KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 21:03
KAP ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 1.000.000 -8.306 7.602.463 9.906.440 18.500.597 0 18.500.597
Transferler
11.774.076 -1.867.636 -9.906.440
Dönem Karı (Zararı)
22.397.926 22.397.926 0 22.397.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.735 -10.735 0 -10.735
Sermaye Arttırımı
5.225.924 5.225.924 0 5.225.924
Dönem Sonu Bakiyeler
20 18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 0 46.113.712
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 0 46.113.712
Transferler
22.397.926 -22.397.926
Dönem Karı (Zararı)
26.407.760 26.407.760 0 26.407.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.539 27.539 0 27.539
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 0 72.549.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.949.499 16.748.345
Dönem Karı (Zararı)
26.407.760 22.397.926
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.407.760 22.397.926
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.358.867 3.335.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 4.384.767 2.479.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
234.147 20.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 234.147 20.365
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
791.740 474.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 846.435 798.054
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -54.695 -323.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -51.787 361.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.502.965 -10.804.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.780.206 -15.883.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.389.343 -4.391.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 402.872 8.962.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -8.413.488 -2.886.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 53.422 175.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.269 -26.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.639 3.243.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11-19 -107.160 3.205.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11-19 -36.479 37.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.263.662 14.929.011
Ödenen Faiz
25 1.760.249 1.963.698
Alınan Faiz
24 -39.676 -105.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.132 -7.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -30.604 -30.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.282.651 -20.493.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-12.079.519 -17.780.300
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 119.771 840.190
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -12.199.290 -18.620.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.132 -2.713.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -203.132 -2.713.690
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.497 3.122.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.225.924
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.225.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.653.076 -245.788
Ödenen Faiz
25 -1.760.249 -1.963.698
Alınan Faiz
24 39.676 105.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.599.351 -623.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.599.351 -623.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 145.305 768.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.656 145.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.744.656 145.305
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
40.856.507 25.021.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 3.292.634 8.465.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 37.563.873 16.556.306
Diğer Alacaklar
2.000 4.391.343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 4.391.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.000 343
Stoklar
10 280.810 683.682
Peşin Ödenmiş Giderler
0 30.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 30.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
102.719 100.640
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 102.719 100.640
ARA TOPLAM
42.986.692 30.372.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.986.692 30.372.576
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
13 2.450.147 3.158.456
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 135.080 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 40.792.080 32.185.887
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.548.078 1.097.052
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.951.585 36.467.595
TOPLAM VARLIKLAR
88.938.277 66.840.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.436.505 5.707.486
Ticari Borçlar
3.172.394 10.739.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 84.851 36.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.087.543 10.702.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 288.283 234.861
Diğer Borçlar
34.759 46.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 15.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 34.759 30.328
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.020 37.500
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.020 37.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 3.182 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.684 14.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 199.684 14.157
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
ARA TOPLAM
11.135.827 16.779.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.135.827 16.779.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.141.103 2.217.046
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.478 143.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 152.478 143.296
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.959.858 1.586.638
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.253.439 3.946.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.389.266 20.726.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.549.011 46.113.712
Ödenmiş Sermaye
20 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 8.498 -19.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.498 -19.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 8.498 -19.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 28.132.753 5.734.827
Net Dönem Karı veya Zararı
26.407.760 22.397.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.549.011 46.113.712
TOPLAM KAYNAKLAR
88.938.277 66.840.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 56.757.771 51.378.678
Satışların Maliyeti
21 -23.134.792 -21.245.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.622.979 30.133.406
BRÜT KAR (ZARAR)
33.622.979 30.133.406
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.861.879 -2.298.597
Pazarlama Giderleri
22 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.769.487 -3.158.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.949.286 2.226.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.864.353 -2.285.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.076.546 24.617.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 39.676 105.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.116.222 24.723.422
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
25 -1.760.249 -1.963.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.355.973 22.759.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
51.787 -361.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -33.786 -30.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 85.573 -331.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.407.760 22.397.926
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.407.760 22.397.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.407.760 22.397.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 1,47000000 1,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.539 -10.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 35.306 -13.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.767 2.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -7.767 2.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.539 -10.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.435.299 22.387.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.435.299 22.387.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823072


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,19% Hacim : 5.749 Mio.TL Son veri saati : 11:28
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2861 Değişim: 0,27%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7588 Değişim: 0,11%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,38 Değişim: 0,00%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.