KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 20:35
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 103.658 0 0 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 -38.329.514 0 0 43.409.560 43.409.560 156.442.045 0 156.442.045
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.409.560 43.409.560 43.409.560 0 43.409.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 103.658 0 0 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 -38.329.514 0 0 0 0 113.032.485 0 113.032.485
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.078.120 0 -12.078.120 -12.078.120 0 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.089 0 -800.089 -800.089 800.089 0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 433.325 -1.557.584 -1.557.584 459.996.556 458.438.972 -55.265.024 -55.265.024 10.676.033 99.322.374 43.409.560 142.731.934 589.015.240 0 589.015.240
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 42.099.522 42.099.522 92.236.450 0 92.236.450
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.099.522 42.099.522 42.099.522 0 42.099.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 0 0 50.136.928 0 50.136.928
Sermaye Arttırımı
68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.000.000 0 -68.000.000 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 490.782 -1.557.584 -1.557.584 550.935.675 549.378.091 -122.621.198 -122.621.198 12.132.452 78.342.412 42.099.522 120.441.934 659.822.061 0 659.822.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.340.066 -16.555.818
Dönem Karı (Zararı)
42.099.522 43.409.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.665.038 69.537.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 10.152.393 7.485.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.294.921 -8.649.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.408.336 -177.054
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.886.585 -8.472.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.378.997 -942.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.378.997 -942.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 68.386.000 37.309.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.483.866 34.562.094
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.139 -227.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.981.822 -99.813.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.653.564 123.514.882
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.836.043 2.550.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.083.429 1.842.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.224.357 -166.604.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
320.224.357 -166.604.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-332.381 -1.409.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.869.370 -6.203.585
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.869.370 -6.203.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-14.906.087 -46.032.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.728.519 -7.471.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.770.227 -7.947.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.708 476.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
213.746.382 13.133.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-712.371 -340.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.305.661 -7.866.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.388.284 -21.482.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.195.625 1.423.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.333.229 -3.876.475
Alınan Faiz
15 5.528.854 5.299.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.894.378 53.808.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 113.486.821
Kredilerden Nakit Girişleri
0 113.486.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.952.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.952.167 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.584.798 -6.846.212
Ödenen Temettüler
-16.164.193 -12.078.120
Ödenen Faiz
-81.193.220 -40.754.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.641.313 38.675.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.947.284 37.288.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.588.597 75.964.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 226.583.622 136.729.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 314.172.219 212.693.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 314.172.219 226.583.622
Ticari Alacaklar
1.146.734.480 948.603.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.146.734.480 948.603.818
Stoklar
7 521.077.444 400.818.914
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.366.835 13.738.405
Diğer Dönen Varlıklar
9 29.719.039 27.245.946
ARA TOPLAM
2.027.070.017 1.616.990.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.027.070.017 1.616.990.705
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.370.585 2.726.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.370.585 2.726.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 9.000.000 9.000.000
Maddi Duran Varlıklar
6.438.870 4.541.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
28.031.369 22.615.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.413.400 3.562.129
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.413.400 3.562.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.665.165 7.029.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.919.389 49.475.044
TOPLAM VARLIKLAR
2.079.989.406 1.666.465.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
422.548.027 388.253.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
422.548.027 388.253.124
Banka Kredileri
4 418.213.348 385.457.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.334.679 2.795.230
Ticari Borçlar
900.342.554 580.074.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 900.342.554 580.074.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.405.229 2.298.050
Diğer Borçlar
5.331.654 10.657.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.331.654 10.657.950
Türev Araçlar
3.176.857 6.820.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 53.316.260 57.779.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.765.463 13.324.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.307 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
394.307 0
ARA TOPLAM
1.394.280.351 1.059.208.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.394.280.351 1.059.208.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.419.234 17.586.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.419.234 17.586.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.419.234 17.586.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.467.760 5.921.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.467.760 5.921.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.886.994 23.507.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.420.167.345 1.082.715.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
659.822.061 583.749.804
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
490.782 407.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
549.378.091 418.933.264
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
550.935.675 420.490.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.621.198 -42.229.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-122.621.198 -42.229.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.132.452 10.676.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.342.412 99.322.374
Net Dönem Karı veya Zararı
42.099.522 64.640.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
659.822.061 583.749.804
TOPLAM KAYNAKLAR
2.079.989.406 1.666.465.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.939.452.451 3.603.808.506 1.407.074.730 1.400.253.348
Satışların Maliyeti
12 -3.744.697.430 -3.433.806.215 -1.337.642.134 -1.331.213.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.755.021 170.002.291 69.432.596 69.039.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
194.755.021 170.002.291 69.432.596 69.039.392
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -41.594.481 -35.581.243 -15.587.298 -13.007.743
Pazarlama Giderleri
13, 14 -46.148.344 -30.079.811 -15.606.232 -10.604.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49.589.212 16.835.850 28.385.295 4.738.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.663.159 -6.123.391 -429.392 -3.545.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.938.249 115.053.696 66.194.969 46.620.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.938.249 115.053.696 66.194.969 46.620.297
Finansman Gelirleri
15 5.559.993 5.527.309 1.886.898 1.706.733
Finansman Giderleri
15 -73.914.854 -42.609.347 -29.657.921 -16.388.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.583.388 77.971.658 38.423.946 31.938.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.483.866 -34.562.098 -3.739.902 -15.489.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.045.288 -27.866.081 -6.472.827 -14.496.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.438.578 -6.696.017 2.732.925 -993.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42099522 0,43409560 0,34684044 0,16449051
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130.528.229 151.258.341 14.624.659 78.945.908
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.528.229 151.258.341 14.624.659 78.945.908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-80.391.301 -38.225.856 -40.026.260 -25.071.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
-80.391.301 -38.225.856 -40.026.260 -25.071.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.136.928 113.032.485 -25.401.601 53.874.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.236.450 156.442.045 9.282.443 70.323.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
92.236.450 156.442.045 9.282.443 70.323.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8106 Değişim: 0,09%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8239
Açılış: 13,7976
15,5894 Değişim: 0,06%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6055
Açılış: 15,5798
790,81 Değişim: 0,19%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 791,94
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.