KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:15
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 23.575.708 19.490.122 8.245.951 7.696.011
Satışların Maliyeti
-15.968.210 -13.354.694 -5.520.482 -5.185.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4 7.607.498 6.135.428 2.725.469 2.510.736
BRÜT KAR (ZARAR)
7.607.498 6.135.428 2.725.469 2.510.736
Genel Yönetim Giderleri
-1.193.844 -891.503 -409.140 -353.604
Pazarlama Giderleri
-4.484.376 -3.752.295 -1.603.703 -1.509.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-186.464 -141.064 -64.921 -51.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 677.082 1.801.299 161.467 1.133.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -397.632 -656.836 -90.618 -345.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.022.264 2.495.029 718.554 1.383.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.096 8.204 1.622 1.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.735 -3.896 -4.582 -150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 24.388 15.481 8.016 -18.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.043.013 2.514.818 723.610 1.366.174
Finansman Gelirleri
24 2.482.736 2.497.576 1.114.988 1.599.003
Finansman Giderleri
25 -3.693.757 -4.333.284 -1.569.052 -2.633.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
831.992 679.110 269.546 331.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-120.871 -104.176 -16.514 -79.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -229.974 -204.262 -47.253 -122.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 109.103 100.086 30.739 43.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
711.121 574.934 253.032 252.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
711.121 574.934 253.032 252.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.294 3.012 12.689 1.515
Ana Ortaklık Payları
684.827 571.922 240.343 251.242
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,01300000 0,84600000 0,35600000 0,37200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,01300000 0,84600000 0,35600000 0,37200000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.964.650 430.262
Dönem Karı (Zararı)
711.121 574.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
711.121 574.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.670.705 3.035.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
776.690 495.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 52.346 29.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 559.723 637.229
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -94
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.040.379 658.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -115.833 -37.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.156.212 696.934
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.197 -46.950
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24, 25 60.236 1.416.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24, 25 96.542 -249.206
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24, 25 96.542 -249.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.388 -15.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 120.871 104.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -681 -4.214
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 4.320 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24, 25 13.864 9.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.297.435 -3.090.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.741.538 -2.948.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-610.973 -2.457.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-127.601 8.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.187.478 2.469.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.846 -82.352
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.005 133.906
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
32.462 40.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.588 -255.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.084.391 519.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.741 -89.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.413.873 -1.215.830
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -406.321 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -112.480 -57.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.685 9.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-898.757 -1.077.008
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -117.759
Alınan Temettüler
0 26.265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-677.975 1.506.848
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.072.460 4.403.465
Kredilerden Nakit Girişleri
4.072.460 4.403.465
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.493.188 -2.081.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -199.280 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-154.998 177.499
Ödenen Temettüler
0 -435.000
Ödenen Faiz
-1.001.007 -584.526
Alınan Faiz
111.902 36.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24, 25 -13.864 -9.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.198 721.280
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
263.383 919.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.185 1.641.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.337.278 2.580.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.473.463 4.222.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.481.640 5.341.524
Ticari Alacaklar
9.581.280 7.756.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 34.888 12.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.546.392 7.744.252
Türev Araçlar
8 8.261 28.405
Stoklar
10 5.979.253 5.087.676
Peşin Ödenmiş Giderler
17 309.588 181.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 126.182 118.220
Diğer Dönen Varlıklar
20 730.857 681.903
ARA TOPLAM
22.217.061 19.196.026
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.217.061 19.196.026
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.510 1.856
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.510 1.856
Ticari Alacaklar
65.836 35.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 65.836 35.690
Türev Araçlar
8 0 166.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 470.164 346.605
Maddi Duran Varlıklar
13 5.614.898 4.534.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.506.034 3.108.815
Şerefiye
756.337 507.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.749.697 2.600.849
Peşin Ödenmiş Giderler
51.046 100.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.014.171 878.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.724.659 9.172.335
TOPLAM VARLIKLAR
32.941.720 28.368.361
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.903.431 4.022.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.050.400 1.494.640
Ticari Borçlar
5.870.829 4.734.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 613.649 441.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.257.180 4.292.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 389.978 344.171
Diğer Borçlar
395.117 268.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 30.043 27.794
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 365.074 241.069
Türev Araçlar
8 4.156 251.095
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 40.420 42.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
682.906 582.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 682.906 582.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.217.265 756.340
ARA TOPLAM
14.554.502 12.496.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.554.502 12.496.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.898.368 6.431.552
Diğer Borçlar
7.472 28.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 7.472 28.180
Türev Araçlar
8 60.986 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
488.779 445.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
327.574 289.560
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 161.205 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 524.042 511.386
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 254.879 235.697
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.234.526 7.652.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.789.028 20.149.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.007.732 8.183.347
Ödenmiş Sermaye
21 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
21 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-196.607 -176.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.607 -176.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.576 -177.981
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.969 1.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.435.397 2.275.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.108.994 2.871.675
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-673.597 -595.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-53.710 5.405
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-619.887 -601.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.515.065 3.663.309
Net Dönem Karı veya Zararı
684.827 851.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
144.960 35.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.152.692 8.219.162
TOPLAM KAYNAKLAR
32.941.720 28.368.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218
Transferler
40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.288 -364 -51.652 -51.652 2.391.695 -281.772 0 2.109.923 571.922 571.922 2.630.193 18.124 2.648.317
Dönem Karı (Zararı)
571.922 571.922 571.922 3.012 574.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.288 -364 -51.652 -51.652 2.391.695 -281.772 0 2.109.923 0 2.058.271 15.112 2.073.383
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000 -12.110 -447.110
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -164.190 1.645 -162.545 0 0 0 0 0 -162.545 4.013.820 0 0 0 -694.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.319.596 409.115 0 0 0 3.663.309 571.922 4.235.231 8.961.332 40.093 9.001.425
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 684.827 684.827 824.385 26.143 850.528
Dönem Karı (Zararı)
684.827 684.827 684.827 26.294 711.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.595 621 -19.974 -19.974 237.319 -77.787 0 159.532 0 139.558 -151 139.407
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -198.576 1.969 -196.607 0 0 0 0 0 -196.607 3.108.994 0 0 0 -673.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435.397 409.115 0 0 0 4.515.065 684.827 5.199.892 9.007.732 144.960 9.152.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
711.121 574.934 253.032 252.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.974 -51.652 -2.620 -6.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.068 -63.787 -3.033 -7.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.343 -249 -646 -120
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
654 -383 477 50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.783 12.767 582 1.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.816 12.748 606 1.558
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-33 19 -24 -3
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
159.381 2.125.035 -284.059 1.538.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
234.899 2.378.792 -267.661 1.710.341
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.986 0 -64.794 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.986 0 -64.794 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.938 -374.615 56.477 -252.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.277 38.443 -9.910 25.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.269 28.015 -5.082 19.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-11.546 10.428 -4.828 5.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.683 82.415 1.829 55.551
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
13.417 0 14.254 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.266 82.415 -12.425 55.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.407 2.073.383 -286.679 1.532.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
850.528 2.648.317 -33.647 1.785.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.143 18.124 9.268 10.720
Ana Ortaklık Payları
824.385 2.630.193 -42.915 1.774.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3589 Değişim: 0,05%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2253 Değişim: 0,13%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
502,60 Değişim: 0,07%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.