KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:12
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.488.067 9.413.214 26.901.281 2.624.550 29.525.831
Dönem Karı (Zararı)
9.413.214 9.413.214 2.644.718 12.057.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.488.067 17.488.067 -20.168 17.467.899
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 165.175.095 6.343.684 50.929.451 9.413.214 255.852.420 3.064.475 258.916.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757
Transferler
8.888.990 -8.888.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.552.128 2.215.253 88.767.381 1.261.052 90.028.433
Dönem Karı (Zararı)
2.215.253 2.215.253 773.911 2.989.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.552.128 86.552.128 487.141 87.039.269
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 264.237.354 6.343.684 59.818.441 2.215.253 356.605.708 5.920.482 362.526.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.527.581 -41.500.012
Dönem Karı (Zararı)
2.989.164 12.057.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.576.941 22.921.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.533.651 3.179.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
779.909 1.780.470
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 692.062 1.762.329
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 87.847 18.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.498 -326.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
515.498 -326.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.050.098 11.123.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -837.081 -4.110.910
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 13.873.347 15.314.573
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-26.152 21.427
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.960.016 -101.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.501.453 -541.960
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.501.453 -541.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 25.198.546 7.772.440
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
692 -65.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.329.222 -77.027.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.202.421 29.013.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.179 180.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.196.242 28.833.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.275.323 -11.290.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.262.481 -78.567.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.251.443 7.395.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
146.011.038 -85.963.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.952.675 -3.330.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.161.284 -12.852.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.531.724 -10.447.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.629.560 -2.405.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.763.117 -42.047.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.764.464 547.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.952.283 -2.274.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.158 483.542
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.158 483.542
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.986.441 -2.757.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.986.441 -2.757.625
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.117.467 21.764.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.957.054.551 2.926.436.872
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.957.054.551 2.926.436.872
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.852.229.713 -2.892.639.581
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -6.852.229.713 -2.892.639.581
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.520.128 -3.175.829
Ödenen Faiz
-12.024.324 -12.968.312
Alınan Faiz
837.081 4.110.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.637.603 -22.010.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.588.797 10.498.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.226.400 -11.511.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.698.075 167.194.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 280.924.475 155.682.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 280.924.475 201.698.075
Ticari Alacaklar
1.209.289.121 770.014.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 94.564 66.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.209.194.557 769.948.441
Diğer Alacaklar
560.089 148.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
560.089 148.336
Türev Araçlar
1.572.941 71.488
Stoklar
8 193.516.799 100.168.322
Diğer Dönen Varlıklar
23.512.277 2.761.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.512.277 2.761.428
ARA TOPLAM
1.709.375.702 1.074.862.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.738.006 1.322.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.711.113.708 1.076.184.813
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 8.335.138 6.433.140
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 9.386.343 10.573.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303.153 276.682
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303.153 276.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.629.125 9.007.244
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.653.759 26.290.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.734.767.467 1.102.475.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.477.160 20.873.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.477.160 20.873.903
Banka Kredileri
5 133.242.267 17.005.576
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.234.893 3.868.327
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.108.353 119.177.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.108.353 119.177.769
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 39.108.353 119.177.769
Ticari Borçlar
900.877.012 552.396.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 10.282.356 2.291.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 890.594.656 550.104.899
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.505.180 6.139.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.357.330 2.093.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.357.330 2.093.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.060.577 15.587.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.060.577 15.587.463
ARA TOPLAM
1.108.385.612 716.269.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.108.385.612 716.269.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
262.350.344 112.556.025
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
254.786.608 104.963.916
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 254.786.608 104.963.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.563.736 7.592.109
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.563.736 7.592.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.505.321 1.152.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.505.321 1.152.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.855.665 113.708.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.372.241.277 829.977.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.605.708 267.838.327
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
264.237.354 177.685.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
264.237.354 177.685.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 59.818.441 50.929.451
Net Dönem Karı veya Zararı
2.215.253 8.888.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.920.482 4.659.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
362.526.190 272.497.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.734.767.467 1.102.475.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.113.372.394 1.451.398.316 796.127.077 482.079.210
Satışların Maliyeti
13 -2.025.598.984 -1.382.682.145 -764.145.697 -459.403.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.773.410 68.716.171 31.981.380 22.675.453
BRÜT KAR (ZARAR)
87.773.410 68.716.171 31.981.380 22.675.453
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.775.821 -22.496.173 -8.518.329 -7.051.291
Pazarlama Giderleri
14 -18.936.397 -17.227.405 -7.448.361 -6.032.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.539.351 13.712.199 -325.195 4.824.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.652.749 -7.433.904 -7.614.724 -1.324.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.947.794 35.270.888 8.074.771 13.092.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.947.794 35.270.888 8.074.771 13.092.448
Finansman Gelirleri
16 31.477.860 19.688.413 15.546.463 4.150.957
Finansman Giderleri
17 -33.237.944 -35.128.929 -14.061.983 -10.996.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.187.710 19.830.372 9.559.251 6.247.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.198.546 -7.772.440 -11.844.621 -259.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -19.810.172 -7.063.540 -10.517.818 152.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.388.374 -708.900 -1.326.803 -412.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.989.164 12.057.932 -2.285.370 5.987.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.989.164 12.057.932 -2.285.370 5.987.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
773.911 2.644.718 -307.532 771.700
Ana Ortaklık Payları
2.215.253 9.413.214 -1.977.838 5.216.287
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 19 0,00125000 0,00502000 -0,00095000 0,00249000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 19 0,00125000 0,00502000 -0,00095000 0,00249000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.039.269 17.467.899 44.628.436 -4.415.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.028.433 29.525.831 42.343.066 1.572.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.261.052 2.624.550 -29.447 784.096
Ana Ortaklık Payları
88.767.381 26.901.281 42.372.513 788.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885476


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3416 Değişim: -0,62%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1217 Değişim: -0,80%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
790,10 Değişim: -0,71%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.