KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:58
KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.920
Yeni Bakiye
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.705 -14.705
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.140.536 1.140.536
Kar Dağıtımı
-8.928.638 8.928.638
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-8.928.638 8.928.638
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -39.116 287.373 -11.437.044 1.140.536 24.951.751
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.044 2.737.409 26.545.877
Yeni Bakiye
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.044 2.737.409 26.545.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.706 -10.706
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.968.256 1.968.256
Kar Dağıtımı
2.737.409 -2.737.409
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.737.409 -2.737.409
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -52.567 287.373 -8.699.635 1.968.256 28.503.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 21.438.673 19.994.751
FAKTORİNG GELİRLERİ
21.438.673 19.994.751
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
19.671.824 16.615.124
İskontolu
10.963.274 16.615.124
Diğer
8.708.550 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.766.849 3.379.627
İskontolu
1.599.337 3.379.627
Diğer
167.512 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -14.643.834 -16.115.556
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-6.362.897 -2.934.880
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-4.183.418 -9.829.961
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-123.949
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.836.843 -3.229.758
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-136.727 -120.957
BRÜT KAR (ZARAR)
6.794.839 3.879.195
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -4.705.323 -4.570.437
Personel Giderleri
-2.796.612 -2.825.154
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-193.778 -59.787
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-1.714.933 -1.685.496
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.089.516 -691.242
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 2.561.707 4.902.605
Bankalardan Alınan Faizler
1.657 44.730
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
718.789 2.619.141
Kambiyo İşlemleri Karı
1.511.165 1.536.585
Diğer
330.096 702.149
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -919.327 -1.421.288
Özel Karşılıklar
-919.327 -1.421.288
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -1.227.943 -516.420
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-1.218.721
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.222 -516.420
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.503.953 2.273.655
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.503.953 2.273.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -535.697 -1.133.119
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-535.697 -1.133.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.968.256 1.140.536
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.968.256 1.140.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.968.256 1.140.536
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.770.237 2.418.513
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
19.671.824 16.615.124
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-14.643.834 -16.115.556
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.766.849 3.379.627
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.796.612 -2.922.667
Diğer
-1.227.990 1.461.985
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.690.323 12.288.427
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
12.446.732 -27.282.483
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-727.621 6.844.479
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.226.235 23.585.625
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.427.843
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-255.023 712.963
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.460.560 14.706.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
780.825
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-398.328
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.401.854
Diğer
-10.706
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
371.791 -10.401.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.038.310
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-128 -79.098
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.038.438 -79.098
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.793.913 4.225.988
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.499.628 13.105.581
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.293.541 17.331.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.968.256 1.140.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-10.706 -11.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.726 -14.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.726 -14.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.020 2.994
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.020 2.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.957.550 1.128.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3-5 2.661.829 29.631.712 32.293.541 661.369 19.838.259 20.499.628
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 8.235.098 8.235.098 9.015.923 9.015.923
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 176.387.939 669.679 177.057.618 187.857.756 1.815.814 189.673.570
Faktoring Alacakları
7.1 175.258.247 669.679 175.927.926 186.558.844 1.815.814 188.374.658
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
103.890.881 0 103.890.881 102.770.521 102.770.521
Diğer Faktoring Alacakları
71.367.366 669.679 72.037.045 83.788.323 1.815.814 85.604.137
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
22.036.194 22.036.194 21.395.074 21.395.074
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-20.906.502 -20.906.502 -20.096.162 -20.096.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
60.930 0 60.930 60.930 0 60.930
İştirakler (Net)
60.930 60.930 60.930 60.930
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 8.367.100 8.367.100 8.712.181 8.712.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 460.558 460.558 194.996 194.996
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
23.859 23.859 23.859 23.859
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 500.763 500.763 1.033.440 1.033.440
DİĞER AKTİFLER
8-13 5.565.076 5.565.076 4.135.558 4.135.558
ARA TOPLAM
202.263.152 30.301.391 232.564.543 211.696.012 21.654.073 233.350.085
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
202.263.152 30.301.391 232.564.543 211.696.012 21.654.073 233.350.085
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 87.542.246 87.542.246 92.580.556 92.580.556
FAKTORİNG BORÇLARI
59.671.086 654.538 60.325.624 56.313.398 1.785.991 58.099.389
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.761.053 1.761.053 1.972.616 1.972.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
52.872.602 52.872.602 52.872.730 52.872.730
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 517.585 0 517.585 347.355 0 347.355
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
517.585 517.585 347.355 347.355
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
0 0
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.040.616 1.390 1.042.006 930.974 586 931.560
ARA TOPLAM
203.405.188 655.928 204.061.116 205.017.629 1.786.577 206.804.206
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 28.503.427 0 28.503.427 26.545.879 0 26.545.879
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-52.567 -52.567 -41.861 -41.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
287.373 0 287.373 287.373 0 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-6.731.379 0 -6.731.379 -8.699.633 0 -8.699.633
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-8.699.635 -8.699.635 -11.437.042 -11.437.042
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.968.256 1.968.256 2.737.409 2.737.409
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
231.908.615 655.928 232.564.543 231.563.508 1.786.577 233.350.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28 29.517.670 40.191 29.557.861 56.079.061 446.522 56.525.583
ALINAN TEMİNATLAR
28 6.494.249.710 23.124.600 6.517.374.310 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305
VERİLEN TEMİNATLAR
117.730 0 117.730 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
28 149.910.428 5.135.367 155.045.795 153.652.003 3.960.520 157.612.523
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.673.795.538 28.300.158 6.702.095.696 5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867548


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4428 Değişim: -0,57%
Düşük 13,3360 17.01.2022 Yüksek 13,7069
Açılış: 13,5192
15,3503 Değişim: -0,50%
Düşük 15,1769 17.01.2022 Yüksek 15,6321
Açılış: 15,428
786,67 Değişim: -0,38%
Düşük 780,53 17.01.2022 Yüksek 802,18
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.