KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:27
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.549.749 2.280.161 28.829.910 992.766 29.822.676
Dönem Karı (Zararı)
2.280.161 2.280.161 878.261 3.158.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.549.749 26.549.749 114.505 26.664.254
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 204.234.975 6.343.684 59.818.441 2.280.161 296.668.237 5.652.196 302.320.433
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 242.037.982 6.343.684 59.818.441 14.986.465 347.177.548 6.709.950 353.887.498
Transferler
14.986.465 -14.986.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.300.126 7.743.114 56.043.240 702.606 56.745.846
Dönem Karı (Zararı)
7.743.114 7.743.114 452.216 8.195.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.300.126 48.300.126 250.390 48.550.516
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 290.338.108 6.343.684 74.804.906 7.743.114 403.220.788 7.412.556 410.633.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.897.046 -114.375.907
Dönem Karı (Zararı)
8.195.330 3.158.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.187.650 10.101.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.224.958 1.190.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
147.845 43.922
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 217.439 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.594 43.922
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-341.901 -494.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-341.901 -494.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.965.690 2.549.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -271.319 -672.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.356.595 4.302.572
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 331.627
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.119.586 -1.412.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.667.527 -1.414.860
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.667.527 -1.414.860
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 12.871.567 8.226.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.982 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.831.792 -121.108.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.185.776 -29.026.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
299.573 46.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.485.349 -29.072.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.631.550 -55.848.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.215.166 -26.003.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.743.479 1.513.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.958.645 -27.516.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.320.943 -1.522.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.478.357 -8.707.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.338.250 -9.589.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.140.107 881.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-195.448.812 -107.848.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-448.234 -6.527.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-169.630 -575.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
164.023 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
164.023 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-333.653 -575.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -333.653 -575.411
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.083.765 99.589.583
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.401.064.245 2.049.911.704
Kredilerden Nakit Girişleri
1.401.064.245 2.049.911.704
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.594.260 -1.946.301.739
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.400.594.260 -1.946.301.739
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.289.900 -1.182.127
Ödenen Faiz
-3.535.169 -3.510.275
Alınan Faiz
271.319 672.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-200.150.441 -15.361.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.414.326 15.507.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.736.115 145.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 243.907.760 201.698.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.171.645 201.843.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.171.645 243.907.760
Ticari Alacaklar
1.470.313.393 1.240.551.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 295.636 558.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.470.017.757 1.239.992.858
Diğer Alacaklar
571.258 531.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
571.258 531.044
Türev Araçlar
21 3.164.638 0
Stoklar
8 265.209.374 208.226.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.613.090
Diğer Dönen Varlıklar
35.182.324 13.783.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
35.182.324 13.783.523
ARA TOPLAM
1.819.612.632 1.708.613.977
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.853.309 1.633.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.821.465.941 1.710.247.921
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 8.191.010 7.721.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.008.908 8.995.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
280.237 266.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
280.237 266.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.942.649 5.417.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.422.804 22.400.281
TOPLAM VARLIKLAR
1.840.888.745 1.732.648.202
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.532.830 35.466.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.532.830 35.466.702
Banka Kredileri
5 32.617.363 32.025.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.915.467 3.441.586
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.548.222 129.220.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.548.222 129.220.504
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 146.548.222 129.220.504
Ticari Borçlar
1.002.775.852 984.984.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 32.878.591 17.293.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 969.897.261 967.691.243
Türev Araçlar
0 2.502.889
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.502.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 8.999.299 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.453.962 3.880.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.453.962 3.880.388
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.438.571 30.054.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.438.571 30.054.198
ARA TOPLAM
1.213.748.736 1.186.109.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.748.736 1.186.109.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.458.520 191.106.703
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
208.516.256 183.842.455
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 208.516.256 183.842.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.942.264 7.264.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.942.264 7.264.248
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.048.145 1.544.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.048.145 1.544.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.506.665 192.651.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.430.255.401 1.378.760.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.220.788 347.177.548
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
290.338.108 242.037.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 290.338.108 242.037.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 74.804.906 59.818.441
Net Dönem Karı veya Zararı
7.743.114 14.986.465
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.412.556 6.709.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
410.633.344 353.887.498
TOPLAM KAYNAKLAR
1.840.888.745 1.732.648.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 982.240.717 591.341.563
Satışların Maliyeti
13 -941.370.436 -563.878.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.870.281 27.463.370
BRÜT KAR (ZARAR)
40.870.281 27.463.370
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.249.774 -6.699.141
Pazarlama Giderleri
14 -8.104.367 -5.906.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.421.955 6.900.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.860.701 -9.816.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.077.394 11.941.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.077.394 11.941.720
Finansman Gelirleri
16 19.143.122 7.440.702
Finansman Giderleri
17 -19.153.619 -7.997.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.066.897 11.384.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.871.567 -8.226.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -10.041.627 -5.463.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.829.940 -2.762.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.195.330 3.158.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.195.330 3.158.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
452.216 878.261
Ana Ortaklık Payları
7.743.114 2.280.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00341000 0,00132000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00341000 0,00132000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.550.516 26.664.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.550.516 26.664.254
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
48.550.516 26.664.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.550.516 26.664.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.745.846 29.822.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
702.606 992.766
Ana Ortaklık Payları
56.043.240 28.829.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934737


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,00% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 24.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6912 Değişim: -0,20%
Düşük 8,6813 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3885 Değişim: -0,17%
Düşük 10,3697 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
497,37 Değişim: 0,06%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,21
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.