KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2020 - 23:10
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 29.030 29.030 -9.185.741 705.048 705.048 99.272.636 -517.112 98.755.524
Dönem Karı (Zararı)
705.048 705.048 705.048 -535.113 169.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 29.030 29.030 -9.185.741 98.567.588 18.001 98.585.589
Dönem Sonu Bakiyeler
17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 30.785.653 30.785.653 76.944.428 -581.352 76.363.076
Dönem Karı (Zararı)
30.785.653 30.785.653 30.785.653 -590.352 30.195.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 46.158.775 9.000 46.167.775
Dönem Sonu Bakiyeler
17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.176.666 38.128.994
Dönem Karı (Zararı)
30.195.301 169.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.422.326 19.844.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.070.164 2.782.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.219.783 10.834.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.356.642 6.345.727
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.136.859 4.489.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.757.832 606.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.757.832 606.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 35.175.660 24.510.842
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 4.825.115 5.450.430
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.626.228 -24.340.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.400.619 46.330.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.473.845 130.888.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.927.121 78.817.160
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.696.639 -1.191.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.064.516 -54.200.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.064.516 -54.200.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
885.440 -1.274.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.856.814 -9.865.886
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.856.814 -9.865.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-676.668 -95.699.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.719.488 -1.144.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.178.093 -1.316.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-541.395 172.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.217.008 66.344.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.952.245 -1.316.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-269.171 -20.223.674
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.818.926 -6.675.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.583.343 -1.117.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.200 168.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -3.103.465 -2.423.917
Alınan Faiz
22 6.684.608 4.257.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.167 -82.175.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.231.891 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 48.231.891 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -54.042.463
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 0 -54.042.463
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.750.492 0
Ödenen Faiz
-41.399.232 -28.133.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.842.176 -45.164.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.935.292 21.160.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.777.468 -24.003.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.951.700 73.955.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.729.168 49.951.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.729.168 49.951.700
Ticari Alacaklar
719.315.928 594.408.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 719.315.928 594.408.418
Diğer Alacaklar
38.946 2.301.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.946 2.301.133
Türev Araçlar
5 10.381.676 2.229.750
Stoklar
9 264.347.004 210.866.442
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.232.625 3.861.957
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 6.694.119
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.620.961 9.902.934
ARA TOPLAM
1.151.666.308 880.216.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.151.666.308 880.216.453
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.002.988 12.893.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.002.988 12.893.324
Diğer Alacaklar
0 3.156.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 3.156.540
Maddi Duran Varlıklar
11 3.084.534 3.239.954
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 18.596.181 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.234.193 2.498.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.234.193 2.498.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.650.790 7.010.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.568.686 28.798.833
TOPLAM VARLIKLAR
1.192.234.994 909.015.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.449.195 96.701.809
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.449.195 96.701.809
Banka Kredileri
6 149.728.046 96.701.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.721.149 0
Ticari Borçlar
507.749.799 378.195.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 507.749.799 378.195.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.669.486 1.542.828
Diğer Borçlar
8.758.021 11.334.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.758.021 11.334.287
Türev Araçlar
5 0 131.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 53.851.277 48.320.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.275.393 345.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
397.295 351.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 397.295 351.861
ARA TOPLAM
728.150.466 536.924.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
728.150.466 536.924.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.295.997 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.295.997 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.295.997 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.137.216 3.802.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.137.216 3.802.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.433.213 3.802.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
747.583.679 540.727.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
445.451.404 368.506.976
Ödenmiş Sermaye
17 32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
329.667 291.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
307.180.631 256.571.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
308.738.215 258.128.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.935.510 -12.447.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.935.510 -12.447.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.462.742 81.757.694
Net Dönem Karı veya Zararı
30.785.653 705.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-800.089 -218.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
444.651.315 368.288.239
TOPLAM KAYNAKLAR
1.192.234.994 909.015.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.074.347.527 2.210.754.772
Satışların Maliyeti
18 -2.908.607.576 -2.093.553.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
165.739.951 117.201.327
BRÜT KAR (ZARAR)
165.739.951 117.201.327
Genel Yönetim Giderleri
19, 20 -48.884.986 -45.961.721
Pazarlama Giderleri
19, 20 -43.865.210 -44.665.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.295.856 3.932.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.477.137 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.808.474 30.506.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.808.474 30.506.667
Finansman Gelirleri
22 7.072.210 4.257.444
Finansman Giderleri
22 -41.860.268 -29.143.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.020.416 5.620.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.825.115 -5.450.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.121.625 -10.483.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.703.490 5.032.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.195.301 169.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.195.301 169.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-590.352 -535.113
Ana Ortaklık Payları
30.785.653 705.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,94360315 0,00531046
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.609.296 107.728.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.609.296 107.728.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.441.521 -9.143.165
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.441.521 -9.114.135
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.441.521 -9.114.135
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -29.030
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -29.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.167.775 98.585.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.363.076 98.755.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-581.352 -517.112
Ana Ortaklık Payları
76.944.428 99.272.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817521


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3125 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3117 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1056 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1119
Açılış: 10,1096
499,07 Değişim: 0,02%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 499,25
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.