KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 21:33
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 26.960.509 26.960.509 86.118.620 86.118.620
Dönem Karı (Zararı)
26.960.509 26.960.509 26.960.509 26.960.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 59.158.111 59.158.111
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 379.726 -1.557.584 -1.557.584 381.050.648 379.493.064 -30.139.891 -30.139.891 10.676.033 99.322.374 26.960.509 126.282.883 518.691.815 518.691.815
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804
Transferler
1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.738 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 7.415.478 7.415.478 82.954.007 82.954.007
Dönem Karı (Zararı)
7.415.478 7.415.478 7.415.478 7.415.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.738 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 75.538.529 75.538.529
Kar Payları
-16.164.193 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 483.118 -1.557.584 -1.557.584 536.318.680 534.761.096 -82.594.938 -82.594.938 12.132.452 146.342.412 7.415.478 153.757.890 650.539.618 650.539.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.672.861 -19.380.367
Dönem Karı (Zararı)
7.415.478 26.960.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.072.042 41.928.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.000.156 4.920.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.150.047 -4.026.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.663.181 -585.618
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.486.866 -3.440.960
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
594.037 -438.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
594.037 -438.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.611.778 22.603.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 40.611.778 22.603.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.743.964 19.072.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.940 -203.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.843.826 -78.088.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.054.645 202.258.261
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.389.214 -53.812.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.836.271 697.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.617.366 -173.840.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.617.366 -173.840.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-532.007 -1.246.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.659.688 -3.457.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.659.688 -3.457.430
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.445.040 -41.557.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.856.045 -7.129.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.916.233 -7.501.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.188 371.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.331.346 -9.199.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-335.587 -285.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.696.989 -3.488.703
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.625.909 -6.406.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.085.147 1.241.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.560.008 -2.375.740
Alınan Faiz
15 3.645.155 3.617.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.438.990 123.860.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.144.028
Kredilerden Nakit Girişleri
0 165.144.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.746.485 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.746.485 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.192.284 -3.864.585
Ödenen Temettüler
-16.164.193 -12.078.120
Ödenen Faiz
-51.336.028 -25.341.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.319.018 105.721.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.358.532 13.342.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 65.677.550 119.063.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 226.583.622 136.729.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
292.261.172 255.792.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 292.261.172 226.583.622
Ticari Alacaklar
998.503.170 948.603.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 998.503.170 948.603.818
Türev Araçlar
1.323.789 0
Stoklar
7 582.532.469 400.818.914
Peşin Ödenmiş Giderler
8 28.279.917 13.738.405
Diğer Dönen Varlıklar
9 41.612.406 27.245.946
ARA TOPLAM
1.944.512.923 1.616.990.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.944.512.923 1.616.990.705
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.454.290 2.726.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.454.290 2.726.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.000.000 9.000.000
Maddi Duran Varlıklar
5.718.893 4.541.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.223.816 22.615.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.521.899 3.562.129
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.521.899 3.562.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.443.228 7.029.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.362.126 49.475.044
TOPLAM VARLIKLAR
1.995.875.049 1.666.465.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
423.054.294 388.253.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
423.054.294 388.253.124
Banka Kredileri
4 418.594.898 385.457.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.459.396 2.795.230
Ticari Borçlar
769.355.909 580.074.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 769.355.909 580.074.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.136.770 2.298.050
Diğer Borçlar
6.378.522 10.657.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.378.522 10.657.950
Türev Araçlar
0 6.820.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 101.094.519 57.779.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.963.297 13.324.258
ARA TOPLAM
1.317.983.311 1.059.208.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.317.983.311 1.059.208.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.044.174 17.586.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.044.174 17.586.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 20.044.174 17.586.716
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.307.946 5.921.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.307.946 5.921.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.352.120 23.507.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.335.431 1.082.715.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
650.539.618 583.749.804
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
483.118 .761.096 418.933.264
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
536.318.680 420.490.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.594.938 -42.229.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-82.594.938 -42.229.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.132.452 10.676.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.342.412 99.322.374
Net Dönem Karı veya Zararı
7.415.478 64.640.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
650.539.618 583.749.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.995.875.049 1.666.465.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.532.377.721 2.203.555.158 1.286.300.000 1.109.569.503
Satışların Maliyeti
12 -2.407.055.296 -2.102.592.259 -1.219.409.931 -1.057.837.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.322.425 100.962.899 66.890.069 51.732.418
BRÜT KAR (ZARAR)
125.322.425 100.962.899 66.890.069 51.732.418
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -26.007.183 -22.573.500 -14.206.855 -11.002.167
Pazarlama Giderleri
13, 14 -30.542.112 -19.475.709 -16.572.026 -8.942.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.203.917 12.097.387 -3.552.395 6.707.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.233.767 -2.577.678 5.060.689 -641.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.743.280 68.433.399 37.619.482 37.854.519
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.743.280 68.433.399 37.619.482 37.854.519
Finansman Gelirleri
15 3.673.095 3.820.576 1.794.539 2.292.131
Finansman Giderleri
15 -44.256.933 -26.220.637 -23.883.987 -14.250.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.159.442 46.033.338 15.530.034 25.896.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.743.964 -19.072.829 -10.149.152 -11.177.185
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.572.461 -13.370.009 -14.580.151 -10.390.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.171.503 -5.702.820 4.430.999 -786.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,23173368 0,84251590 0,16815256 0,45997440
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
115.903.570 72.312.433 32.394.888 26.663.484
Yabancı Para Çevrim Farkları
115.903.570 72.312.433 32.394.888 26.663.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.538.529 59.158.111 20.990.839 18.903.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.954.007 86.118.620 26.371.721 33.622.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
82.954.007 86.118.620 26.371.721 33.622.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957111


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,00% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6501 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6526
Açılış: 8,6468
10,1377 Değişim: -0,02%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
485,96 Değişim: -0,42%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.