KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2021 - 21:09
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 46.113.712
Transferler
22.397.926 -22.397.926 0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.407.760 26.407.760 26.407.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.539 12.694
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Transferler
1.340.006 25.067.754 26.407.760 0
Dönem Karı (Zararı)
65.669.260 65.669.260 65.669.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.034 16.034 16.034
Kar Payları
-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.875.000 30.961.672 36.836.672 36.836.672
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.193.870 13.949.499
Dönem Karı (Zararı)
65.669.260 26.407.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.669.260 26.407.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.796.277 7.079.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 7.551.663 4.384.767
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
93.251 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 93.251 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.182 234.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 162.182 234.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
648.064 2.512.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -910.762 -39.676
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 753.728 1.760.249
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
805.098 846.435
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -54.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 341.117 -51.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.114.680 -19.502.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.787.485 -15.780.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.787.485 -15.780.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.389.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.389.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.291.226 402.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.333.782 -8.413.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
303.257 53.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.262 -11.269
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.262 -11.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-753.270 -143.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-760.158 -107.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.888 -36.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.350.857 13.984.235
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-144.133 -30.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.854 -4.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.207.404 -12.282.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.695 119.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 1.695 119.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.209.099 -12.402.422
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -5.180.327 -203.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -59.028.772 -12.199.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.550.940 -67.497
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
623.172 1.653.076
Kredilerden Nakit Girişleri
623.172 1.653.076
Ödenen Temettüler
-1.550.000
Ödenen Faiz
-1.269.666 -1.760.249
Alınan Faiz
910.762 39.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.537.406 1.599.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.537.406 1.599.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.282.062 1.744.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.282.062 1.744.656
Ticari Alacaklar
62.550.745 40.856.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 0 3.292.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.550.745 37.563.873
Diğer Alacaklar
0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 2.000
Stoklar
7 3.572.036 280.810
Peşin Ödenmiş Giderler
8 140.403 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.821 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 700.562 102.719
ARA TOPLAM
94.258.629 42.986.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.258.629 42.986.692
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 6.192.120 2.450.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 135.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 93.705.845 40.792.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.924.165 43.403.507
TOPLAM VARLIKLAR
194.182.794 86.390.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.674.158 7.436.505
Ticari Borçlar
9.562.520 3.172.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 84.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.562.520 3.087.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 591.540 288.283
Diğer Borçlar
115.021 34.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 115.021 34.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 1.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 33.468 3.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
294.588 199.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 294.588 199.684
ARA TOPLAM
15.271.295 11.135.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.271.295 11.135.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.624.358 2.141.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.346 152.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 186.346 152.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 579.818 411.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.390.522 2.705.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.661.817 13.841.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.520.977 72.549.011
Ödenmiş Sermaye
16 23.875.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.961.672 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.532 8.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.532 8.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.532 8.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.650.507 28.132.753
Net Dönem Karı veya Zararı
65.669.260 26.407.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.520.977 72.549.011
TOPLAM KAYNAKLAR
194.182.794 86.390.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 125.197.824 56.757.771
Satışların Maliyeti
17 -37.241.556 -23.134.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.956.268 33.622.979
BRÜT KAR (ZARAR)
87.956.268 33.622.979
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.026.905 -2.861.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -16.219.008 -1.769.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.191.798 2.949.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.939.278 -3.864.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.962.875 28.076.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 39.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.962.875 28.116.222
Finansman Gelirleri
20 1.046.439 0
Finansman Giderleri
20 -1.998.937 -1.760.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.010.377 26.355.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-341.117 51.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -177.601 -33.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -163.516 85.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.669.260 26.407.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.669.260 26.407.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.669.260 26.407.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 2,89000000 1,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.034 27.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.556 35.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.522 -7.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.034 27.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.685.294 26.435.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.685.294 26.435.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907335


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,00% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5106 Değişim: -0,01%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5372
Açılış: 7,5113
9,0018 Değişim: -0,16%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0372
Açılış: 9,0161
409,22 Değişim: -0,28%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 411,25
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.