KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2021 - 18:25
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.991 -225.991 -225.991
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.991.551 2.991.551 2.991.551
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.242.218 -291.605
Dönem Karı (Zararı)
2.991.551 -225.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.991.551 -225.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-653.670 39.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 71.964 62.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.064 93.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 256.064 93.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 58.850 16.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
58.850 16.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.533.940 -488.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -780.035 -1.303.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 -753.905 814.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 493.392 356.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.904.337 -82.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.417 -96.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.592 -116.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.825 19.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.846 -16.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.846 -16.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.309 28.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.203 25.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
946.106 3.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.530.291 1.749
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.530.291 1.749
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.242.218 -268.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -22.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.215.285 280.428
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.137.233 307.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -78.052 -27.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.052 -27.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.026.933 -11.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.026.933 -11.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.476 29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.052.103 18.476
Finansal Yatırımlar
7.581.655 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 7.581.655 4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 7.581.655 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 880.479 312.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 681.253 307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 199.226 4.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
51.992 31.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 51.992 31.146
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
9.566.229 4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.566.229 4.806.091
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 29.188 1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 29.188 1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 88.149 110.118
Bilgisayar Yazılımları
10 88.149 110.118
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 74.832 248.022
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.169 360.272
TOPLAM VARLIKLAR
9.759.398 5.166.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.065.606 102.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 79.652 62.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 985.954 39.847
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 94.461 59.146
Diğer Borçlar
8 44.774 18.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 44.774 18.194
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
320.216 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.525.057 179.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.525.057 179.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 535.069 279.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 535.069 279.005
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.069 279.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.060.126 458.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.699.272 4.707.721
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.128.694 -902.703
Net Dönem Karı veya Zararı
2.991.551 -225.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.699.272 4.707.721
TOPLAM KAYNAKLAR
9.759.398 5.166.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.336.815 2.913.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.336.815 2.913.221
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.336.815 2.913.221
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.387.715 -3.308.564
Pazarlama Giderleri
15 -52.152 -21.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -4.275 -2.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.924.777 1.525.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -331.987 -975.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.485.463 131.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.485.463 131.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.485.463 131.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-493.912 -356.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -320.722 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -173.190 -356.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.991.551 -225.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.991.551 -225.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.991.551 -225.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.991.551 -225.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.991.551 -225.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: -1,15% Hacim : 7.973 Mio.TL Son veri saati : 13:03
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.384
Açılış: 1.380
8,1471 Değişim: -0,03%
Düşük 8,1273 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,6938 Değişim: -0,24%
Düşük 9,6770 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
452,88 Değişim: -0,26%
Düşük 451,49 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.