KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 19:54
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
den Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 98.721.381
Transferler
1.070.577 14.322.073 -15.392.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.215 648.004 36.467.200 36.871.989 36.871.989
Dönem Karı (Zararı)
36.467.200 36.467.200 36.467.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.215 648.004 404.789 404.789
Kar Payları
-3.816.690 -3.816.690 -3.816.690
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -1.955.961 0 0 0 0 0 0 0 0 1.386.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 38.483.735 36.467.200 0 131.776.680 0 131.776.680
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.526 5.910.717 50.130.119 55.627.310 55.627.310
Dönem Karı (Zararı)
50.130.119 50.130.119 50.130.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.526 5.910.717 5.497.191 5.497.191
Kar Payları
-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.369.487 0 0 0 0 0 0 0 0 7.297.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 50.130.119 0 175.634.244 0 175.634.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.719.296 1.456.233
Dönem Karı (Zararı)
50.130.119 36.467.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.652.702 39.606.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 10.332.944 8.179.327
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.116.972 1.734.952
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.695.323 876.252
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 421.649 858.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.898.165 13.300.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 804.805 534.366
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.093.360 12.766.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.138.681 9.073.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 32.138.681 9.073.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-261.848 -2.546.143
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -261.848 -2.546.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.046.998 11.728.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-859.318 -32.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-859.318 -32.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -759.892 -1.832.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.955.173 -52.563.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.459.132 -71.518.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.459.132 -71.518.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.512.694 -8.345.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.512.694 -8.345.009
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.459.453 17.468.789
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
1.459.453 17.468.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.216.541 -89.788.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.773.741 99.619.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.773.741 99.619.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.172.352 23.510.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -10.236.072 -2.777.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -13.310.872 -19.276.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.610.394 -14.926.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.821.430 350.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.821.430 350.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.607.707 -16.659.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.128.252 -14.388.677
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.479.455 -2.270.555
Alınan Faiz
19 1.175.883 1.382.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.224.916 34.356.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
334.877.336 258.179.010
Kredilerden Nakit Girişleri
4 334.877.336 258.179.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.624.973 -211.882.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -185.624.973 -211.882.986
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.165.553 -4.420.833
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.771.016
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.764.930
Ödenen Temettüler
14 -11.769.746 -3.816.690
Ödenen Faiz
-23.327.218 -9.473.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.895.226 20.885.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.910.717 648.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.805.943 21.533.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.735.846 8.202.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.541.789 29.735.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.541.789 29.735.846
Ticari Alacaklar
316.405.596 290.277.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 316.405.596 290.277.157
Diğer Alacaklar
139.584 168.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 139.584 168.831
Stoklar
7 216.502.935 134.708.043
Peşin Ödenmiş Giderler
31.141.438 8.337.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.141.438 8.337.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 4.312.826
Diğer Dönen Varlıklar
8.091.852 10.149.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 8.091.852 10.149.276
ARA TOPLAM
666.823.194 477.689.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
666.823.194 477.689.063
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.803.000 2.167.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.803.000 2.167.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
150.400 153.600
Maddi Duran Varlıklar
9 40.197.782 29.168.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.007.282 6.776.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.220.626 4.930.134
Peşin Ödenmiş Giderler
307.898 471.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 307.898 471.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.440.715 9.819.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.127.703 53.487.179
TOPLAM VARLIKLAR
743.950.897 531.176.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.283.547 113.026.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.283.547 113.026.175
Banka Kredileri
4 232.669.635 110.144.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.613.912 2.882.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.013.776 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.013.776 0
Banka Kredileri
4 15.013.776
Ticari Borçlar
227.053.220 217.039.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 35.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 227.053.220 217.003.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 701.789 4.068.631
Diğer Borçlar
60.790 24.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 60.790 24.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
33.521.120 32.061.667
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 33.521.120 32.061.667
Türev Araçlar
261.848 3.288.626
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 261.848 3.288.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.988.954 2.029.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 469.163 527.864
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.861.129 16.262.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.854.114 11.074.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.007.015 5.187.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.177.138 1.502.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 3.177.138 1.502.111
ARA TOPLAM
537.392.474 389.831.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
537.392.474 389.831.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.927.715 4.215.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.927.715 4.215.657
Banka Kredileri
4 20.018.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.909.641 4.215.657
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.996.464 5.352.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.565.508 2.505.772
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.430.956 2.846.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.924.179 9.568.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
568.316.653 399.399.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.634.244 131.776.680
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.369.487 -1.955.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.369.487 -1.955.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.369.487 -1.955.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.297.611 1.386.894
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 7.297.611 1.386.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.797.501 6.401.154
Yasal Yedekler
14 8.797.501 6.401.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 60.784.842 38.483.735
Net Dönem Karı veya Zararı
50.130.119 36.467.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.634.244 131.776.680
TOPLAM KAYNAKLAR
743.950.897 531.176.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 815.345.959 607.485.695
Satışların Maliyeti
15 -552.511.256 -413.767.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.834.703 193.718.381
BRÜT KAR (ZARAR)
262.834.703 193.718.381
Genel Yönetim Giderleri
16 -47.228.477 -35.427.156
Pazarlama Giderleri
16 -133.697.024 -104.113.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 16.186.529 6.683.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.972.390 -1.512.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.123.341 59.349.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.123.341 59.349.168
Finansman Gelirleri
19 7.894.833 1.850.500
Finansman Giderleri
19 -39.841.057 -13.003.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.177.117 48.196.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.046.998 -11.728.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -17.564.997 -18.923.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.517.999 7.194.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.130.119 36.467.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.130.119 36.467.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.130.119 36.467.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-413.526 -243.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -516.908 -304.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 103.382 60.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 103.382 60.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.910.717 648.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.910.717 648.004
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.910.717 648.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.497.191 404.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.627.310 36.871.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.627.310 36.871.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.378 Değişim: -0,65% Hacim : 20.641 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 2.377 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8720 Değişim: 0,19%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7830 Değişim: -0,32%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
941,57 Değişim: 0,11%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.