KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.06.2020 - 01:38
KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.182.891.517 1.292.879.758
Satışların Maliyeti
28 -1.028.003.756 -1.135.301.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.887.761 157.578.559
BRÜT KAR (ZARAR)
154.887.761 157.578.559
Genel Yönetim Giderleri
29 -63.229.553 -52.232.845
Pazarlama Giderleri
29 -6.901 -698.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.039.842 9.551.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -26.224.446 -35.829.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.466.703 78.368.456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 441.124 1.042.012
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -570.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.907.827 78.839.780
Finansman Gelirleri
34 35.669.531 45.438.675
Finansman Giderleri
33 -233.858.603 -108.885.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.281.245 15.392.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.578.951 4.680.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -670.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.578.951 5.351.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.702.294 20.073.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.702.294 20.073.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.221.442 41.241.357
Ana Ortaklık Payları
-138.923.736 -21.168.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-515.981.077 -417.288.488
Dönem Karı (Zararı)
-96.702.294 20.073.308
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-96.702.294 20.073.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.401.291 19.529.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.374.329 3.815.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.667.035 4.900.267
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.667.035 4.900.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.356.458 24.036.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.161.980 2.580.987
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.518.438 21.455.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 932.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 932.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -20.578.951 -4.680.634
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-437.374 -1.367.284
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-437.374 -1.367.284
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.264.198 -8.106.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-409.626.287 -454.107.229
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.746.867 -123.052.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 144.746.867 -123.052.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.308.822 -58.440.913
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38 -75.200.622 -4.476.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 16.891.800 -53.964.595
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-263.351.330 -378.776.334
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -263.351.330 -378.776.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 35.852.246 -39.959.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
25 -22.799.484 13.055.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.160.780 -33.740.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -173.160.780 -33.740.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 9.906.390 639.218
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-66.334.686 39.494.528
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
15 -66.334.686 39.494.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.186.329 58.495.404
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38 -56.186.329 58.495.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 25.050.487 49.804.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.959.154 18.372.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 5.572.317 3.528.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.386.837 14.844.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-512.729.872 -414.504.538
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
24 -2.438.178 -2.006.477
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-813.027 -777.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.333.275 2.103.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
479.565 349.575
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 479.565 349.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.561 -941.648
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -42.683 -881.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -49.878 -59.665
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.946.271 2.695.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.556.386 458.393.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
372.777.828 443.648.628
Kredilerden Nakit Girişleri
8 372.777.828 443.648.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.221.442 14.744.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.091.416 43.207.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
166.235.559 -111.044.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-855.857 -67.836.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.080.860 68.917.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.003 1.080.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 225.003 1.080.860
Finansal Yatırımlar
20.683.882 38.630.153
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7 20.683.882 38.630.153
Ticari Alacaklar
152.266.764 313.899.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 152.266.764 313.899.748
Diğer Alacaklar
85.874.657 6.789.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 79.676.940 4.476.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.197.717 2.313.169
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.313.253.391 1.027.784.025
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
15 1.313.253.391 1.027.784.025
Stoklar
13 4.197.165 35.382.376
Peşin Ödenmiş Giderler
85.130.954 62.331.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 85.130.954 62.331.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.966.451 6.855.648
Diğer Dönen Varlıklar
7.638.903 13.211.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 7.638.903 13.211.220
ARA TOPLAM
1.676.237.170 1.505.964.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.676.237.170 1.505.964.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.687.976 8.120.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.687.976 8.120.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 13.087 13.087
Maddi Duran Varlıklar
18 10.681.451 10.846.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.194.229 1.514.090
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.194.229 1.514.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 26.795.624 12.606.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.372.367 33.100.100
TOPLAM VARLIKLAR
1.719.609.537 1.539.065.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
443.514.366 622.892.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
443.514.366 622.892.792
Banka Kredileri
8 363.514.366 540.929.459
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 80.000.000 81.963.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
634.385 1.972.080
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 634.385 1.972.080
Ticari Borçlar
279.904.604 453.065.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 279.904.604 453.065.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 27.201.087 17.294.697
Diğer Borçlar
2.342.488 58.497.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 2.309.075 58.495.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 33.413 2.446
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 66.334.686
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
15 0 66.334.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
220.271.928 193.918.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 220.271.928 193.918.925
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 670.857
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.814.889 26.649.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 28.814.889 26.649.420
ARA TOPLAM
1.002.683.747 1.441.296.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.683.747 1.441.296.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
608.479.786 55.054.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
608.479.786 55.054.911
Banka Kredileri
8 608.479.786 55.054.911
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.744.546 4.675.472
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 4.744.546 4.675.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.302.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 0 1.302.516
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.595.528 6.871.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.595.528 6.871.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 952.003 7.373.032
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.923 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
129.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.901.786 75.277.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.585.533 1.516.574.348
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-33.231.630 39.610.896
Ödenmiş Sermaye
27 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 66.213 66.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-356.636 -346.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.636 -346.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.636 -346.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.379.504 -80.470.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 -14.379.504 -80.470.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.613.685 1.613.685
Yasal Yedekler
27 1.613.685 1.613.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 18.748.348 39.916.397
Net Dönem Karı veya Zararı
-138.923.736 -21.168.049
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.255.634 -17.120.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.024.004 22.490.739
TOPLAM KAYNAKLAR
1.719.609.537 1.539.065.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495
Transferler
15.910 23.889.006 -23.904.916
Dönem Karı (Zararı)
-21.168.049 -21.168.049 41.241.357 20.073.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.832 -30.186.387 -30.220.219 -80.823.845 -111.044.064
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 66.213 -346.851 -80.470.499 1.613.685 39.916.397 -21.168.049 39.610.896 -17.120.157 22.490.739
Transferler
-21.168.049 21.168.049
Dönem Karı (Zararı)
-138.923.736 -138.923.736 42.221.442 -96.702.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.785 66.090.995 66.081.210 100.154.349 166.235.559
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 66.213 -356.636 -14.379.504 1.613.685 18.748.348 -138.923.736 -33.231.630 125.255.634 92.024.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.702.294 20.073.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.785 -33.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.785 -33.832
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
166.235.559 -30.186.387
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.235.559 -30.186.387
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
166.235.559 -30.186.387
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.225.774 -30.220.219
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.523.480 -10.146.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
142.375.791 -14.744.477
Ana Ortaklık Payları
-72.852.311 4.597.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851732


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5385 Değişim: 1,32%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5430
Açılış: 8,4269
10,0664 Değişim: 0,94%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0763
Açılış: 9,9725
481,65 Değişim: -0,91%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.