KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:48
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 98.721.381
Transferler
1.070.577 14.322.073 -15.392.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.982 1.188.653 44.457.912 45.371.583 45.371.583
Dönem Karı (Zararı)
44.457.912 44.457.912 44.457.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.982 1.188.653 913.671 913.671
Kar Payları
-3.816.690 -3.816.690 -3.816.690
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -1.987.728 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 38.483.735 44.457.912 0 140.276.274 0 140.276.274
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-780.308 1.631.805 32.642.161 33.493.658 33.493.658
Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 32.642.161 32.642.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-780.308 1.631.805 851.497 851.497
Kar Payları
-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.736.269 0 0 0 0 0 0 0 0 3.018.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 32.642.161 0 153.500.592 0 153.500.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.854.742 22.604.627
Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 44.457.912
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 44.457.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.395.443 28.698.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 ,11 6.278.504 5.852.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.310.723 2.081.890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.743.892 816.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 566.831 1.264.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.815.123 5.926.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 761.254 400.775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.053.869 5.525.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.202.232 8.312.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.202.232 8.312.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.437.984
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -5.437.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.188.537 12.891.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-859.318 -29.166
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-859.318 -29.166
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -2.540.358 -899.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.552.922 -37.531.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.968.037 -59.022.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.968.037 -59.022.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.181.703 -6.819.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.181.703 -6.819.729
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.464.199 -36.591.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.952.096 39.093.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.952.096 39.093.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10.109.788 22.875.289
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10.109.788 22.875.289
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.096.675 2.933.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.515.318 35.624.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
2,13 -9.976.971 -2.777.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -12.362.453 -10.242.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.160.295 -7.093.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 986.131 350.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -9.146.426 -7.443.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.810.670 4.885.847
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.693.929 222.679.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.615.319 -203.204.593
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.615.319 -203.204.593
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.028.334 -3.201.654
Ödenen Temettüler
-11.769.746 -3.816.690
Ödenen Faiz
-17.166.225 -8.847.725
Alınan Faiz
696.365 1.277.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.795.633 20.396.839
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.631.805 1.188.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.427.438 21.585.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.735.846 8.202.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.163.284 29.787.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.163.284 29.735.846
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
303.098.132 290.277.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 303.098.132 290.277.157
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
216.251 168.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 216.251 168.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 219.605.411 134.708.043
Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.071.657 8.337.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 4.312.826
Diğer Dönen Varlıklar
11.381.185 10.149.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.381.185 10.149.276
ARA TOPLAM
605.535.920 477.689.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
605.535.920 477.689.063
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.572.000 2.167.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.572.000 2.167.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
152.000 153.600
Maddi Duran Varlıklar
9 31.835.652 29.168.639
Kullanım Hakk 6.658.012 4.930.134
Peşin Ödenmiş Giderler
2.236.546 471.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.236.546 471.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 17.235.934 9.819.334
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.999.389 53.487.179
TOPLAM VARLIKLAR
671.535.309 531.176.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.180.704 113.026.175
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.180.704 113.026.175
Banka Kredileri
4 223.639.945 110.144.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.540.759 2.882.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
198.087.275 217.039.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 198.087.275 217.003.499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 665.029 4.068.631
Diğer Borçlar
0 24.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 42.171.455 32.061.667
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
42.171.455 32.061.667
Türev Araçlar
21 191.951 3.288.626
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
191.951 3.288.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.318.129 2.029.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.318.129 2.029.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.262.645 527.864
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.905.845 16.262.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.044.298 11.074.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.861.547 5.187.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.413.357 1.502.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.413.357 1.502.111
ARA TOPLAM
487.196.390 389.831.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
487.196.390 389.831.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.315.475 4.215.657
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.315.475 4.215.657
Banka Kredileri
4 20.008.869 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.306.606 4.215.657
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.522.852 5.352.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.851.121 2.505.772
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.671.731 2.846.929
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.838.327 9.568.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
518.034.717 399.399.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.500.592 131.776.680
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 18.635.298 -1.955.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.736.269 -1.955.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.736.269 -1.955.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.018.699 1.386.894
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 3.018.699 1.386.894
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.797.501 6.401.154
Yasal Yedekler
14 8.797.501 6.401.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 60.784.842 38.483.735
Net Dönem Karı veya Zararı
32.642.161 36.467.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.500.592 131.776.680
TOPLAM KAYNAKLAR
671.535.309 531.176.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 579.951.573 435.344.724 168.558.990 162.638.323
Satışların Maliyeti
15 -392.837.071 -295.429.438 -118.050.829 -109.001.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.114.502 139.915.286 50.508.161 53.636.920
BRÜT KAR (ZARAR)
187.114.502 139.915.286 50.508.161 53.636.920
Genel Yönetim Giderleri
16 -30.751.281 -18.744.094 -10.024.103 -6.051.139
Pazarlama Giderleri
16 -97.414.824 -63.620.001 -34.083.760 -23.872.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.258.298 9.852.897 -3.418.569 7.416.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.647.187 -1.059.463 -732.465 -238.905
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.787.805 -1.249.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.771.703 66.344.625 999.591 30.891.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.771.703 66.344.625 999.591 30.891.110
Finansman Gelirleri
5.014.158 2.035.794 698.945 743.380
Finansman Giderleri
-23.955.163 -11.030.785 -10.335.931 -3.554.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.830.698 57.349.634 -8.637.395 28.080.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.188.537 -12.891.722 1.723.143 -6.066.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.410.060 -22.911.529 -1.772.252 -9.174.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.221.523 10.019.807 3.495.395 3.108.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.642.161 44.457.912 -6.914.252 22.013.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-780.308 -274.982 -467.080 -60.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13,2 -975.385 -343.728 -583.850 -75.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.077 68.746 116.770 15.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 195.077 68.746 116.770 15.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.631.805 1.188.653 257.996 733.027
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.631.805 1.188.653 257.996 733.027
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.631.805 1.188.653 257.996 733.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
851.497 913.671 -209.084 672.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.493.658 45.371.583 -7.123.336 22.686.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.493.658 45.371.583 -7.123.336 22.686.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975330


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3196 Değişim: 1,52%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4579 Değişim: 0,93%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
972,31 Değişim: 0,63%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.