" />

KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2022 - 19:09
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.352.756 14.986.465 79.339.221 2.050.520 81.389.741
Dönem Karı (Zararı)
14.986.465 14.986.465 1.266.655 16.253.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.352.756 64.352.756 783.865 65.136.621
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
277.529.766 -16.701.333 260.828.433 5.139.148 265.967.581
Dönem Karı (Zararı)
-16.701.333 -16.701.333 2.157.538 -14.543.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.529.766 277.529.766 2.981.610 280.511.376
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 519.567.748 6.343.684 74.804.906 -16.701.333 608.005.981 11.849.098 619.855.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.030.908 -22.703.617
Dönem Karı (Zararı)
-14.543.795 16.253.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
110.423.466 50.504.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.866.436 4.983.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
314.843 1.200.137
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 497.269 1.156.497
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -182.426 43.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.452.074 2.331.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.452.074 2.331.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.746.535 16.805.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -318.492 -1.058.469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 21.644.291 18.734.930
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 783.197 1.089.459
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -1.362.461 -1.960.017
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.785.116 2.574.377
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.785.116 2.574.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 89.840.588 22.618.351
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.894 -10.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-311.516.356 -63.515.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.940.522 -277.992.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.103.882 -454.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.836.640 -277.537.453
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.488.579 -80.611.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.984.004 290.444.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.859.628 13.797.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.124.376 276.646.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.742.491 -5.645.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.639.240 10.289.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.013.649 -6.343.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.625.591 16.632.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.636.685 3.241.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.394.223 -25.945.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.962.725 -2.577.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.225 158.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.225 158.087
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.182.950 -2.735.583
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.182.950 -2.735.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.828.541 30.095.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.132.361.682 8.671.746.510
Kredilerden Nakit Girişleri
5 9.132.361.682 8.671.746.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.060.666.080 -8.622.008.126
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.060.666.080 -8.622.008.126
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.542.113 -4.755.166
Ödenen Faiz
-18.643.440 -15.946.513
Alınan Faiz
318.492 1.058.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-207.165.092 4.814.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.066.239 37.395.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.098.853 42.209.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 243.907.760 201.698.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.808.907 243.907.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.808.907 243.907.760
Ticari Alacaklar
2.545.883.352 1.240.551.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 31.914.642 558.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.513.968.710 1.239.992.858
Diğer Alacaklar
534.763 531.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 534.763 531.044
Türev Araçlar
5.282.227 0
Stoklar
9 445.316.838 208.226.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 1.613.090
Diğer Dönen Varlıklar
4.531.785 13.783.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 4.531.785 13.783.523
ARA TOPLAM
3.107.357.872 1.708.613.977
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 2.888.701 1.633.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.110.246.573 1.710.247.921
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 11.674.479 7.721.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.280.320 8.995.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
336.196 266.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 336.196 266.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 5.417.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.290.995 22.400.281
TOPLAM VARLIKLAR
3.130.537.568 1.732.648.202
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.517.925 35.466.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.517.925 35.466.702
Banka Kredileri
5 16.012.000 32.025.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.505.925 3.441.586
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 129.220.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 129.220.504
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 129.220.504
Ticari Borçlar
1.682.260.313 984.984.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 4.401.755 17.293.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.677.858.558 967.691.243
Türev Araçlar
0 2.502.889
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 2.502.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 50.284.031 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.424.615 3.880.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.424.615 3.880.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
60.322.354 30.054.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 60.322.354 30.054.198
ARA TOPLAM
1.816.809.238 1.186.109.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.809.238 1.186.109.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
690.218.700 191.106.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
683.264.973 183.842.455
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 683.264.973 183.842.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.953.727 7.264.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.953.727 7.264.248
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.514.351 1.544.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.514.351 1.544.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 140.200 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
693.873.251 192.651.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.682.489 1.378.760.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
608.005.981 347.177.548
Ödenmiş Sermaye
16 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
519.567.748 242.037.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 519.567.748 242.037.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
16 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.804.906 59.818.441
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.701.333 14.986.465
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.849.098 6.709.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
619.855.079 353.887.498
TOPLAM KAYNAKLAR
3.130.537.568 1.732.648.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 4.582.376.584 3.101.897.311
Satışların Maliyeti
17 -4.375.980.027 -2.974.910.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.396.557 126.986.963
BRÜT KAR (ZARAR)
206.396.557 126.986.963
Genel Yönetim Giderleri
18 -42.929.402 -34.638.975
Pazarlama Giderleri
18 -38.950.856 -27.403.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 48.936.351 52.541.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -72.539.554 -65.987.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.913.096 51.497.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.913.096 51.497.822
Finansman Gelirleri
21 74.190.430 40.108.925
Finansman Giderleri
22 -99.806.733 -52.735.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.296.793 38.871.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.840.588 -22.618.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -85.201.157 -17.390.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.639.431 -5.227.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.543.795 16.253.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.543.795 16.253.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.157.538 1.266.655
Ana Ortaklık Payları
-16.701.333 14.986.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 -0,00606000 0,00677000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
280.511.376 65.136.621
Yabancı Para Çevrim Farkları
280.511.376 65.136.621
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
280.511.376 65.136.621
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
280.511.376 65.136.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.967.581 81.389.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.139.148 2.050.520
Ana Ortaklık Payları
260.828.433 79.339.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003865


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.221 Değişim: 0,58% Hacim : 73.796 Mio.TL Son veri saati : 14:55
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9774 Değişim: -0,19%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9384 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.544,40 Değişim: -0,26%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.