KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 14:18
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.465 -541.465 -541.465
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.740.527 1.740.527 1.740.527
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.325.609 1.325.609 1.325.609
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 1.325.609 134.585 -1.128.694 1.740.527 7.773.857 7.773.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.717.215 -411.923
Dönem Karı (Zararı)
1.740.527 -541.465
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.740.527 -541.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-206.471 290.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 48.299 45.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.217 59.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 103.217 59.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.700 16.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 10.700 16.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-545.283 -94.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -424.462 1.365.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 -120.821 -1.459.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 176.596 263.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
183.159 -138.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -496.380 -78.459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.592 -88.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.788 9.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -90.720 -70.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -90.720 -70.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
720.262 7.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.203 -10.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
703.059 17.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.997 3.104
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.997 3.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.717.215 -389.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 -22.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.649.184 391.841
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.606.323 406.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -42.861 -14.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.861 -14.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.031 -20.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.031 -20.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.476 29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.507 9.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.484 18.476
Finansal Yatırımlar
7.910.924 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.910.924 4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 7.910.924 4.444.400
Ticari Alacaklar
6 808.449 312.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 681.253 307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 127.196 4.415
Canlı Varlıklar
10 305 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 121.866 31.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 121.866 31.139
ARA TOPLAM
8.928.028 4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.928.028 4.806.091
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
9 15.449 1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 15.449 1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 90.363 110.118
Bilgisayar Yazılımları
10 90.363 110.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 71.135 248.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.947 360.272
TOPLAM VARLIKLAR
9.105.975 5.166.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 822.559 102.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 79.652 62.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 742.907 39.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 85.959 59.146
Diğer Borçlar
8 41.378 18.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 41.378 18.194
ARA TOPLAM
949.896 179.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
949.896 179.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
382.222 279.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 382.222 279.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.222 279.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.332.118 458.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.773.857 4.707.721
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.325.609 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 1.325.609 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.128.694 -902.703
Net Dönem Karı veya Zararı
1.740.527 -225.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.773.857 4.707.721
TOPLAM KAYNAKLAR
9.105.975 5.166.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614
BRÜT KAR (ZARAR)
4.253.180 2.009.694 1.741.447 803.614
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.886.535 -2.424.715 -1.070.838 -802.355
Pazarlama Giderleri
15 -30.951 -16.084 -7.555 -3.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.675 -2.450 -2.675 -1.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 874.706 1.612.966 675.603 256.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -290.300 -1.457.481 -143.511 64.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.917.425 -278.070 1.192.471 317.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.898 -263.395 -5.202 -24.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -176.898 -263.395 -5.202 -24.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.740.527 -541.465 1.187.269 292.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: 0,34% Hacim : 797 Mio.TL Son veri saati : 10:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.423
8,3272 Değişim: 0,16%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0262 Değişim: 0,31%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0460
Açılış: 9,9955
480,65 Değişim: 0,62%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 480,99
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.