KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 20:36
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 64.640.650 64.640.650 151.176.609 151.176.609
Dönem Karı (Zararı)
64.640.650 64.640.650 64.640.650 64.640.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 86.535.959 86.535.959
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-800.089 -800.089 583.749.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804
Transferler
1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 2.034.596 2.034.596 56.582.286 56.582.286
Dönem Karı (Zararı)
2.034.596 2.034.596 2.034.596 2.034.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 54.547.690 54.547.690
Kar Payları
-16.164.193 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 462.073 -1.557.584 -1.557.584 503.999.530 502.441.946 -71.245.582 -71.245.582 12.132.452 146.342.412 2.034.596 148.377.008 624.167.897 624.167.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.815.033 -97.219.776
Dönem Karı (Zararı)
2.034.596 12.241.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.018.372 18.177.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.563.887 2.395.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.466.707 -1.638.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 676.028 24.825
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 790.679 -1.662.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-101.424 -917.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-101.424 -917.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.514.153 10.461.600
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 18.514.153 10.461.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.594.812 7.895.644
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.763 -19.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.822.185 -125.592.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.955.753 104.699.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.679 -27.632.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.068.162 -2.691.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.722.524 -136.954.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.722.524 -136.954.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-367.816 -1.225.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.326.276 -2.045.066
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.326.276 -2.045.066
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.004.715 -47.987.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.857.620 -11.756.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.752.592 -12.074.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.105.028 318.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.875.153 -95.173.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-132.040 -176.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.481.208 -38.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.446.872 -1.831.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.076.846 544.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-781.947 -964.079
Alınan Faiz
1.858.793 1.508.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.259.663 111.842.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 128.092.990
Kredilerden Nakit Girişleri
0 128.092.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.939.789 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.939.789 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.029.304 -2.585.580
Ödenen Faiz
-25.290.570 -13.664.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.367.784 15.167.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.946.224 14.497.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.578.440 29.665.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
226.583.622 136.729.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 229.162.062 166.394.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 229.162.062 226.583.622
Ticari Alacaklar
1.146.331.382 948.603.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.146.331.382 948.603.818
Türev Araçlar
10.431.677 0
Stoklar
7 451.994.460 400.818.914
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.117.625 13.738.405
Diğer Dönen Varlıklar
9 23.750.933 27.245.946
ARA TOPLAM
1.873.788.139 1.616.990.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.873.788.139 1.616.990.705
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.808.452 2.726.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.808.452 2.726.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9.000.000 9.000.000
Maddi Duran Varlıklar
5.493.162 4.541.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.471.764 22.615.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.644.736 3.562.129
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.644.736 3.562.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 7.029.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.418.114 49.475.044
TOPLAM VARLIKLAR
1.925.206.253 1.666.465.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.601.687 388.253.124
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.601.687 388.253.124
Banka Kredileri
4 396.709.667 385.457.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.892.020 2.795.230
Ticari Borçlar
776.227.994 580.074.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 776.227.994 580.074.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.191.158 2.298.050
Diğer Borçlar
6.073.253 10.657.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.073.253 10.657.950
Türev Araçlar
0 6.820.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 64.402.124 57.779.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.550.870 13.324.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 16.164.193 0
ARA TOPLAM
1.269.211.279 1.059.208.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.269.211.279 1.059.208.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.306.860 17.586.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.306.860 17.586.716
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 21.306.860 17.586.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.452.483 5.921.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.452.483 5.921.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.067.734 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.827.077 23.507.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.301.038.356 1.082.715.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
624.167.897 583.749.804
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
462.073 407.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
502.441.946 418.933.264
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.999.530 420.490.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.245.582 -42.229.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-71.245.582 -42.229.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.132.452 10.676.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.342.412 99.322.374
Net Dönem Karı veya Zararı
2.034.596 64.640.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
624.167.897 583.749.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.925.206.253 1.666.465.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.246.077.721 1.093.985.655
Satışların Maliyeti
12 -1.187.645.365 -1.044.755.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.432.356 49.230.481
BRÜT KAR (ZARAR)
58.432.356 49.230.481
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -11.800.328 -11.571.333
Pazarlama Giderleri
13, 14 -13.970.086 -10.533.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.756.312 5.389.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.294.456 -1.936.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.123.798 30.578.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.123.798 30.578.880
Finansman Gelirleri
15 1.878.556 1.528.445
Finansman Giderleri
15 -20.372.946 -11.970.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.629.408 20.136.972
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.594.812 -7.895.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.992.310 -2.979.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.602.502 -4.916.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.034.596 12.241.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.034.596 12.241.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.317
Ana Ortaklık Payları
2.034.596 12.243.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,06358112 0,38254150
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.508.682 45.648.949
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.508.682 45.648.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.960.992 -5.394.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.960.992 -5.394.509
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-28.960.992 -5.394.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.547.690 40.254.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.582.286 52.495.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 800.089
Ana Ortaklık Payları
56.582.286 51.695.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938820


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5824 Değişim: 0,29%
Düşük 8,4976 16.06.2021 Yüksek 8,5852
Açılış: 8,5574
10,3596 Değişim: -0,22%
Düşük 10,2797 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
508,68 Değişim: -0,54%
Düşük 507,94 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.