KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2022 - 18:13
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.897.537 2.897.537 2.897.537
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 1.862.857 2.897.537 10.596.809 10.596.809
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281
Transferler
8.925.633 -8.925.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.789.044 1.789.044 1.789.044
Dönem Sonu Bakiyeler
16 6.001.830 56.376 134.585 10.488.490 1.789.044 18.470.325 18.470.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.189.487 2.905.479
Dönem Karı (Zararı)
1.789.044 2.897.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.789.044 2.897.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-651.457 -1.677.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 43.977 26.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 159.458 135.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 159.458 135.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -5.710 25.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.710 25.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.288.423 -1.743.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -927.042 189.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 -361.381 -1.932.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 439.241 -120.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.174 1.684.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.455.087 -201.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
108.347 -289.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.346.740 88.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -106.050 -81.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,9 -106.050 -81.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.968 214.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.808 -76.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.776 290.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.140.295 1.820.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.140.295 1.820.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.600 -66.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.184.761 2.905.479
Alınan Faiz
12.404 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.678 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.275.230 -3.716.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5.350.154 -3.698.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
dan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -68.228 -22.840
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -68.228 -22.840
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.696 4.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.464.717 -810.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.464.717 -810.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.405 1.045.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.507.122 234.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.507.122 42.405
Finansal Yatırımlar
12.335.711 16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 12.335.711 16.397.442
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
16.397.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 12.335.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.920.440 3.375.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 901.293 1.009.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.019.147 2.365.887
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 565 4.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 565 4.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 208.493 98.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 208.493 98.099
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
20.972.331 19.918.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.972.331 19.918.382
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.600 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 97.217 59.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 97.217 59.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
406.722 420.295
Diğer Haklar
13 323.017 344.551
Bilgisayar Yazılımları
12 83.705 75.744
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 167.956 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
739.495 480.687
TOPLAM VARLIKLAR
21.711.826 20.399.069
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.868 67.473
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.868 67.473
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 51.868 67.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.266.343 1.361.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 71.554 47.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.194.789 1.313.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 161.699 139.756
Diğer Borçlar
10 96.407 187.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 96.407 187.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 765.368 1.055.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.341.685 2.811.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.341.685 2.811.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.154 308.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 308.154 308.154
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 308.154 308.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 591.662 439.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 591.662 439.882
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 158.172
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
899.816 906.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.241.501 3.717.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.470.325 16.681.281
Ödenmiş Sermaye
16 6.001.830 6.001.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 56.376 56.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 56.376 56.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 56.376 56.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 134.585 134.585
Yasal Yedekler
16 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.488.490 1.562.857
Net Dönem Karı veya Zararı
1.789.044 8.925.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.470.325 16.681.281
TOPLAM KAYNAKLAR
21.711.826 20.399.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.650.472 2.730.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.650.472 2.730.663
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.650.472 2.730.663
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.639.696 -1.691.308
Pazarlama Giderleri
18 -54.515 -29.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.122 -1.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.479.158 2.504.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -185.025 -735.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.247.272 2.776.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.247.272 2.776.765
Finansman Giderleri
-18.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.228.285 2.776.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-439.241 120.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -765.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
326.127 120.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.044 2.897.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.044 2.897.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.789.044 2.897.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.789.044 2.897.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.789.044 2.897.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023558


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0950 Değişim: 0,12%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1189
Açılış: 16,0758
17,2752 Değişim: -0,12%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3042
Açılış: 17,2966
966,97 Değişim: 0,08%
Düşük 963,34 25.05.2022 Yüksek 967,81
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.