KAP ***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 19:51
KAP ***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 447.879.751 1.398.616.962 1.398.616.962
Transferler
41.440.493 406.439.258 -447.879.751
Dönem Karı (Zararı)
796.672.943 796.672.943 796.672.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
607.353 607.353 607.353
Kar Payları
-164.365.000 -164.365.000 -164.365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.804 796.672.943 2.031.532.258 2.031.532.258
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 160.724.511 1.007.134.804 871.342.359 2.106.201.674 2.106.201.674
Transferler
871.342.359 -871.342.359
Dönem Karı (Zararı)
946.909.787 946.909.787 946.909.787
Sermaye Arttırımı
183.000.000 -183.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 160.724.511 1.695.477.163 946.909.787 3.053.111.461 3.053.111.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
251.809.510 -257.162.472
Dönem Karı (Zararı)
946.909.786 796.672.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
946.909.786 796.672.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-755.198.533 -703.205.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.896.974 15.426.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
110.779.070 112.382.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 110.779.070 112.382.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.389.526 10.906.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.880.418 861.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.269.944 10.044.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.639.403 19.663.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -46.906.066 -8.695.309
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 117.545.469 28.358.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 94.774.191 38.244.668
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 101.710.198 122.987.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.139.608.843 -1.022.816.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
224.554.399 -356.672.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.234.778.767 -577.658.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.539.322 -82.836.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.236.318.089 -494.822.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.422.642 -23.725.696
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.423.194 -23.725.696
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-912.719.477 50.874.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.913.447 -30.626.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
463.905.705 -30.751.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.684.844 260.788.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.496.048 190.292.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-220.188.796 70.496.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.973.848 11.781.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.362.057 99.545.879
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-134.204.518 88.473.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.157.539 11.072.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-37.563.780 -32.872.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.562.326 -84.027.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
66.510.496 -93.794.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-30.948.170 9.766.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
416.265.652 -263.204.750
Alınan Faiz
22 46.906.066 8.695.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.327.629 -656.081
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -203.034.579 -1.996.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-360.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-360.749
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-360.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.292.965 222.490.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
334.453.776 280.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 334.453.776 280.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.227.569 -12.931.790
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -124.227.569 -12.931.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.604.953 -13.311.526
Ödenen Faiz
-112.999.482 -22.826.769
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -12.328.807 -8.439.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.741.726 -34.672.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.741.726 -34.672.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
434.785.605 164.281.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
760.527.331 129.609.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 760.527.331 434.785.605
Ticari Alacaklar
1.242.254.105 1.176.059.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 2.796.755 1.257.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.239.457.350 1.174.801.795
Diğer Alacaklar
75.838.184 587.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.838.184 587.278
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 840.057.084 917.082.507
Stoklar
185.927.966 99.014.519
Peşin Ödenmiş Giderler
13 226.087.813 690.004.565
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.417.617
Diğer Dönen Varlıklar
133.677.823 200.188.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 133.677.823 200.188.319
ARA TOPLAM
3.465.787.923 3.517.722.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.465.787.923 3.517.722.574
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
118.753.548 211.467.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 118.753.548 211.467.561
Diğer Alacaklar
1.035.671 863.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.035.671 863.383
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 3.137.733.663 2.253.757.071
Maddi Duran Varlıklar
12.227.466 13.001.648
Binalar
9 3.443.650 3.443.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 429.750 471.972
Taşıtlar
9 853 853
Mobilya ve Demirbaşlar
9 8.353.213 9.085.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
119.105.156 89.272.213
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
163.451.503 169.703.766
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 158.706.191 164.584.163
Bilgisayar Yazılımları
10 4.745.312 5.119.603
Peşin Ödenmiş Giderler
97.107 86.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 120.096.663 138.904.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.672.500.777 2.877.056.515
TOPLAM VARLIKLAR
7.138.288.700 6.394.779.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.000.000
Banka Kredileri
8 100.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
247.345.469 121.426.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
247.345.469 121.426.984
Banka Kredileri
8 204.190.323 100.788.941
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 43.155.146 20.638.043
Ticari Borçlar
1.165.998.807 1.532.776.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 189.285.455 227.781.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 976.713.352 1.304.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.094.937 3.788.897
Diğer Borçlar
670.745.024 737.623.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,16 8.028.723 118.082.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 662.716.301 619.541.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
476.224 38.103.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
476.224 38.103.810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 6.011.254 101.110.755
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.431.576 57.821.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.843.963 6.963.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.587.613 50.857.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
89.920.577 120.868.750
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 89.920.577 120.868.750
ARA TOPLAM
2.237.023.868 2.813.520.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.237.023.868 2.813.520.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.508.423.116 1.199.057.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.508.423.116 1.199.057.447
Banka Kredileri
8 1.431.340.923 1.127.196.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 77.082.193 71.860.860
Ticari Borçlar
218.850.347 110.757.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 218.850.347 110.757.443
Diğer Borçlar
37.819.187 61.970.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 37.819.187 61.970.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.414.120 17.073.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.414.120 17.073.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 62.582.795 86.198.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.848.153.371 1.475.057.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.085.177.239 4.288.577.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.053.111.461 2.106.201.674
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
160.724.511 160.724.511
Yasal Yedekler
14 160.724.511 160.724.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.695.477.163 1.007.134.804
Net Dönem Karı veya Zararı
946.909.787 871.342.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.053.111.461 2.106.201.674
TOPLAM KAYNAKLAR
7.138.288.700 6.394.779.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.430.662.483 6.783.256.508 3.531.328.286 3.447.611.703
Satışların Maliyeti
18 -5.496.937.378 -5.326.109.558 -2.658.983.778 -2.925.255.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.933.725.105 1.457.146.950 872.344.508 522.356.503
BRÜT KAR (ZARAR)
1.933.725.105 1.457.146.950 872.344.508 522.356.503
Genel Yönetim Giderleri
19 -260.570.871 -116.416.265 -127.757.512 -63.618.897
Pazarlama Giderleri
19 -401.185.744 -149.742.147 -234.867.641 -83.180.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 59.045.789 26.642.967 18.826.438 13.383.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -36.194.219 -31.791.723 -28.582.639 -25.017.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.294.820.060 1.185.839.782 499.963.154 363.923.285
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6,7 -4.687.915 -72.682.427 -14.358.621 -55.631.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.290.132.145 1.113.157.355 485.604.533 308.292.251
Finansman Gelirleri
22 46.906.066 8.695.309 26.618.380 5.660.498
Finansman Giderleri
22 -288.418.226 -202.191.840 -184.042.475 -87.165.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.048.619.985 919.660.824 328.180.438 226.787.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-101.710.198 -122.987.881 7.658.651 1.083.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -106.517.461 -6.438.005 -367.771 -3.219.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 4.807.263 -116.549.876 8.026.422 4.302.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
946.909.787 796.672.943 335.839.089 227.870.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
946.909.787 796.672.943 335.839.089 227.870.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
946.909.787 796.672.943 335.839.089 227.870.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 3,78760000 3,18670000 1,34340000 0,91150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
946.909.787 796.672.943 335.839.089 227.870.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
946.909.787 796.672.943 335.839.089 227.870.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186729


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9172 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9361
Açılış: 28,918
31,2225 Değişim: -0,14%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,2677
Açılış: 31,2651
1.885,05 Değişim: -0,09%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.887,32
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.