KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:00
KAP ***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 195.307 -1.557.584 -1.557.584 132.160.519 130.602.935 -4.219.521 -24.688 -24.688 -4.244.209 9.433.111 70.728.615 14.282.010 85.010.625 252.997.769 2.256.358 255.254.127
Transferler
195.110 14.086.900 -14.282.010 -195.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.025 18.239.646 18.239.646 987.003 53.718 53.718 1.040.721 2.064.641 2.064.641 21.359.033 -393.229 20.965.804
Dönem Karı (Zararı)
2.064.641 2.064.641 2.064.641 -197.174 1.867.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.025 18.239.646 18.239.646 987.003 53.718 53.718 1.040.721 19.294.392 -196.055 19.098.337
Kar Payları
-3.551.101 -3.551.101 -3.551.101 -3.551.101
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.564.754 -1.564.754
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715
Transferler
2.064.641 -2.064.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 14.484.716 14.484.716 -2.236.709 -86.580 -86.580 1.839.691 1.839.691 14.010.940 -113.696 13.897.244
Dönem Karı (Zararı)
1.839.691 1.839.691 1.839.691 -315.648 1.524.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 14.484.716 14.484.716 -2.236.709 -86.580 -86.580 -2.323.289 12.171.249 201.952 12.373.201
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 219.154 -1.557.584 -1.557.584 164.884.881 163.327.297 -5.469.227 -57.550 -57.550 -5.526.777 9.628.221 81.757.694 1.839.691 83.597.385 283.245.280 184.679 283.429.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.509.776 54.532.079
Dönem Karı (Zararı)
1.524.043 213.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.576.278 7.378.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 536.957 664.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
625.901 1.518.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -431.594 179.848
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.057.495 1.338.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.561 -489.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.561 -489.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.257.982 4.402.609
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 5.257.982 4.402.609
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.023.984 1.863.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -581.445
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33.893 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.058.507 53.964.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.246.552 112.032.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.238.143 1.917.699
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.669.029 1.124.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.320.512 -49.663.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.320.512 -49.663.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-443.752 -605.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.188.335 -4.094.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.188.335 -4.094.638
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-73.555.330 -3.247.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.366.244 -3.498.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.959.252 -3.351.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.593.008 -147.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.958.186 61.556.706
Alınan Faiz
986.130 397.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-340.708 -405.821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.428.533 -7.851.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.768.479 835.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-260.852 -627.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-260.852 -130.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -496.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.213.888 -34.057.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.080.947 -29.319.445
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.080.947 -29.319.445
Ödenen Faiz
-5.132.941 -4.738.308
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.984.516 19.847.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.398.537 -36.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.585.979 19.811.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.955.510 20.416.218
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.369.531 40.227.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.369.531 73.955.510
Ticari Alacaklar
6 413.638.826 537.128.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
413.638.826 537.128.518
Diğer Alacaklar
7 2.053.428 1.961.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.053.428 1.961.388
Türev Araçlar
536.274 0
Stoklar
8 193.941.816 216.236.119
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.801.331 1.838.483
Diğer Dönen Varlıklar
10 20.162.371 3.805.476
ARA TOPLAM
668.503.577 834.925.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
180.934 172.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
668.684.511 835.098.318
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.878.141 7.822.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.878.141 7.822.966
Diğer Alacaklar
3.672.477 3.885.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.672.477 3.885.057
Maddi Duran Varlıklar
2.767.959 2.777.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.948.515 2.001.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.948.515 2.001.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.192.127 787.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.459.219 17.273.820
TOPLAM VARLIKLAR
688.143.730 852.372.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 124.761.296 133.001.301
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.621.986 0
Ticari Borçlar
7 224.194.891 313.477.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
224.194.891 313.477.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.739.841 2.101.236
Diğer Borçlar
1.865.386 15.830.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.865.386 15.830.312
Türev Araçlar
0 742.750
Ertelenmiş Gelirler
9 38.257.795 109.373.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.623.892 3.207.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
271.455 252.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
271.455 252.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.978 0
ARA TOPLAM
401.452.520 577.986.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.452.520 577.986.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.175.654 3.281.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.175.654 3.281.078
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
85.597 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.261.251 3.281.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.713.771 581.268.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
283.245.280 270.805.701
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
219.154 209.332
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.327.297 148.842.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
164.884.881 150.400.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.526.777 -3.203.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.469.227 -3.232.518
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.550 29.030
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-57.550 29.030
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.628.221 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.757.694 81.264.414
Net Dönem Karı veya Zararı
1.839.691 2.064.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
184.679 298.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.429.959 271.104.076
TOPLAM KAYNAKLAR
688.143.730 852.372.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 483.436.975 461.478.796
Satışların Maliyeti
12 -456.279.767 -439.349.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.157.208 22.129.387
BRÜT KAR (ZARAR)
27.157.208 22.129.387
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -10.613.345 -7.620.474
Pazarlama Giderleri
13,14 -8.534.310 -6.855.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.830.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.755.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.839.902 5.898.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.839.902 5.898.666
Finansman Giderleri
15 -5.291.875 -4.402.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.548.027 1.496.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.023.984 -1.863.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.424.584 -3.927.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-599.400 2.064.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.524.043 -367.667
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 0 581.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.524.043 213.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-315.648 3.383
Ana Ortaklık Payları
1.839.691 210.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,47626343 -0,11489593
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,18170156
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.484.716 8.514.972
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.484.716 8.514.972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.111.515 -265.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.024.935 -663.520
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.024.935 -663.520
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.580 397.530
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-86.580 397.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.373.201 8.248.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.897.244 8.462.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-113.696 -2.233.746
Ana Ortaklık Payları
14.010.940 10.696.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,00% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3057 Değişim: 0,12%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3114
Açılış: 9,2943
10,8396 Değişim: 0,12%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8593
Açılış: 10,8261
530,28 Değişim: 0,31%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 530,84
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.