;

KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 - 18:18
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.110 155.880.465 155.880.465 -9.915.971 472.753 472.753 -9.443.218 -14.492.435 -14.492.435 132.067.922 -403.936 131.663.986
Dönem Karı (Zararı)
-14.492.435 -14.492.435 -14.492.435 -417.436 -14.909.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.110 155.880.465 155.880.465 -9.915.971 472.753 472.753 -9.443.218 146.560.357 13.500 146.573.857
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 332.442 -1.557.584 -1.557.584 306.280.630 304.723.046 -13.148.489 501.783 501.783 -12.646.706 9.628.221 83.329.055 -14.492.435 68.836.620 401.302.262 -105.561 401.196.701
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 14.130.771 14.130.771 40.668.650 -380.832 40.287.818
Dönem Karı (Zararı)
14.130.771 14.130.771 14.130.771 -389.832 13.740.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 26.537.879 9.000 26.546.879
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 314.066 -1.557.584 -1.557.584 286.028.250 284.470.666 -13.830.840 -13.830.840 9.628.221 82.462.742 14.130.771 96.593.513 409.175.626 -599.569 408.576.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.372.824 99.021.317
Dönem Karı (Zararı)
13.740.939 -14.909.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.009.798 45.832.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.747.869 1.937.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.427.272 7.706.060
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.527.923 1.429.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 899.349 6.276.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.793.295 -247.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.793.295 -247.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.444.904 18.242.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 27.444.904 18.242.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.357.291 17.992.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.953.749 201.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.855.463 85.196.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
243.122.657 330.977.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.621.577 89.316.335
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.752.610 -2.638.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.702.891 -191.122.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-153.702.891 -191.122.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
239.401 -766.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.933.120 -17.345.971
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.933.120 -17.345.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-48.802.129 -115.429.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.694.268 -7.794.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.847.528 -8.294.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
153.260 500.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.606.200 116.118.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.453.231 -1.060.573
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-112.374 -10.105.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-667.771 -5.930.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.735.213 -1.089.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.139.915 -626.890
Alınan Faiz
4.875.128 2.657.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.713.281 -62.109.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.907.623 0
Kredilerden Nakit Girişleri
23.907.623 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -42.852.021
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -42.852.021
Ödenen Faiz
-32.323.795 -19.257.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.297.109 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.394.756 35.822.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.143.279 53.526.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.538.035 89.349.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.951.700 73.955.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.489.735 163.304.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.489.735 49.951.700
Ticari Alacaklar
395.942.524 594.408.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 395.942.524 594.408.418
Diğer Alacaklar
3.434.406 2.301.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.434.406 2.301.133
Türev Araçlar
7.852.090 2.229.750
Stoklar
8 234.583.879 210.866.442
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.937.161 3.861.957
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.694.119
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.869.083 9.902.934
ARA TOPLAM
772.108.878 880.216.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
772.108.878 880.216.453
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.105.007 12.893.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.105.007 12.893.324
Diğer Alacaklar
848.865 3.156.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 848.865 3.156.540
Maddi Duran Varlıklar
22.633.878 3.239.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.846.304 2.498.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.846.304 2.498.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13.472.475 7.010.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.906.529 28.798.833
TOPLAM VARLIKLAR
822.015.407 909.015.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.049.299 96.701.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.049.299 96.701.809
Banka Kredileri
5 128.032.267 96.701.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.017.032 0
Ticari Borçlar
252.429.570 378.195.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 252.429.570 378.195.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.900.080 1.542.828
Diğer Borçlar
2.214.522 11.334.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.214.522 11.334.287
Türev Araçlar
1.350.807 131.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.957.203 48.320.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
616.564 345.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
252.329 351.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
252.329 351.861
ARA TOPLAM
393.770.374 536.924.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.770.374 536.924.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.110.984 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.110.984 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.110.984 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.557.992 3.802.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.557.992 3.802.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.668.976 3.802.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.439.350 540.727.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
409.175.626 368.506.976
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
314.066 291.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.470.666 256.571.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
286.028.250 258.128.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.830.840 -12.447.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.830.840 -12.447.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.462.742 81.757.694
Net Dönem Karı veya Zararı
14.130.771 705.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-599.569 -218.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
408.576.057 368.288.239
TOPLAM KAYNAKLAR
822.015.407 909.015.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.872.846.843 1.454.213.996 595.024.106 532.501.727
Satışların Maliyeti
12 -1.767.381.840 -1.375.774.492 -559.970.454 -506.955.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.465.003 78.439.504 35.053.652 25.545.955
BRÜT KAR (ZARAR)
105.465.003 78.439.504 35.053.652 25.545.955
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -38.177.564 -31.770.652 -13.153.277 -11.285.966
Pazarlama Giderleri
13, 14 -29.512.934 -29.444.903 -8.869.816 -11.349.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.302.390 2.665.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-289.313 -446.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.485.192 21.526.339 12.583.991 5.576.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.485.192 21.526.339 12.583.991 5.576.021
Finansman Giderleri
15 -27.101.544 -18.444.091 -11.111.898 -6.664.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.383.648 3.082.248 1.472.093 -1.088.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.357.291 -17.992.119 3.736.802 -11.487.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.701.084 -16.285.399 -394.944 -9.801.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.058.375 -1.706.720 4.131.746 -1.686.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.740.939 -14.909.871 5.208.895 -12.575.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.740.939 -14.909.871 5.208.895 -12.575.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-389.832 -417.436 -120.550 -128.310
Ana Ortaklık Payları
14.130.771 -14.492.435 5.329.445 -12.447.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,29404343 -4,65933468 1,62777968 -3,92993843
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.899.331 155.880.465 -7.038.025 99.175.780
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.899.331 155.880.465 -7.038.025 99.175.780
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.352.452 -9.306.608 487.022 -7.724.143
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.352.452 -9.779.361 487.022 -8.253.117
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.352.452 -9.779.361 487.022 -8.253.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 472.753 0 528.974
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 472.753 0 528.974
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.546.879 146.573.857 -6.551.003 91.451.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.287.818 131.663.986 -1.342.108 78.875.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-380.832 -403.936 -116.049 -123.811
Ana Ortaklık Payları
40.668.650 132.067.922 -1.226.059 78.999.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796720


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.