KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:49
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 5.282.218 4.634.254
Satışların Maliyeti
-3.631.546 -3.156.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.650.672 1.477.922
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.650.672 1.477.922
Genel Yönetim Giderleri
-259.228 -219.273
Pazarlama Giderleri
-980.286 -890.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-43.475 -40.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 270.898 228.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -134.154 -132.552
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
504.427 423.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.470 427
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.440 -248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 10.691 13.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
515.148 437.685
Finansman Gelirleri
23 334.627 334.451
Finansman Giderleri
24 -691.954 -535.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.821 236.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.766 4.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.347 -65.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 50.113 69.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
177.587 240.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
177.587 240.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
735 485
Ana Ortaklık Payları
176.852 240.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 26 0,26200000 0,35600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç (kuruş) 26 0,26200000 0,35600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -94.522 -94.522 -94.522 1.022.912 -316.895 2.183 2.183 708.200 329.872 2.574.550 1.299.912 3.874.462 5.977.947 26.630 6.004.577
Transferler
39.121 1.260.791 -1.299.912 -39.121 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.191 -1.191 -1.191 251.812 -21.621 838 838 231.039 240.254 240.254 470.092 1.848 471.940
Dönem Karı (Zararı)
240.254 240.254 240.254 485 240.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.191 -1.191 -1.191 251.812 -21.621 838 838 231.039 0 229.838 1.363 231.201
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -425.000 -425.000 -425.000 -425.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -95.713 0 -95.713 0 0 0 0 0 -95.713 1.274.724 0 0 0 -338.516 0 3.021 0 3.021 0 0 0 0 0 939.239 368.993 0 0 0 3.410.341 240.254 3.650.595 6.023.039 28.478 6.051.517
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 -112.902 -112.902 1.622.125 -412.452 2.009 2.009 1.211.682 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 -112.902 -112.902 1.622.125 -412.452 2.009 2.009 1.211.682 368.993 3.295.482 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218
Transferler
40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.681 -20.681 -20.681 299.746 -44.691 185 185 255.240 176.852 176.852 411.411 3.368 414.779
Dönem Karı (Zararı)
176.852 176.852 176.852 735 177.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.681 -20.681 -20.681 299.746 -44.691 185 185 255.240 0 234.559 2.633 237.192
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
20 -435.000 -435.000 -435.000 0 -435.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -133.583 0 -133.583 0 0 0 0 0 -133.583 1.921.871 0 0 0 -457.143 0 2.194 0 2.194 0 0 0 0 0 1.466.922 409.115 0 0 0 3.663.309 176.852 3.840.161 6.742.550 37.447 6.779.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.192 -410.264
Dönem Karı (Zararı)
177.587 240.739
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
177.587 240.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
528.117 392.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
149.575 131.714
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 13.487 3.264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 42.758 109.133
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -94 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.890 111.588
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -9.168 -6.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 183.058 118.016
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.542 -34.620
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 70.757 77.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23, 24 110.409 10.599
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23, 24 110.409 10.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.691 -13.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -19.766 -4.173
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 63 -179
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23, 24 2.271 1.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-665.309 -1.025.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.752 -397.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-532.101 -492.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.644 -45.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.525 69.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-148.062 -80.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.188 -28.405
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
2.393 28.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.144 -80.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.395 -392.336
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.203 -17.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-230.672 -115.104
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -27.383
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.256 1.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.809 -129.275
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
26.264 13.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.333 867.386
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.016.538 1.322.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.349.877 -388.768
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-36.930 -12.706
Ödenen Temettüler
-435.000 0
Ödenen Faiz
-129.765 -57.902
Alınan Faiz
8.636 5.855
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23, 24 -2.269 -1.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.147 342.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
174.236 101.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.089 443.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.580.893 2.441.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.609.982 2.885.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
177.587 240.739
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.681 -1.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.602 -1.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-199 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.120 301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.120 301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
257.873 232.392
Yabancı Para Çevrim Farkları
300.759 253.175
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
195 882
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
195 882
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.123 -29.760
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-855 2.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.475 2.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.620 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.897 5.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-10 -44
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.907 5.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
237.192 231.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.779 471.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.368 1.848
Ana Ortaklık Payları
411.411 470.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.611.584 2.581.964
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6.727.517 6.517.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 26.678 13.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.700.839 6.504.009
Türev Araçlar
7 1.987 9.133
Stoklar
9 4.310.150 3.779.928
Peşin Ödenmiş Giderler
16 264.407 215.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 117.004 106.532
Diğer Dönen Varlıklar
19 410.951 398.838
ARA TOPLAM
14.443.600 13.609.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.443.600 13.609.776
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.747 2.552
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
2.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.747 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
2.747
Ticari Alacaklar
60.248 12.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 60.248 12.429
Türev Araçlar
7 0 38.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 291.190 282.261
Maddi Duran Varlıklar
12 3.407.338 3.264.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.700.408 2.578.450
Şerefiye
461.231 438.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.239.177 2.140.338
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 745.925 648.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.207.856 6.826.719
TOPLAM VARLIKLAR
21.651.456 20.436.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 742.512 1.034.417
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.157.969 2.227.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.828.093 3.575.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 391.704 550.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.436.389 3.024.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 195.255 323.515
Diğer Borçlar
295.872 262.367
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 20.722 19.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 275.150 242.655
Türev Araçlar
7 22.354 13.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 15.216 28.053
Kısa Vadeli Karşılıklar
522.152 430.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 522.152 430.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 555.603 506.812
ARA TOPLAM
9.335.026 8.403.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.335.026 8.403.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.350.954 4.113.916
Diğer Borçlar
37.075 40.246
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 37.075 40.246
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
7 19.618 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
454.038 473.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
267.447 241.758
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 186.591 232.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 460.524 439.909
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
214.224 50.406
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.536.433 5.118.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.871.459 13.521.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.742.550 6.880.998
Ödenmiş Sermaye
20 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
20 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
20 14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.583 -112.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.583 -112.902
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.583 -112.902
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.466.922 1.211.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.921.871 1.622.125
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-457.143 -412.452
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.791 7.263
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-461.934 -419.715
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.194 2.009
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.194 2.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 409.115 368.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.663.309 3.410.341
Net Dönem Karı veya Zararı
176.852 842.949
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.447 34.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.779.997 6.915.077
TOPLAM KAYNAKLAR
21.651.456 20.436.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679212


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4967 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2491 Değişim: 0,73%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,10 Değişim: 0,73%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.