KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 19:41
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 -1.871.400 8.801.326 8.801.326 41.894.709 -264.783 41.629.926
Dönem Karı (Zararı)
8.801.326 8.801.326 8.801.326 -269.282 8.532.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 -1.871.400 33.093.383 4.499 33.097.882
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 319.394 -1.557.584 -1.557.584 293.066.275 291.508.691 -14.318.689 -14.318.689 9.628.221 82.462.742 8.801.326 91.264.068 410.401.685 -483.520 409.918.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 26.960.509 26.960.509 86.118.620 86.118.620
Dönem Karı (Zararı)
26.960.509 26.960.509 26.960.509 26.960.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 59.158.111 59.158.111
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 379.726 -1.557.584 -1.557.584 381.050.648 379.493.064 -30.139.891 -30.139.891 10.676.033 99.322.374 26.960.509 126.282.883 518.691.815 518.691.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.380.367 -3.372.949
Dönem Karı (Zararı)
26.960.509 8.532.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.928.150 25.870.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.920.453 3.763.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.026.578 4.889.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -585.618 852.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.440.960 4.036.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-438.615 848.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-438.615 848.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 22.603.401 16.283.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.072.829 379.511
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-203.340 -294.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.088.398 -39.407.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
202.258.261 222.081.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.812.715 -76.842.657
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
697.416 -23.472.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.840.700 -83.231.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.840.700 -83.231.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.246.289 723.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.457.430 -6.350.534
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.457.430 -6.350.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-41.557.443 -47.183.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.129.498 -25.131.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.501.246 -25.332.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
371.748 201.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.199.739 -5.005.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-285.685 -572.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.488.703 -64.047
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.406.240 2.268.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.241.496 -467.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.375.740 -3.414.452
Alınan Faiz
3.617.236 2.946.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.860.075 8.307.468
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.144.028 30.384.448
Kredilerden Nakit Girişleri
165.144.028 30.384.448
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.864.585 -3.558.781
Ödenen Temettüler
-12.078.120 0
Ödenen Faiz
-25.341.248 -18.518.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.721.204 4.466.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.342.363 9.091.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.063.567 13.557.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.729.168 49.951.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 255.792.735 63.509.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 255.792.735 136.729.168
Ticari Alacaklar
616.544.372 719.315.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 616.544.372 719.315.928
Diğer Alacaklar
91.989 38.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 91.989 38.946
Türev Araçlar
18.922.087 10.381.676
Stoklar
7 365.005.286 264.347.004
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.745.542 8.232.625
Diğer Dönen Varlıklar
9 15.455.233 12.620.961
ARA TOPLAM
1.280.557.244 1.151.666.308
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.280.557.244 1.151.666.308
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.486.706 11.002.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.486.706 11.002.988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 12.502.198 0
Maddi Duran Varlıklar
4.373.669 3.084.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.696.911 18.596.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.541.747 2.234.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.541.747 2.234.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
87.929 5.650.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.689.160 40.568.686
TOPLAM VARLIKLAR
1.336.246.404 1.192.234.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
351.760.718 153.449.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
351.760.718 153.449.195
Banka Kredileri
4 347.953.173 149.728.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.807.545 3.721.149
Ticari Borçlar
401.097.546 507.749.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 401.097.546 507.749.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.757.491 2.669.486
Diğer Borçlar
6.433.339 8.758.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.433.339 8.758.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 18.101.535 53.851.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.536.853 1.275.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
152.541 397.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
152.541 397.295
ARA TOPLAM
793.840.023 728.150.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.840.023 728.150.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.257.795 14.295.997
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.257.795 14.295.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.257.795 14.295.997
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.456.771 5.137.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.456.771 5.137.216
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.714.566 19.433.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
817.554.589 747.583.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.691.815 445.451.404
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
379.726 329.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
379.493.064 307.180.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
381.050.648 308.738.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.139.891 -16.935.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
-30.139.891 -16.935.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.676.033 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.322.374 82.462.742
Net Dönem Karı veya Zararı
26.960.509 30.785.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -800.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
518.691.815 444.651.315
TOPLAM KAYNAKLAR
1.336.246.404 1.192.234.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.203.555.158 1.277.822.737 1.109.569.503 604.313.527
Satışların Maliyeti
12 -2.102.592.259 -1.207.411.386 -1.057.837.085 -569.341.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.962.899 70.411.351 51.732.418 34.971.713
BRÜT KAR (ZARAR)
100.962.899 70.411.351 51.732.418 34.971.713
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -22.573.500 -24.359.773 -11.002.167 -12.332.393
Pazarlama Giderleri
13, 14 -19.475.709 -21.307.632 -8.942.157 -10.185.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.097.387 157.255 6.707.905 357.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.577.678 0 -641.480 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.433.399 24.901.201 37.854.519 12.811.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.433.399 24.901.201 37.854.519 12.811.638
Finansman Gelirleri
15 3.820.576 3.241.060 2.292.131 2.103.772
Finansman Giderleri
15 -26.220.637 -19.230.706 -14.250.284 -12.079.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.033.338 8.911.555 25.896.366 2.836.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.072.829 -379.511 -11.177.185 464.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.370.009 -2.306.140 -10.390.432 -2.273.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.702.820 1.926.629 -786.753 2.738.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.960.509 8.532.044 14.719.181 3.300.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.960.509 8.532.044 14.719.181 3.300.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -269.282 0 -119.919
Ana Ortaklık Payları
26.960.509 8.801.326 14.719.181 3.420.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,84251590 0,26662637 0,45997440 0,10315109
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.312.433 34.937.356 26.663.484 9.080.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
72.312.433 34.937.356 26.663.484 9.080.231
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-13.154.322 -1.839.474 -7.759.813 -685.302
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.158.111 33.097.882 18.903.671 8.394.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.118.620 41.629.926 33.622.852 11.695.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -264.783 0 -119.919
Ana Ortaklık Payları
86.118.620 41.894.709 33.622.852 11.815.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865515


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,00% Hacim : 10.406 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5536 Değişim: 0,06%
Düşük 8,5441 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1599 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1334 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,00 Değişim: 0,45%
Düşük 496,46 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.