KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:15
KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878.259 -1.035.082 65.843.177 437.972 66.281.149
Dönem Karı (Zararı)
-1.035.082 -1.035.082 356.696 -678.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878.259 66.878.259 81.276 66.959.535
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.998.198 8.888.990 38.887.188 4.219.505 43.106.693
Dönem Karı (Zararı)
8.888.990 8.888.990 4.050.627 12.939.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.998.198 29.998.198 168.878 30.167.076
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 177.685.226 6.343.684 50.929.451 8.888.990 267.838.327 4.659.430 272.497.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.082.482 96.844.753
Dönem Karı (Zararı)
12.939.617 -678.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.049.842 35.168.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.264.633 2.135.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.362.411 2.441.811
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.359.590 2.671.029
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.821 -229.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
452.684 -3.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
452.684 -3.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.656.781 11.445.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.694.553 -2.499.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 19.408.800 14.618.229
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 1.282.060 396.518
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -339.526 -1.069.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.017.690 582.043
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.017.690 582.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 11.396.945 18.577.088
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.922 -10.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.242.534 90.640.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.987.374 175.985.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
170.386 -199.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.157.760 176.184.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.394.978 37.530.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.603.018 -133.302.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
890.392 -1.751.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
92.712.626 -131.550.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.738.303 -4.152.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.275.103 14.578.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.776.610 7.299.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.501.507 7.279.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.746.925 125.130.881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
335.557 -28.286.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.609.344 -2.145.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
761.520 11.780
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
716.831 11.780
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.689 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.370.864 -2.156.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.365.760 -2.156.980
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.104 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.389.742 -46.258.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.137.259.538 2.210.362.074
Kredilerden Nakit Girişleri
4.137.259.538 2.210.362.074
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.139.601.012 -2.245.454.994
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.139.601.012 -2.245.454.994
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.317.687 0
Ödenen Faiz
-16.425.134 -13.664.898
Alınan Faiz
4.694.553 2.499.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.083.396 48.441.184
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.420.034 35.893.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.503.430 84.334.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 167.194.645 82.860.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.698.075 167.194.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 201.698.075 167.194.645
Ticari Alacaklar
770.014.917 593.511.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 66.476 216.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 769.948.441 593.294.184
Diğer Alacaklar
148.336 44.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 148.336 44.837
Türev Araçlar
26 71.488 0
Stoklar
9 100.168.322 81.856.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 7.412.007
Diğer Dönen Varlıklar
2.761.428 10.673.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.761.428 10.673.813
ARA TOPLAM
1.074.862.566 860.692.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 1.322.247 1.171.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.184.813 861.863.540
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 6.433.140 5.336.267
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 10.573.268 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
276.682 165.846
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 276.682 165.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 9.007.244 6.040.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.290.334 11.542.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.102.475.147 873.405.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.873.903 18.712.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.873.903 18.712.093
Banka Kredileri
5 17.005.576 18.712.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.868.327 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.177.769 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.177.769 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 119.177.769 0
Ticari Borçlar
552.396.760 402.710.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.291.861 1.203.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 550.104.899 401.506.781
Türev Araçlar
0 946.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 946.202
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 6.139.772 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.093.579 2.077.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.093.579 2.077.009
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.587.463 19.924.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 15.587.463 19.924.028
ARA TOPLAM
716.269.246 444.369.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.269.246 444.369.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.556.025 198.670.019
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.963.916 198.670.019
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 104.963.916 198.670.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.592.109 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.592.109 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.152.119 974.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.152.119 974.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.708.144 199.644.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
829.977.390 644.014.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
267.838.327 228.951.139
Ödenmiş Sermaye
16 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.685.226 147.687.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 177.685.226 147.687.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
16 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 50.929.451 51.964.533
Net Dönem Karı veya Zararı
8.888.990 -1.035.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.659.430 439.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.497.757 229.391.064
TOPLAM KAYNAKLAR
1.102.475.147 873.405.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.033.078.653 1.712.794.033
Satışların Maliyeti
17 -1.938.798.249 -1.619.529.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.280.404 93.264.256
BRÜT KAR (ZARAR)
94.280.404 93.264.256
Genel Yönetim Giderleri
18 -30.557.792 -25.690.162
Pazarlama Giderleri
18 -23.287.645 -20.770.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 24.086.042 17.970.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -20.789.737 -26.028.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.731.272 38.745.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.731.272 38.745.511
Finansman Gelirleri
21 23.621.335 24.745.447
Finansman Giderleri
22 -43.016.045 -45.592.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.336.562 17.898.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.396.945 -18.577.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -13.564.553 -18.024.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.167.608 -552.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.939.617 -678.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.939.617 -678.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.050.627 356.696
Ana Ortaklık Payları
8.888.990 -1.035.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 0,00539000 -0,00028000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 0,00539000 -0,00028000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.167.076 66.959.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.167.076 66.959.535
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16 30.167.076 66.959.535
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.167.076 66.959.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.106.693 66.281.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.219.505 437.972
Ana Ortaklık Payları
38.887.188 65.843.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3076 Değişim: -0,25%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8389 Değişim: -0,11%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,78 Değişim: 0,00%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.