5.988.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.678.152 5.988.954
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 469.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.838.831 13.861.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.103.665 8.854.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 8.735.166 5.007.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.810.019 3.177.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 17.810.019 3.177.138
ARA TOPLAM
1.108.835.357 537.392.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.108.835.357 537.392.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
849.927 23.927.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
849.927 23.927.715
Banka Kredileri
4 0 20.018.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 849.927 3.909.641
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.198.743 6.996.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.907.066 3.565.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.291.677 3.430.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.048.670 30.924.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.884.027 568.316.653
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.993.805 175.634.244
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.192.065 -2.369.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.192.065 -2.369.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.192.065 -2.369.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.860.329 7.297.611
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 11.860.329 7.297.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.136.451 8.797.501
Yasal Yedekler
14 10.136.451 8.797.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 94.576.011 60.784.842
Net Dönem Karı veya Zararı
40.619.421 50.130.119
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.993.805 175.634.244
TOPLAM KAYNAKLAR
1.325.877.832 743.950.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.537.905.868 815.345.959
Satışların Maliyeti
15 -1.044.719.044 -552.511.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
493.186.824 262.834.703
BRÜT KAR (ZARAR)
493.186.824 262.834.703
Genel Yönetim Giderleri
16 -83.778.070 -47.228.477
Pazarlama Giderleri
16 -253.418.949 -133.697.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.480.382 16.186.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.930.695 -3.972.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.539.492 94.123.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.539.492 94.123.341
Finansman Gelirleri
19 22.224.589 7.894.833
Finansman Giderleri
19 -126.151.727 -39.841.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.612.354 62.177.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.992.933 -12.046.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -31.481.185 -17.564.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 17.488.252 5.517.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.619.421 50.130.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.619.421 50.130.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.619.421 50.130.119
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 21 1,26110000 1,55640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.822.578 -413.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.661.680 -516.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
839.102 103.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 839.102 103.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.562.718 5.910.717
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
4.562.718 5.910.717
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.562.718 5.910.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
740.140 5.497.191
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.359.561 55.627.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.359.561 55.627.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118115


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0852 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2918 Değişim: 0,26%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.620,82 Değişim: 0,25%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.623,34
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.