KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:36
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.873.703 867.323
Dönem Karı (Zararı)
2.909.983 553.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.909.983 553.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9,10 -362.677 252.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 40.558 29.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 98.189 70.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 98.189 70.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 -61.708 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -61.708 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.708.137 -24.657
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.806.102 102.836
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 97.965 -127.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.268.421 171.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
259.549 61.871
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -198.093 -289.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.610 -274.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.517 -14.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -82.314 -76.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -82.314 -76.736
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
793.874 440.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
754.808 44.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.066 395.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.918 -12.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-253.918 -12.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.806.855 867.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 68.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.881.314 -717.039
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-705.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.858.475 -11.312
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.858.475 -11.312
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.007.611 150.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.007.611 150.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.798 168.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
553.258 553.258 553.258
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.302.784 1.302.784 1.302.784
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 1.302.784 134.585 -1.128.694 553.258 6.563.763 6.563.763
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.909.983 2.909.983 2.909.983
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.862.857 2.909.983 10.609.255 10.609.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.798 1.052.103
Finansal Yatırımlar
13.148.267 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 13.148.267 7.581.655
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 13.148.267 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.078.572 880.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 909.863 681.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 168.709 199.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 133.208 51.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 133.208 51.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.098
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
14.398.943 9.566.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.398.943 9.566.229
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 36.886 29.188
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 36.886 29.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 62.733 88.149
Bilgisayar Yazılımları
10 62.733 88.149
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 181.827 74.832
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.446 193.169
TOPLAM VARLIKLAR
14.681.389 9.759.398
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.859.480 1.065.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 118.718 79.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.740.762 985.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 122.475 94.461
Diğer Borçlar
8 83.059 44.774
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 83.059 44.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.373.862 320.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
3.438.876 1.525.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.438.876 1.525.057
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 633.258 535.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 633.258 535.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.258 535.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.072.134 2.060.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.609.255 7.699.272
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.862.857 -1.128.694
Net Dönem Karı veya Zararı
2.909.983 2.991.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.609.255 7.699.272
TOPLAM KAYNAKLAR
14.681.389 9.759.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933
BRÜT KAR (ZARAR)
5.947.632 2.511.733 3.216.969 1.421.933
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.482.710 -1.815.697 -1.791.402 -551.673
Pazarlama Giderleri
15 -51.937 -23.396 -22.420 -9.795
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -4.426 -2.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.063.493 199.103 558.995 430.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.293.648 -146.789 -557.865 177.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.178.404 724.954 1.401.639 1.468.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.268.421 -171.696 -1.389.193 -333.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.375.416 -1.375.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 106.995 -171.696 -13.777 -333.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.909.983 553.258 12.446 1.134.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.909.983 553.258 12.446 1.134.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.909.983 553.258 12.446 1.134.579
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.909.983 553.258 12.446 1.134.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.909.983 553.258 12.446 1.134.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8461 Değişim: 0,96%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3772 Değişim: 0,66%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
498,47 Değişim: 1,54%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.