KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:54
KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.516 17.764.281
Yeni Bakiye
20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.516 17.764.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.723 -9.723
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000.000 15.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.928.638 -8.928.638
Kar Dağıtımı
1.404.516 -1.404.516
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.404.516 -1.404.516
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920
Yeni Bakiye
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.404 -8.928.638 23.825.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.450 -17.450
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.737.409 2.737.409
Kar Dağıtımı
-8.928.638 8.928.638
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-8.928.638 8.928.638
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -41.861 287.373 -11.437.042 2.737.409 26.545.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 41.237.107 40.778.115
FAKTORİNG GELİRLERİ
41.237.107 40.778.115
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
35.125.515 36.437.889
İskontolu
26.973.877 24.670.995
Diğer
8.151.638 11.766.894
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.111.592 4.340.226
İskontolu
5.601.094 4.052.077
Diğer
510.498 288.149
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 -31.006.237
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.331.183 -20.775.274
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-6.602.561 -3.998.709
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-266.054
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.087.438 -5.874.751
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-264.678 -357.503
BRÜT KAR (ZARAR)
7.685.193 9.771.878
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -9.326.144 -7.399.153
Personel Giderleri
-5.770.312 -4.536.318
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-132.396 -118.140
Genel İşletme Giderleri
-3.423.436 -2.744.695
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.640.951 2.372.725
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 10.800.259 509.030
Bankalardan Alınan Faizler
50.208 36.177
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.718.571 72.328
Kambiyo İşlemleri Karı
2.726.063 347.981
Diğer
1.305.417 52.544
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -2.368.558 -12.990.606
Özel Karşılıklar
-2.368.558 -12.990.606
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -2.904.617 -179.355
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-1.752.441
Kambiyo İşlemleri Zararı
14 -1.152.176 -179.355
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.886.133 -10.288.206
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.886.133 -10.288.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.148.724 1.359.568
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.148.724
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.359.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
34 2.737.409 -8.928.638
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.737.409 -8.928.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.737.409 -8.928.638
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
4.452.378 -9.872.653
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
35.125.515 36.437.889
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-33.551.914 -31.006.237
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.111.592 4.340.226
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.770.312 -4.654.458
Ödenen Vergiler
-394.611
Diğer
2.537.497 -14.595.462
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-35.786.747 236.096.280
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-90.132.027 251.072.606
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7.920.998 -11.702.872
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
47.447.607 -4.343.802
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.023.325 1.070.348
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-31.334.369 226.223.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.333.344 -4.743.509
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-163.506 -152.474
Diğer
-17.450 -9.723
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.615.812 -222.796.922
İhraç Edilen Sermaye Araçları
24.626.904 -2.628.697
Diğer
15.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
43.242.716 -210.425.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.394.047 10.892.302
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.105.581 2.213.279
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.499.628 13.105.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.6 2.737.409 -8.928.638
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.6 -17.450 -11.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.372 -14.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.372 -14.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.6 4.922 2.994
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.922 2.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.719.959 -8.940.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 661.369 19.838.259 20.499.628 488.164 12.617.417 13.105.581
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 9.015.923 9.015.923 4.743.509 0 4.743.509
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 187.857.756 1.815.814 189.673.570 97.452.134 2.454.608 99.906.742
Faktoring Alacakları
7.1 186.558.844 1.815.814 188.374.658 95.788.023 2.454.608 98.242.631
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
102.770.521 102.770.521 73.375.111 0 73.375.111
Diğer Faktoring Alacakları
83.788.323 1.815.814 85.604.137 22.412.912 2.454.608 24.867.520
Takipteki Alacaklar
7.2 21.395.074 21.395.074 19.476.280 19.476.280
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -20.096.162 -20.096.162 -17.812.169 -17.812.169
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 60.930 60.930 0
İştirakler (Net)
60.930 60.930 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 8.712.181 8.712.181 7.126.698 7.126.698
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 194.996 194.996 210.602 210.602
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 23.859 23.859 23.859 23.859
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 1.033.440 1.033.440 2.177.242 2.177.242
DİĞER AKTİFLER
15 4.135.558 4.135.558 10.547.555 10.547.555
ARA TOPLAM
211.696.012 21.654.073 233.350.085 122.769.763 15.072.025 137.841.788
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
211.696.012 21.654.073 233.350.085 122.769.763 15.072.025 137.841.788
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 92.580.556 92.580.556 73.964.744 0 73.964.744
FAKTORİNG BORÇLARI
17 56.313.398 1.785.991 58.099.389 8.231.933 2.419.849 10.651.782
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 1.972.616 1.972.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 52.872.730 52.872.730 28.245.826 28.245.826
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
22 347.355 347.355 196.083 196.083
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
347.355 347.355 196.083 196.083
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
25 930.974 586 931.560 912.223 45.210 957.433
ARA TOPLAM
205.017.629 1.786.577 206.804.206 111.550.809 2.465.059 114.015.868
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
27 26.545.879 26.545.879 23.825.920 23.825.920
Ödenmiş Sermaye
27.1 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.3 -41.861 -41.861 -24.411 -24.411
Kar Yedekleri
27.5 287.373 287.373 287.373 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Kar veya Zarar
27.6 -8.699.633 -8.699.633 -11.437.042 -11.437.042
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-11.437.042 -11.437.042 -2.508.404 -2.508.404
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.737.409 2.737.409 -8.928.638 -8.928.638
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
231.563.508 1.786.577 233.350.085 135.376.729 2.465.059 137.841.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
35 56.079.061 446.522 56.525.583 18.996.618 2.057.208 21.053.826
ALINAN TEMİNATLAR
35 5.725.198.505 19.951.800 5.745.150.305 3.833.649.598 10.850.400 3.844.499.998
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 1.256.920 1.256.920
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
35 153.652.003 3.960.520 157.612.523 113.624.344 1.640.882 115.265.226
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.934.929.569 24.358.842 5.959.288.411 3.967.527.480 14.548.490 3.982.075.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3064 Değişim: -0,26%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8324 Değişim: -0,17%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,69 Değişim: -0,02%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.