KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 21:52
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.388.007 86.642.886
Dönem Karı (Zararı)
111.682.053 69.577.187
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
111.682.053 69.577.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.239.980 -32.748.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 9.910.718 7.120.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.032.124 3.142.862
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.729 2.692.586
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 968.395 450.276
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.715.824 4.986.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.715.824 4.986.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.505.945 -1.875.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.338.529 -1.860.057
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -167.416 -15.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-45.298.655 -44.217.359
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -45.298.655 -44.217.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.356.306 -1.918.376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.791.880 12.027
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.791.880 12.027
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.945.860 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.405.636 -4.109.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.715.666 3.938.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-687 4.947.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.714.979 -1.009.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.337 -10.757.944
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
556.168 -10.338.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-506.831 -419.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-219.621 362.132
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-219.621 362.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.468.453 11.280.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-87.865 -2.690.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.194.589 9.695.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.335.335 -2.602.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.859.254 12.297.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.427.814 635.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.329.613 413.452
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
4.329.613 413.452
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.753 -1.383.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -208.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-179.753 -1.175.681
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.924.359 -15.603.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.847.709 32.718.700
Ödenen Temettüler
-8.415.073 0
Alınan Temettüler
3 32.028.347 53.726.468
Alınan Faiz
25 2.338.529 1.860.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -10.254.677 -1.936.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-400.915 273.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
244.087 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.059.461 -12.851.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.799.421 743.729
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.799.421 743.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-880.312 -16.005.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-880.312 -16.005.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.140.352 2.410.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.344.672 -33.396.090
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.255.345 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.255.345 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.144.024
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 4.144.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.168.174 -25.011.811
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.871.609 -25.011.811
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.296.565 0
Ödenen Faiz
25 -5.431.843 -12.192.087
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -336.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.102.796 40.395.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.102.796 40.395.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.294.886 64.815.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
142.397.682 105.210.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
69.577.187 69.577.187 -78.976 69.498.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
483.610 483.610 483.610
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.266.550 5.677.187 2.410.637 2.410.637
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
40.745 -126.083 -85.338 -90.411 -175.749
Dönem Sonu Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 0 0 0 -8.493.278 -4.350.812 0 0 0 0 0 81.005.769 0 -418.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.693.593 0 5.300.159 0 201.438.989 69.577.187 0 444.885.341 19.231.698 464.117.039
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Diğer Düzeltmeler
3.255.345 78.331.466 -2.643.313 78.943.498 78.943.498
Transferler
68.310.000 -10.442.116 1.101.001 -5.300.159 57.842.174 -111.510.900 0 0
Dönem Karı (Zararı)
111.682.053 111.682.053 8.380.417 120.062.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.868.305 -5.868.305 -5.868.305
Kar Payları
-8.415.073 -8.415.073 -8.415.073
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
79.961 79.961 7.335.183 7.415.144
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-302.547 -302.547 -302.547
Dönem Sonu Bakiyeler
20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 170.081.334 -6.269.389 6.794.594 0 247.501.897 111.682.053 673.201.744 41.654.326 714.856.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 142.397.682 68.294.886
Ticari Alacaklar
73.260.489 67.678.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.374 45.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 73.214.115 67.632.380
Diğer Alacaklar
789.112 287.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 789.112 287.139
Stoklar
10 57.393.965 48.893.907
Peşin Ödenmiş Giderler
1.520.826 1.432.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.520.826 1.432.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 681.644 280.729
Diğer Dönen Varlıklar
2.574.822 2.355.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.574.822 2.355.201
ARA TOPLAM
278.618.540 189.222.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
278.618.540 189.222.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.095.629 24.095.629
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
12 24.095.629 24.095.629
Ticari Alacaklar
159.834 286.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 159.834 286.083
Diğer Alacaklar
43.404.692 43.956.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.342.842 43.899.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.850 56.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 79.023.285 65.752.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 163.856.819 163.856.819
Maddi Duran Varlıklar
270.932.390 194.067.403
Arazi ve Arsalar
14 93.919.012 91.130.696
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 263.549 274.510
Binalar
14 97.590.090 50.399.697
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 68.889.686 47.532.271
Taşıtlar
14 509.267 659.143
Mobilya ve Demirbaşlar
14 3.102.708 2.556.015
Özel Maliyetler
14 6.650.301 1.499.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 7.777 15.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.381.410 5.372.519
Diğer Haklar
15 40.769 42.304
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.426 5.269.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 47.215 60.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 26.367.706 8.917.054
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
613.221.765 506.304.486
TOPLAM VARLIKLAR
891.840.305 695.527.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.168.025 32.377.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.168.025 32.377.449
Banka Kredileri
8 26.270.566 26.300.429
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.897.459 6.077.020
Ticari Borçlar
31.352.589 26.521.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.184.712 2.917.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.167.877 23.603.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.837.739 3.409.925
Diğer Borçlar
1.496.579 1.676.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.432.716 1.612.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.345.582 6.269.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.345.582 6.269.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.287.894 3.628.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.186.855 2.527.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.101.039 1.101.039
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.209.825 880.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.209.825 880.212
ARA TOPLAM
90.698.233 74.763.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.698.233 74.763.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.902.008 60.292.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.902.008 60.292.601
Banka Kredileri
8 29.500.429 45.774.018
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.401.579 14.518.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.025.844 5.388.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.025.844 5.388.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 38.358.150 32.062.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.286.002 97.743.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.984.235 172.506.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
673.201.744 497.082.157
Ödenmiş Sermaye
20 153.000.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 0 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.49 -1.095.467 -4.350.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.811.945 91.348.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
163.811.945 91.348.784
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 170.081.334 91.749.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -6.269.389 -401.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.794.594 5.693.593
Yasal Yedekler
20 6.794.594 5.693.593
Diğer Yedekler
0 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.501.897 200.940.695
Net Dönem Karı veya Zararı
111.682.053 111.510.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.654.326 25.938.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
714.856.070 523.020.883
TOPLAM KAYNAKLAR
891.840.305 695.527.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 326.048.795 184.621.457 129.408.377 87.430.954
Satışların Maliyeti
21 -273.412.392 -160.232.664 -115.981.195 -68.642.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.636.403 24.388.793 13.427.182 18.788.174
BRÜT KAR (ZARAR)
52.636.403 24.388.793 13.427.182 18.788.174
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.472.574 -10.059.927 67.653 -2.791.053
Pazarlama Giderleri
22 -5.360.215 -5.798.593 -2.046.600 -2.593.116
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-325.898 -356.375 -109.153 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 54.440.241 46.828.092 8.464.239 23.623.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -24.988.308 -8.218.664 -8.957.538 -429.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.929.649 46.783.326 10.845.783 36.597.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.791.880 0 541.249 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -12.027 0 -12.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 45.298.655 44.217.359 20.822.243 10.875.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.020.184 90.988.658 32.209.275 47.461.269
Finansman Gelirleri
25 3.891.518 3.702.256 1.347.496 1.556.787
Finansman Giderleri
25 -9.201.516 -27.111.080 -1.276.801 -11.867.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.710.186 67.579.834 32.279.970 37.150.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.352.284 1.918.377 10.192.883 588.244
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 9.352.284 1.918.377 10.192.883 588.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.062.470 69.498.211 42.472.853 37.739.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.062.470 69.498.211 42.472.853 37.739.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.380.417 -78.976 3.140.387 1.475.006
Ana Ortaklık Payları
111.682.053 69.577.187 39.332.466 36.264.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,73000000 0,82000000 0,26000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.364.986 -565.101 87.700.506 368.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
78.331.466 0 79.811.779 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 7.835.740 -706.376 10.245.100 489.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.802.220 141.275 -2.356.373 -121.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.802.220 141.275 -2.356.373 -121.927
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.364.986 -565.101 87.700.506 368.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.427.456 68.933.110 130.173.359 38.107.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
204.427.456 68.933.110 130.173.359 38.107.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6809 Değişim: -0,05%
Düşük 13,6681 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5343 Değişim: -0,10%
Düşük 15,5211 09.12.2021 Yüksek 15,5526
Açılış: 15,5498
785,18 Değişim: 1,39%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.