KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:13
KAP ***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 3.903.808 6.455.192
Dönem Karı (Zararı)
-307.804 -14.639.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-307.804 -14.639.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.171.922 21.243.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 694.713 103.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 191.250
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 191.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.483.606 23.340.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.855 -15.405
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.472.751 23.356.092
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.926 1.771.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 16.926 1.771.645
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.011.431 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.011.431 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -485.140 -4.163.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.450.386 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
674.313 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.776.073 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-906.287 -1.291.247
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 51.611 197.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 51.611 197.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 834.127 -3.213.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 834.127 -3.213.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -25.450 62.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -395.239 -387.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -395.239 -387.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -218.168 -50.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.151.722 2.096.110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.151.722 2.096.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.446 3.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.957.831 5.312.248
Alınan Faiz
0 1.127.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.023 15.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.722.037 -5.810.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-105.296 10.532
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-105.296 10.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -223.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -223.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.827.333 -5.597.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.641.647 -995.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.641.647 -995.087
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.641.647 -995.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.802 -350.437
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.802 -350.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.822 366.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 16.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Diğer Düzeltmeler
-28.398 -28.398
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345
Transferler
21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630
Dönem Karı (Zararı)
-15.837.121 -15.692.084 1.052.109 -14.639.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.530 -6.530
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.103 -1.103 -1.103
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.906.038 -5.661 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 -15.837.121 10.409.107 3.829.260 14.238.367
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255
Transferler
21 358 -21.787.328 21.861.030 74.060 74.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -307.804 -307.804 -307.804
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 -43.602 4.792 -134.917 -4.987 -74.015 1.302.503 1.049.774 1.352.827 2.402.601
Dönem Sonu Bakiyeler
21 10.000.000 1.499.678 447.204 -9.062.966 -307.804 2.576.112 2.576.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20 15.822
Ticari Alacaklar
7 0 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 51.611
Diğer Alacaklar
8 786.209 1.620.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 1.620.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 786.209 62
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.009 8.438
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.009 8.438
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 337
Diğer Dönen Varlıklar
20 77.973 405.417
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 77.973 405.417
ARA TOPLAM
899.211 2.101.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
899.211 2.101.961
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 101.510 1.766.925
Binalar
1.469.360
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 0 0
Taşıtlar
12 0 4.408
Mobilya ve Demirbaşlar
12 74.202 127.317
Özel Maliyetler
12 27.308 165.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 1.045.095
Şerefiye
13 0 1.011.431
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 33.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 94 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.462.145 7.888.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.563.749 10.702.139
TOPLAM VARLIKLAR
7.462.960 12.804.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.813.221 8.454.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.813.221 8.454.868
Banka Kredileri
6 2.813.221 8.454.868
Ticari Borçlar
7 354.572 749.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 354.572 749.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 140.610 358.778
Diğer Borçlar
8 1.082.439 91.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 48.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.034.046 91.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.127 2.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.127 2.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 29.907 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 29.907 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 464.972 2.607.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 464.972 2.607.894
ARA TOPLAM
4.886.848 12.327.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.886.848 12.327.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 69.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 69.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 69.285
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.886.848 12.396.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 2.576.112 1.760.082
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.499.678 1.543.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 0 134.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 134.754
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 0 134.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 -5.150
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 4.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 447.204 521.219
Yasal Yedekler
21 447.204 521.219
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.062.966 11.421.859
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -307.804 -21.861.030
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 -1.352.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.576.112 407.255
TOPLAM KAYNAKLAR
7.462.960 12.804.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 5.209.659 70.732
Satışların Maliyeti
22 0 -3.370.954 -21.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.838.705 49.215
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.838.705 0 49.215
Genel Yönetim Giderleri
-249.657 -1.082.447 -120.843 -352.529
Pazarlama Giderleri
0 -23.535 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
685.851 1.552.582 10.854 605.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.760.398 -19.125.737 100.000 4.436.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.324.204 -16.840.432 -9.989 4.738.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
674.313 0 0 -1.866.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-126.127 -191.250 0 -191.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-776.018 -17.031.682 -9.989 2.681.171
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-16.926 -1.771.645 -74.996 -1.197.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-792.944 -18.803.327 -84.985 1.483.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 485.140 4.163.352 -10.169 -523.985
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 485.140 4.163.352 -10.169 -523.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-307.804 -14.639.975 -95.154 959.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
-307.804 -14.639.975 -95.154 959.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.052.109 0 -140.236
Ana Ortaklık Payları
-307.804 -15.692.084 -95.154 1.099.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 0 10.222 109.538 15.369
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 -6.530 134.917 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 19.635 -4.228 19.704
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23 0 0 4.987 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 0 -2.883 -26.138 -4.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -2.883 -26.138 -4.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 10.222 109.538 15.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-307.804 -14.629.753 14.384 974.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.052.109 0 -140.236
Ana Ortaklık Payları
-307.804 -15.681.862 14.384 1.114.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885038


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.