KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 19:43
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 30.785.653 30.785.653 76.944.428 -581.352 76.363.076
Dönem Karı (Zararı)
30.785.653 30.785.653 30.785.653 -590.352 30.195.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 46.158.775 9.000 46.167.775
Dönem Sonu Bakiyeler
17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 64.640.650 64.640.650 151.176.609 151.176.609
Dönem Karı (Zararı)
64.640.650 64.640.650 64.640.650 64.640.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 86.535.959 86.535.959
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.740.491 72.176.666
Dönem Karı (Zararı)
64.640.650 30.195.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.822.182 42.671.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.335.512 9.070.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.575.727 1.219.783
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -825.518 3.356.642
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.750.209 -2.136.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-189.852 2.757.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-189.852 2.757.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 64.244.412 35.175.660
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.488.781 -804.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 39.547.880 4.825.115
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.028.824 -9.572.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-157.226.088 -3.400.619
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.456.679 -46.473.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.001.165 -22.927.121
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.401.372 -3.696.639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.193.249 77.064.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.193.249 77.064.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-954.768 885.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.064 -3.856.814
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.064 -3.856.814
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.363.599 -676.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.301.808 -3.719.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.678.064 -3.178.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
623.744 -541.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.763.256 69.466.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -685.965 -1.952.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.834.619 -269.171
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.456.651 4.931.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.841.947 3.583.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.519 2.200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.519 2.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -5.745.987 -3.103.465
Alınan Faiz
22 8.397.415 6.684.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.303.212 82.167
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.546.775 48.231.891
Kredilerden Nakit Girişleri
5 227.546.775 48.231.891
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.544.224 -6.750.492
Ödenen Temettüler
-12.078.120 0
Ödenen Faiz
-67.621.219 -41.399.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.404.668 75.842.176
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.449.786 10.935.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.854.454 86.777.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.729.168 49.951.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 226.583.622 136.729.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 226.583.622 136.729.168
Ticari Alacaklar
948.603.818 722.222.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 948.603.818 722.222.795
Diğer Alacaklar
0 38.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 38.946
Türev Araçlar
4 0 10.381.676
Stoklar
8 400.818.914 264.347.004
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.738.405 8.232.625
Diğer Dönen Varlıklar
16 27.245.946 12.620.961
ARA TOPLAM
1.616.990.705 1.154.573.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.616.990.705 1.154.573.175
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.726.277 8.096.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.726.277 8.096.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 9.000.000 0
Maddi Duran Varlıklar
10 4.541.366 3.084.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 22.615.351 18.596.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.562.129 2.234.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.562.129 2.234.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.029.921 5.650.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.475.044 37.661.819
TOPLAM VARLIKLAR
1.666.465.749 1.192.234.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
388.253.124 153.449.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
388.253.124 153.449.195
Banka Kredileri
5 385.457.894 149.728.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.795.230 3.721.149
Ticari Borçlar
580.074.675 507.749.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 580.074.675 507.749.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.298.050 2.669.486
Diğer Borçlar
10.657.950 8.758.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.657.950 8.758.021
Türev Araçlar
4 6.820.316 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 57.779.649 53.851.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 13.324.258 1.275.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 397.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 397.295
ARA TOPLAM
1.059.208.022 728.150.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.059.208.022 728.150.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.586.716 14.295.997
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.586.716 14.295.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 17.586.716 14.295.997
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.921.207 5.137.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.921.207 5.137.216
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.507.923 19.433.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.715.945 747.583.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
583.749.804 445.451.404
Ödenmiş Sermaye
17 32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
407.380 329.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
418.933.264 307.180.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
420.490.848 308.738.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.229.897 -16.935.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
-42.229.897 -16.935.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.676.033 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.322.374 82.462.742
Net Dönem Karı veya Zararı
64.640.650 30.785.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -800.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.749.804 444.651.315
TOPLAM KAYNAKLAR
1.666.465.749 1.192.234.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.102.474.678 3.074.347.527
Satışların Maliyeti
18 -4.856.809.089 -2.908.607.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
245.665.589 165.739.951
BRÜT KAR (ZARAR)
245.665.589 165.739.951
Genel Yönetim Giderleri
19, 20 -52.743.892 -48.884.986
Pazarlama Giderleri
19, 20 -41.629.716 -43.865.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 38.610.611 3.295.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -21.672.410 -6.477.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.230.182 69.808.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
168.230.182 69.808.474
Finansman Gelirleri
22 8.600.175 7.072.210
Finansman Giderleri
22 -72.641.827 -41.860.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.188.530 35.020.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.547.880 -4.825.115
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -40.216.518 -2.121.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 668.638 -2.703.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.640.650 30.195.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.640.650 30.195.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -590.352
Ana Ortaklık Payları
64.640.650 30.785.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 24 2,02002031 0,94360315
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
111.752.633 50.609.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
111.752.633 50.609.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.216.674 -4.441.521
Yabancı Para Çevrim Farkları
-25.216.674 -4.441.521
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-25.216.674 -4.441.521
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.535.959 46.167.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.176.609 76.363.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -581.352
Ana Ortaklık Payları
151.176.609 76.944.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908718


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7447 Değişim: 2,82%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,1903 Değişim: 2,34%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
419,38 Değişim: 1,97%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,32
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.