KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 23:30
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -19.041 7.442.722 22.397.926 47.821.607 0 47.821.607
Transferler
22.397.926 -22.397.926
Dönem Karı (Zararı)
4.067.266 4.067.266 0 4.067.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.694 12.694 0 12.694
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 -6.347 29.840.648 4.067.266 51.901.567 0 51.901.567
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 0 72.549.011
Transferler
26.407.760 26.407.760
Dönem Karı (Zararı)
6.746.401 6.746.401 0 6.746.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.269 19.269 0 19.269
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 0 5.875.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 0 30.961.672
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 27.767 54.540.513 6.746.401 116.151.353 0 116.151.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.563.546 3.040.533
Dönem Karı (Zararı)
6.746.401 4.067.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.746.401 4.067.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.836.408 2.234.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.396.393 956.206
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 72.183 42.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.183 42.586
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-140.815 1.088.161
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 867.694 1.706.272
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -1.008.509 -618.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -49.697 136.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.941
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 10.941
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 558.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.010.520 -3.249.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
419.512 -5.154.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
419.512 -5.154.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
280.810 196.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.124.671 -3.304.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
144.911 48.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.091 4.866.916
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.091 4.866.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-742.173 97.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-722.842 94.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.331 3.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.572.289 3.052.165
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.743 -11.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.523.196 -2.589.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.523.196 -2.601.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.362.034 -25.868
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.161.162 -2.575.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.004.180 -461.398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.356.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
167.508 -461.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
167.508 -461.398
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.044.530 -10.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.044.530 -10.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.789.186 135.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.789.186 1.744.656
Ticari Alacaklar
39.569.302 40.856.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.292.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.569.302 37.563.873
Diğer Alacaklar
2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.000 2.000
Stoklar
7 0 280.810
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.869 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 28.421 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 283.362 102.719
ARA TOPLAM
60.684.140 42.986.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.684.140 42.986.692
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 5.583.248 2.450.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 88.817 135.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 61.785.780 40.792.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.484.045 43.403.507
TOPLAM VARLIKLAR
128.168.185 86.390.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.953.831 7.436.505
Ticari Borçlar
5 1.039.214 3.172.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 84.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.039.214 3.087.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 433.194 288.283
Diğer Borçlar
6 45.849 34.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.849 34.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.220 1.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 3.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
176.511 199.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 176.511 199.684
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.417 0
ARA TOPLAM
6.661.236 11.135.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.661.236 11.135.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.745.024 2.141.103
Uzun Vadeli Karşılıklar
247.834 152.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 247.834 152.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 362.738 411.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.355.596 2.705.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.016.832 13.841.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.151.353 72.549.011
Ödenmiş Sermaye
17 23.875.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 30.961.672 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.767 8.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.767 8.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.767 8.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.540.513 28.132.753
Net Dönem Karı veya Zararı
6.746.401 26.407.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.151.353 72.549.011
TOPLAM KAYNAKLAR
128.168.185 86.390.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 13.865.939 5.688.072
Satışların Maliyeti
21 -4.640.132 -1.506.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.225.807 4.181.390
BRÜT KAR (ZARAR)
9.225.807 4.181.390
Genel Yönetim Giderleri
22 -921.690 -439.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -910.475 -548.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 867.694 1.706.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.567.494 -629.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.693.842 4.269.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.693.842 4.269.981
Finansman Gelirleri
24 191.935 0
Finansman Giderleri
24 -189.073 -66.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.696.704 4.203.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.697 -136.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.780 -3.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 54.477 -133.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.746.401 4.067.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.746.401 4.067.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.746.401 4.067.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,28000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.269 12.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.704 16.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.435 -3.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.435 -3.580
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.269 12.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.765.670 4.079.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.765.670 4.079.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.