" />

KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:31
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281
Transferler
8.925.633 -8.925.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.789.044 1.789.044 1.789.044
Dönem Sonu Bakiyeler
16 6.001.830 56.376 134.585 10.488.490 1.789.044 18.470.325 18.470.325
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -140.714 134.585 8.990.320 17.853.865 34.338.056 34.338.056
Transferler
17.853.865 -17.853.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.790 -702.743 -744.533 -744.533
Dönem Sonu Bakiyeler
16 7.500.000 -182.504 134.585 26.844.185 -702.743 33.593.523 33.593.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.282.301 1.189.487
Dönem Karı (Zararı)
-702.743 1.789.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-702.743 1.789.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.626.559 -651.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 78.795 43.977
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
823.092 159.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 823.092 159.458
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.801 -5.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-142.919 -5.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 31.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.284.829 -1.288.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 7.042.287 -927.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 -5.757.458 -361.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 551.644 439.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.707.315 47.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.033.613 1.455.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-408.139 108.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.441.752 1.346.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -188.449 -106.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9 -188.449 -106.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.920 -94.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
87.860 23.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-388.780 -118.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.163.071 -1.140.295
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.163.071 -1.140.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-66.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.631.131 1.184.761
Alınan Faiz
142.919 12.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -277.945 -7.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.213.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.176.808 5.275.230
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.140.094 5.350.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.611 -68.228
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -116.611 -68.228
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
79.897 -6.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.118 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-31.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.375 6.464.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.375 6.464.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.405 42.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.780 6.507.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 116.780 164.250
Finansal Yatırımlar
35.947.401 30.092.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.947.401 30.092.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 35.947.401 30.092.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 2.838.873 8.872.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 2.695.149 2.287.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.724 6.585.476
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 432.227 243.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 432.227 243.778
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
39.335.281 39.372.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.335.281 39.372.650
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 67.600 67.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.600 67.600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 265.406 193.537
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 265.406 193.537
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 409.559 446.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 106.047 102.868
Bilgisayar Yazılımları
12 106.047 102.868
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 458.358 305.384
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.306.970 1.116.180
TOPLAM VARLIKLAR
40.642.251 40.488.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 174.981 166.311
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 174.981 166.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 174.981 166.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 853.823 1.154.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 180.751 92.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 673.072 1.061.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 463.952 285.754
Diğer Borçlar
10 253.264 429.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 253.264 429.957
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.209.873 2.519.186
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
4.955.893 4.555.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.955.893 4.555.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
406.402 453.536
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 406.402 453.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 406.402 453.536
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.686.433 1.141.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.686.433 1.141.287
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.092.835 1.594.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.048.728 6.150.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.593.523 34.338.056
Ödenmiş Sermaye
16 7.500.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -182.504 -140.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -182.504 -140.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -182.504 -140.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 134.585 134.585
Yasal Yedekler
16 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 26.844.185 8.990.320
Net Dönem Karı veya Zararı
-702.743 17.853.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.593.523 34.338.056
TOPLAM KAYNAKLAR
40.642.251 40.488.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.529.841 7.529.841 3.650.472
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.529.841 3.650.472
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.337.317 -2.639.696
Pazarlama Giderleri
18 -118.496 -54.515
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -52.099 -3.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 142.948 1.479.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.284.858 -185.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-119.981 2.247.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-119.981 2.247.272
Finansman Giderleri
25 -31.118 -18.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-151.099 2.228.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-551.644 -439.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -690.687 -765.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 139.043 326.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-702.743 1.789.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
-702.743 1.789.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-702.743 1.789.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.790 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.930 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.930
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.790 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-744.533 1.789.044
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-744.533 1.789.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143313


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.