KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2019 - 19:14
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.776 56.704.685 56.704.685 -1.579.021 -56.221 -56.221 -1.635.242 -2.044.942 -2.044.942 53.068.277 -280.125 52.788.152
Dönem Karı (Zararı)
-2.044.942 -2.044.942 -2.044.942 -289.126 -2.334.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.776 56.704.685 56.704.685 -1.579.021 -56.221 -56.221 -1.635.242 55.113.219 9.001 55.122.220
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 253.108 -1.557.584 -1.557.584 207.104.850 205.547.266 -4.811.539 -27.191 -27.191 -4.838.730 9.628.221 81.757.694 -2.044.942 79.712.752 322.302.617 18.250 322.320.867
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 8.801.326 8.801.326 41.894.709 -264.783 41.629.926
Dönem Karı (Zararı)
8.801.326 8.801.326 8.801.326 -269.282 8.532.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.427 34.937.356 34.937.356 -1.871.400 -1.871.400 33.093.383 4.499 33.097.882
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 319.394 -1.557.584 -1.557.584 293.066.275 291.508.691 -14.318.689 -14.318.689 9.628.221 82.462.742 8.801.326 91.264.068 410.401.685 -483.520 409.918.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.372.946 -1.267.563
Dönem Karı (Zararı)
8.532.044 -2.334.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.416.722 22.855.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.763.257 1.128.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.889.278 3.375.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 852.462 673.151
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.036.816 2.702.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
848.332 66.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
848.332 66.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 16.283.816 11.637.796
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
379.511 6.504.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.252.528 141.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.407.331 -14.499.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
222.081.157 212.050.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.842.657 19.457.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.472.638 -1.028.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.231.443 -123.252.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.231.443 -123.252.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
723.579 -651.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.350.534 -11.981.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.350.534 -11.981.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-47.183.098 -87.145.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.131.697 -21.946.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.332.880 -22.109.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
201.183 162.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.458.565 6.021.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-572.252 -591.968
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.047 -6.229.244
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.278.082 -468.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-467.562 -1.642.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.414.452 -632.144
Alınan Faiz
2.946.890 2.109.166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.307.468 -37.296.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.384.448 0
Kredilerden Nakit Girişleri
30.384.448 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.965.160
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.965.160
Ödenen Faiz
-18.518.199 -12.331.470
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.558.781 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.466.960 -40.207.171
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.091.012 11.840.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.557.972 -28.366.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.951.700 73.955.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.509.672 45.589.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.509.672 49.951.700
Ticari Alacaklar
424.161.489 594.408.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 424.161.489 594.408.418
Diğer Alacaklar
2.801.394 2.301.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.801.394 2.301.133
Türev Araçlar
14.957.643 2.229.750
Stoklar
8 305.234.470 210.866.442
Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.262.791 3.861.957
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.694.119
Diğer Dönen Varlıklar
10 24.790.705 9.902.934
ARA TOPLAM
863.718.164 880.216.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
863.718.164 880.216.453
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.588.264 12.893.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.588.264 12.893.324
Diğer Alacaklar
2.589.795 3.156.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.589.795 3.156.540
Maddi Duran Varlıklar
22.476.906 3.239.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.157.694 2.498.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.157.694 2.498.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.435.812 7.010.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.248.471 28.798.833
TOPLAM VARLIKLAR
911.966.635 909.015.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.412.869 96.701.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.412.869 96.701.809
Banka Kredileri
5 137.631.835 96.701.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.781.034 0
Ticari Borçlar
328.486.634 378.195.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 328.486.634 378.195.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.428.767 1.542.828
Diğer Borçlar
5.895.505 11.334.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.895.505 11.334.287
Türev Araçlar
97.970 131.908
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.540.276 48.320.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
226.839 345.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.305 351.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.305 351.861
ARA TOPLAM
482.217.165 536.924.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.217.165 536.924.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.132.341 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.132.341 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.132.341 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.698.964 3.802.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.698.964 3.802.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.831.305 3.802.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
502.048.470 540.727.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
410.401.685 368.506.976
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
319.394 291.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
291.508.691 256.571.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
293.066.275 258.128.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.318.689 -12.447.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.318.689 -12.447.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.462.742 81.757.694
Net Dönem Karı veya Zararı
8.801.326 705.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-483.520 -218.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
409.918.165 368.288.239
TOPLAM KAYNAKLAR
911.966.635 909.015.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.277.822.737 921.712.269 604.313.527 438.275.294
Satışların Maliyeti
12 -1.207.411.386 -868.818.720 -569.341.814 -412.538.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.411.351 52.893.549 34.971.713 25.736.341
BRÜT KAR (ZARAR)
70.411.351 52.893.549 34.971.713 25.736.341
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -25.024.287 -20.484.686 -12.664.652 -9.871.341
Pazarlama Giderleri
13, 14 -20.643.118 -18.095.601 -9.852.810 -9.561.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
157.255 1.637.056 357.387 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0 -193.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.901.201 15.950.318 12.811.638 6.110.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.901.201 15.950.318 12.811.638 6.110.416
Finansman Giderleri
15 -15.989.646 -11.779.766 -9.975.525 -6.487.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.911.555 4.170.552 2.836.113 -377.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-379.511 -6.504.620 464.722 -3.480.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.306.140 -6.484.381 -2.273.780 -4.059.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.926.629 -20.239 2.738.502 579.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.532.044 -2.334.068 3.300.835 -3.858.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.532.044 -2.334.068 3.300.835 -3.858.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-269.282 -289.126 -119.919 26.522
Ana Ortaklık Payları
8.801.326 -2.044.942 3.420.754 -3.884.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,66626375 -0,72939625 1,03151093 -1,20565968
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.937.356 56.704.685 9.080.231 42.219.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.937.356 56.704.685 9.080.231 42.219.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.839.474 -1.582.465 -685.302 529.050
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.839.474 -1.526.244 -685.302 498.691
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.839.474 -1.526.244 -685.302 498.691
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -56.221 0 30.359
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -56.221 0 30.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.097.882 55.122.220 8.394.929 42.749.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.629.926 52.788.152 11.695.764 38.890.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-264.783 -280.125 -119.919 -166.429
Ana Ortaklık Payları
41.894.709 53.068.277 11.815.683 39.057.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.562 Değişim: 0,35% Hacim : 33.011 Mio.TL Son veri saati : 17:54
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4515 Değişim: -0,29%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0399 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
439,81 Değişim: -0,48%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.