KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.09.2021 - 20:50
KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879
Yeni Bakiye
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.706 -10.706
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.968.256 1.968.256
Kar Dağıtımı
-2.737.409 -2.737.409
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-2.737.409 -2.737.409
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -52.567 287.373 -8.699.633 1.968.256 28.503.429
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -66.290 287.373 -5.582.739 29.638.344
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-32.040 -32.040
Yeni Bakiye
35.000.000 -66.290 287.373 -5.614.779 0 29.606.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.019 28.019
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000.000 15.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.121.955 1.121.955
Kar Dağıtımı
1.121.955 -1.121.955
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.121.955 -1.121.955
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -38.271 287.373 -4.492.824 1.121.955 45.756.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 33.980.328 21.438.673
FAKTORİNG GELİRLERİ
33.980.328 21.438.673
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
32.298.597 19.671.824
İskontolu
21.134.530 10.963.274
Diğer
11.164.067 8.708.550
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.681.731 1.766.849
İskontolu
1.628.574 1.599.337
Diğer
53.157 167.512
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -26.450.417 -14.643.834
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.476.927 -6.362.897
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-14.561.701 -4.183.418
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-265.964 -123.949
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.865.831 -3.836.843
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-279.994 -136.727
BRÜT KAR (ZARAR)
7.529.911 6.794.839
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -5.973.010 -4.705.323
Personel Giderleri
-2.881.198 -2.796.612
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-152.521 -193.778
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-2.939.291 -1.714.933
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.556.901 2.089.516
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 760.074 2.561.707
Bankalardan Alınan Faizler
3.462 1.657
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
373.428 718.789
Kambiyo İşlemleri Karı
172.334 1.511.165
Diğer
210.850 330.096
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -995.276 -919.327
Özel Karşılıklar
-995.276 -919.327
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -30.950 -1.227.943
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 -1.218.721
Kambiyo İşlemleri Zararı
-30.950 -9.222
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.290.749 2.503.953
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.290.749 2.503.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -168.794 -535.697
Cari Vergi Karşılığı
-852.823
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-535.697
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
684.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.121.955 1.968.256
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.121.955 1.968.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.121.955 1.968.256
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.294.751 2.770.237
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
32.298.597 19.671.824
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-26.450.417 -14.643.834
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.681.731 1.766.849
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.881.198 -2.796.612
Ödenen Vergiler
-378.106
Diğer
-1.975.856 -1.227.990
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-14.309.032 13.690.323
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-37.950.141 12.446.732
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.411.898 -727.621
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
25.243.653 2.226.235
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.809.354 -255.023
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.014.281 16.460.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.794.149
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
780.825
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.186.005 -398.328
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
24.699
Diğer
0 -10.706
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.955.455 371.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.482.363
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.038.310
İhraç Edilen Sermaye Araçları
15.259.035 -128
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.741.398 -5.038.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
771.662 11.793.913
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.910.082 20.499.628
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.681.744 32.293.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.121.955 1.968.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.019 -10.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.359 -13.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.359 -13.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.340 3.020
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9.340 3.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.149.974 1.957.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3-5 3.482.425 1.199.319 4.681.744 3.273.041 637.041 3.910.082
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 11.577.484 11.577.484 4.783.335 4.783.335
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 275.724.522 1.925.370 277.649.892 239.261.089 1.188.345 240.449.434
Faktoring Alacakları
7.1 275.240.353 1.925.370 277.165.723 238.027.237 1.188.345 239.215.582
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
163.334.082 0 163.334.082 142.664.525 0 142.664.525
Diğer Faktoring Alacakları
111.906.271 1.925.370 113.831.641 95.362.712 1.188.345 96.551.057
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
22.737.136 22.737.136 22.355.907 22.355.907
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-22.252.967 -22.252.967 -21.122.055 -21.122.055
ORTAKLIK YATIRIMLARI
60.930 0 60.930 60.930 0 60.930
İştirakler (Net)
60.930 60.930 60.930 60.930
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 9.229.486 9.229.486 9.268.565 9.268.565
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.348.683 1.348.683 840.948 840.948
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
256.858 256.858 23.859 23.859
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 1.546.652 1.546.652 871.962 871.962
DİĞER AKTİFLER
8-13 15.121.579 15.121.579 11.192.999 11.192.999
ARA TOPLAM
318.348.619 3.124.689 321.473.308 269.576.728 1.825.386 271.402.114
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
318.348.619 3.124.689 321.473.308 269.576.728 1.825.386 271.402.114
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 53.335.987 53.335.987 47.853.624 47.853.624
FAKTORİNG BORÇLARI
142.687.893 2.296.789 144.984.682 118.571.430 1.169.599 119.741.029
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.857.952 2.857.952 3.045.186 3.045.186
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
68.804.060 68.804.060 68.545.025 68.545.025
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 1.493.084 0 1.493.084 548.761 0 548.761
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
640.261 640.261 548.761 548.761
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
852.823 852.823 0
CARİ VERGİ BORCU
94.500 94.500 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 4.146.658 107 4.146.765 2.028.914 1.229 2.030.143
ARA TOPLAM
273.420.134 2.296.896 275.717.030 240.592.940 1.170.828 241.763.768
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 45.756.278 0 45.756.278 29.638.346 0 29.638.346
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000 35.000.000 35.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-38.271 -38.271 -66.290 -66.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
287.373 0 287.373 287.373 0 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-4.492.824 0 -4.492.824 -5.582.737 0 -5.582.737
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-5.614.779 -5.614.779 -8.699.633 -8.699.633
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.121.955 1.121.955 3.116.896 3.116.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
319.176.412 2.296.896 321.473.308 270.231.286 1.170.828 271.402.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
60.372.209 537.179 60.909.388 35.914.015 152.667 36.066.682
ALINAN TEMİNATLAR
9.035.827.524 51.822.500 9.087.650.024 7.784.786.394 45.039.500 7.829.825.894
VERİLEN TEMİNATLAR
1.282.730 0 1.282.730 1.282.730 1.282.730
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
240.802.167 5.927.365 246.729.532 209.960.433 3.721.872 213.682.305
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.338.284.630 58.287.044 9.396.571.674 8.031.943.572 48.914.039 8.080.857.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964411


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.871 Değişim: 0,71% Hacim : 24.901 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4332 Değişim: 0,95%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2899 Değişim: 1,50%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
768,51 Değişim: 0,94%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.