KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 19:14
KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 0 98.721.381
Transferler
15.392.650 -15.392.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.472 297.314
Dönem Karı (Zararı)
4.360.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.472 297.314
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.849.218 1.036.204 5.330.577 43.371.002 4.360.089 103.242.312 0 103.242.312
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680
Transferler
36.467.200 -36.467.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.774 1.024.285
Dönem Karı (Zararı)
25.857.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.774 1.024.285
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -2.168.735 2.411.179 6.401.154 74.950.935 25.857.127 158.445.318 0 158.445.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.753.565 225.834
Dönem Karı (Zararı)
25.857.127 4.360.089
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.857.127 4.360.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.013.561 9.336.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 2.498.878 1.849.452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.449.339 2.126.674
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 366.798 1.061.595
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.082.541 1.065.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.266.839 3.098.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.042.365 1.885.480
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.224.474 1.212.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.401.748 2.687.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.401.748 2.687.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.244.095 -1.743.508
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.244.095 -1.743.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.152.662 1.317.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.641.928 -14.136.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.218.505 13.383.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.218.505 13.383.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.257.570 -3.713.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.257.570 -3.713.588
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.999.217 -25.867.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.433.006 3.895.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.016.031 -297.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.016.031 -297.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.485.163 2.251.065
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-497.891 1.634.935
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-497.891 1.634.935
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.535.707 276.322
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-545.110 -2.061.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-656.116 -3.638.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-761.670 -3.153.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
105.554 -484.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.771.240 -440.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13.2 -9.689.601 -2.697.638
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.707.276 3.364.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-719.836 -4.524.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
603.540 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
603.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.323.376 -4.524.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.323.376 -4.524.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.469.325 37.472.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.000.000 103.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 86.000.000 103.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.257.842 -65.173.823
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -47.257.842 -65.173.823
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.185.627 -629.148
Ödenen Faiz
-1.306.853 -521.753
Alınan Faiz
219.647 97.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.995.924 33.173.827
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.024.285 297.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.020.209 33.471.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.735.846 8.202.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.756.055 41.673.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.756.055 29.735.846
Ticari Alacaklar
314.380.094 290.277.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 314.380.094 290.277.157
Diğer Alacaklar
4.426.401 168.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.426.401 168.831
Türev Araçlar
2.986
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.986
Stoklar
7 163.624.719 134.708.043
Peşin Ödenmiş Giderler
14.306.221 8.337.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.306.221 8.337.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 4.312.826
Diğer Dönen Varlıklar
10.910.946 10.149.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.910.946 10.149.276
ARA TOPLAM
547.407.422 477.689.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
547.407.422 477.689.063
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.910.000 2.167.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.910.000 2.167.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
160.000 153.600
Maddi Duran Varlıklar
9 27.935.149 29.168.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 7.572.736 6.776.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.353.306 4.930.134
Peşin Ödenmiş Giderler
934.975 471.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 934.975 471.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 10.518.465 9.819.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.384.631 53.487.179
TOPLAM VARLIKLAR
605.792.053 531.176.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.946.530 113.026.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.946.530 113.026.175
Banka Kredileri
4 141.950.840 110.144.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.995.690 2.882.062
Ticari Borçlar
221.055.402 217.039.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 18.172 35.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 221.037.230 217.003.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.553.794 4.068.631
Diğer Borçlar
0 24.605
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
31.563.776 32.061.667
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 31.563.776 32.061.667
Türev Araçlar
0 3.288.626
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.288.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.484.585 2.029.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.484.585 2.029.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 10.720.913 527.864
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.399.483 16.262.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.200.006 11.074.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.199.477 5.187.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.632.270 1.502.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.632.270 1.502.111
ARA TOPLAM
426.356.753 389.831.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.356.753 389.831.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.931.099 4.215.657
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
Banka Kredileri
4 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.931.099 4.215.657
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.931.099 4.215.657
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.058.883 5.352.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.999.048 2.505.772
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.059.835 2.846.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.989.982 9.568.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
447.346.735 399.399.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.445.318 131.776.680
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
242.444 -569.067
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.168.735 -1.955.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.168.735 -1.955.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.411.179 1.386.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.401.154 6.401.154
Yasal Yedekler
14 6.401.154 6.401.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 74.950.935 38.483.735
Net Dönem Karı veya Zararı
25.857.127 36.467.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.445.318 131.776.680
TOPLAM KAYNAKLAR
605.792.053 531.176.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 202.465.743 115.521.912
Satışların Maliyeti
15 -136.714.629 -81.071.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.751.114 34.450.649
BRÜT KAR (ZARAR)
65.751.114 34.450.649
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.118.399 -6.510.514
Pazarlama Giderleri
16 -26.588.500 -20.645.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.994.815 2.693.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-627.489 -1.622.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.411.541 8.365.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.411.541 8.365.352
Finansman Gelirleri
219.647 97.460
Finansman Giderleri
-4.621.399 -2.785.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.009.789 5.677.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.152.662 -1.317.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.798.599 -6.304.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 645.937 4.986.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.857.127 4.360.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.857.127 4.360.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.857.127 4.360.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-212.774 -136.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.2 -265.968 -170.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.194 34.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 53.194 34.118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.024.285 297.314
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.024.285 297.314
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.024.285 297.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
811.511 160.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.668.638 4.520.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.668.638 4.520.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936642


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,49% Hacim : 11.563 Mio.TL Son veri saati : 17:19
Düşük 1.392 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7307 Değişim: 0,13%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3638 Değişim: -0,32%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
498,43 Değişim: 0,26%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.