KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.06.2020 - 21:03
KAP ***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-43.653 -43.653 -43.653
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.484.591 -13.484.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
18.209.727 18.209.727 18.209.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.725.700 1.725.700 1.725.700
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-542.455 -542.455 -542.455
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
160.919 160.919 -321.799 -160.880
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
683.538 683.538 683.538
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.023.960 -1.084.262 76.206.970 -654.199 5.046.586 5.300.159 137.038.856 18.209.727 327.171.993 14.499.478 341.671.471
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Diğer Düzeltmeler
-14.840 -14.840 -14.840
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
19.683.180 19.683.180 262.565 19.945.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.015.172 1.015.172 1.015.172
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
108.228 -126.208 -17.980 -17.981 -35.961
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 180.663 5.693.593 5.300.159 195.746.837 19.683.180 393.164.777 19.645.669 412.810.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.467.847 4.705.062
Dönem Karı (Zararı)
19.683.180 18.209.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.683.180 18.209.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.490.247 -4.279.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.301.780 1.740.258
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-619.435 -822.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-936.806 62.060
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.371 -884.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.953.473 4.819.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.953.473 4.819.131
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-711.183 -402.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-660.578 -355.584
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-50.605 -47.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
40.734.664 -9.685.349
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
40.734.664 -9.685.349
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.154.212 -612.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.840 683.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.577.657 -7.852.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.826.542 303.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.521.361 -16.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.347.903 320.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.376.611 -1.860.524
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.184.298 -2.007.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-192.313 146.991
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-562.530 -1.356.806
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-562.530 -1.356.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.527.647 -6.148.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-907.390 -1.076.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
903.258 -1.533.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.207.114 -178.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.110.372 -1.354.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
744.824 2.063.425
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-212.983 -274.028
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-212.983 -274.028
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-681.542 -98.273
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.653 25.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-718.195 -123.417
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
660.578 355.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.103.047 -1.108.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
304.398 10.075
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.148 -630.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.200.814 -3.052.684
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-542.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.106 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.106 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.207.920 -2.510.229
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.207.920 -2.510.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.589.163 7.150.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.943.734 9.656.563
Kredilerden Nakit Girişleri
9.656.563
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.943.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.487.561 -663.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.487.561
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-663.414
Ödenen Faiz
-4.045.336 -1.842.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.677.870 8.803.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.677.870 8.803.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.815.037 44.940.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.492.907 53.743.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
86.492.907 64.815.037
Ticari Alacaklar
75.171.088 69.291.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.489.430 5.010.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.681.658 64.281.166
Diğer Alacaklar
248.244 61.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
248.244 61.737
Stoklar
62.164.910 57.954.634
Peşin Ödenmiş Giderler
3.002.395 2.065.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.002.395 2.065.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
132.430 436.828
Diğer Dönen Varlıklar
3.132.218 2.569.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.132.218 2.569.688
ARA TOPLAM
230.344.192 197.195.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.344.192 197.195.540
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.095.629 24.095.629
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
24.095.629 24.095.629
Diğer Alacaklar
38.414.846 35.224.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38.357.854 35.173.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.992 51.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32.834.500 73.569.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
127.925.835 127.956.440
Maddi Duran Varlıklar
176.350.955 172.418.193
Arazi ve Arsalar
83.097.302 83.097.302
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
285.470 289.124
Binalar
45.070.934 45.437.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.037.586 39.754.776
Taşıtlar
836.951 908.296
Mobilya ve Demirbaşlar
2.309.329 1.275.618
Özel Maliyetler
1.606.483 1.655.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
106.900 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.796.540 4.799.663
Diğer Haklar
35.787 37.995
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.736.166 4.736.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.587 25.502
Peşin Ödenmiş Giderler
0 29.346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 29.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.246.186 6.694.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
411.664.491 444.788.005
TOPLAM VARLIKLAR
642.008.683 641.983.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.689.103 108.365.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.689.103 108.365.227
Banka Kredileri
68.382.163 100.874.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.306.940 7.490.584
Ticari Borçlar
20.149.121 20.180.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.425.223 5.709.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.723.898 14.471.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.355.672 4.610.848
Diğer Borçlar
1.780.987 2.462.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
329.120 292.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.451.867 2.170.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.911.471 20.041.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.911.471 20.041.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.554.954 3.252.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.465.415 1.354.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.089.539 1.898.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.495.633 900.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.495.633 900.036
ARA TOPLAM
110.936.941 159.813.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.936.941 159.813.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.301.097 59.214.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.301.097 59.214.136
Banka Kredileri
68.028.574 45.068.990
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.272.523 14.145.146
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.104.056 4.944.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.104.056 4.944.011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25.856.143 26.111.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.261.296 90.269.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.198.237 250.083.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.164.777 372.499.245
Ödenmiş Sermaye
84.690.000 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10.442.116 10.442.116
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.493.278 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.084.262 -1.084.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.186.432 80.063.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.186.432 80.063.032
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.005.769 81.005.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
180.663 -942.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.693.593 5.693.593
Yasal Yedekler
5.693.593 5.693.593
Diğer Yedekler
5.300.159 5.300.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.746.837 136.178.642
Net Dönem Karı veya Zararı
19.683.180 59.709.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.645.669 19.401.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.810.446 391.900.330
TOPLAM KAYNAKLAR
642.008.683 641.983.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
76.523.162 62.225.483
Satışların Maliyeti
-66.486.014 -56.212.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.037.148 6.012.531
BRÜT KAR (ZARAR)
10.037.148 6.012.531
Genel Yönetim Giderleri
-4.748.138 -4.609.239
Pazarlama Giderleri
-2.271.365 -2.053.419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-356.375 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.557.064 11.878.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.945.683 -2.704.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.272.651 8.523.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12.991.804 19.730.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.264.455 28.254.748
Finansman Gelirleri
1.323.582 745.822
Finansman Giderleri
-9.796.504 -12.032.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.791.533 16.968.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.154.212 542.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.154.212 542.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.945.745 17.510.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.945.745 17.510.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
262.565 -699.054
Ana Ortaklık Payları
19.683.180 18.209.727
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 0,23000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.231.627 2.151.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.579.009 2.758.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-347.382 -606.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-347.382 -606.794
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.231.627 2.151.359
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.177.372 19.662.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.177.372 19.662.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850189


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4614 Değişim: -0,34%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2320 Değişim: -0,45%
Düşük 15,2249 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,26 Değişim: -0,40%
Düşük 795,49 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.