KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:48
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.300.126 7.743.114 56.043.240 702.606 56.745.846
Dönem Karı (Zararı)
7.743.114 7.743.114 452.216 8.195.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.300.126 48.300.126 250.390 48.550.516
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 290.338.108 6.343.684 74.804.906 7.743.114 403.220.778 7.412.556 410.633.334
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079
Transferler
-16.701.333 16.701.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.888.655 1.550.348 81.439.003 9.628.827 91.067.830
Dönem Karı (Zararı)
1.550.348 1.550.348 9.665.490 11.215.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.888.655 79.888.655 -36.663 79.851.992
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 599.456.403 6.343.684 58.103.573 1.550.348 689.444.984 21.477.925 710.922.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.842.974 -195.897.046
Dönem Karı (Zararı)
11.215.838 8.195.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.565.727 11.187.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.872.528 1.224.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-178.250 147.845
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 217.439
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -178.250 -69.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-778.091 -341.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-778.091 -341.901
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.813.766 2.965.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -149.644 -271.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 6.196.369 4.356.595
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
445.343 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-678.302 -1.119.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.278.711 -5.667.527
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.278.711 -5.667.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 24.557.063 12.871.567
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.228.021 -214.831.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
540.083.913 -56.185.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.283.523 299.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
533.800.390 -56.485.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.119.965 -25.631.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.655.507 -100.215.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.471.853 11.743.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-488.127.360 -111.958.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.300.742 -5.320.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.019.608 -27.478.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.464.593 -15.338.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-38.555.015 -12.140.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.009.586 -195.448.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.166.612 -448.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-906.993 -169.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 164.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 164.023
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-906.993 -333.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -871.599 -333.653
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.394 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.891.526 -4.083.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.188.100.001 1.401.064.245
Kredilerden Nakit Girişleri
1.188.100.001 1.401.064.245
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.205.212.108 -1.400.594.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.205.212.108 -1.400.594.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.560.057 -1.289.900
Ödenen Faiz
-4.369.006 -3.535.169
Alınan Faiz
149.644 271.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.044.455 -200.150.441
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.441.209 1.414.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.485.664 -198.736.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.808.907 243.907.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.294.571 45.171.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.294.571 105.808.907
Ticari Alacaklar
2.304.631.789 2.545.883.352
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 29.408.312 31.914.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.275.223.477 2.513.968.710
Diğer Alacaklar
438.721 534.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
438.721 534.763
Türev Araçlar
21 3.516 5.282.227
Stoklar
8 473.174.442 445.316.838
Diğer Dönen Varlıklar
16.754.119 4.531.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.754.119 4.531.785
ARA TOPLAM
2.914.297.158 3.107.357.872
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 3.260.053 2.888.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.917.557.211 3.110.246.573
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 12.709.317 11.674.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.824.752 8.280.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
377.559 336.196
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
377.559 336.196
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.911.628 20.290.995
TOPLAM VARLIKLAR
2.938.468.839 3.130.537.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.336.697 17.517.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.336.697 17.517.925
Banka Kredileri
5 16.012.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.336.697 1.505.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
1.391.197.648 1.682.260.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 11.774.765 4.401.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.379.422.883 1.677.858.558
Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 24.119.303 50.284.031
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.315.726 6.424.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.315.726 6.424.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.489.419 60.322.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.489.419 60.322.354
ARA TOPLAM
1.444.458.793 1.816.809.238
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.444.458.793 1.816.809.238
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
778.330.358 690.218.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
771.974.830 683.264.973
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 771.974.830 683.264.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.355.528 6.953.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.355.528 6.953.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.697.753 3.514.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.697.753 3.514.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.059.026 140.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
783.087.137 693.873.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.227.545.930 2.510.682.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
689.444.984 608.005.981
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
599.456.403 519.567.748
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 599.456.403 519.567.748
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 58.103.573 74.804.906
Net Dönem Karı veya Zararı
1.550.348 -16.701.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.477.925 11.849.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
710.922.909 619.855.079
TOPLAM KAYNAKLAR
2.938.468.839 3.130.537.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.448.872.898 982.240.717
Satışların Maliyeti
13 -1.369.632.293 -941.370.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.240.605 40.870.281
BRÜT KAR (ZARAR)
79.240.605 40.870.281
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.356.073 -7.249.774
Pazarlama Giderleri
14 -13.731.199 -8.104.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.391.080 31.421.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.923.740 -35.860.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.620.673 21.077.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.620.673 21.077.394
Finansman Gelirleri
16 21.703.946 19.143.122
Finansman Giderleri
17 -26.551.718 -19.153.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.772.901 21.066.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.557.063 -12.871.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -23.861.744 -10.041.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -695.319 -2.829.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.215.838 8.195.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.215.838 8.195.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.665.490 452.216
Ana Ortaklık Payları
1.550.348 7.743.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00467000 0,00341000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
79.851.992 48.550.516
Yabancı Para Çevrim Farkları
79.851.992 48.550.516
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
79.851.992 48.550.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.851.992 48.550.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.067.830 56.745.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.628.827 702.606
Ana Ortaklık Payları
81.439.003 56.043.240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025912


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.872 Değişim: 0,26% Hacim : 16.831 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 2.858 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9623 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8981 15.08.2022 Yüksek 17,9677
Açılış: 17,9321
18,3093 Değişim: -0,50%
Düşük 18,3003 15.08.2022 Yüksek 18,4337
Açılış: 18,4009
1.029,73 Değişim: -0,93%
Düşük 1.028,98 15.08.2022 Yüksek 1.040,84
Açılış: 1.039,38
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.