KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:47
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-834.353 -834.353 -834.353
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -902.703 -834.353 4.099.359 4.099.359
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721
Transferler
-225.991 225.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
553.258 553.258 553.258
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.302.784 1.302.784 1.302.784
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 1.302.784 134.585 -1.128.694 553.258 6.563.763 6.563.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
867.323 -374.340
Dönem Karı (Zararı)
553.258 -834.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
553.258 -834.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.194 542.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 29.116 31.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 70.689 59.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 70.689 59.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.350 10.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 5.350 10.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.657 201.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 102.836 -1.254.843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 -127.493 1.456.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 171.696 238.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.871 -82.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -289.005 -5.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -274.074 -23.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.931 17.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.736 -42.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -76.736 -42.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
440.523 -28.767
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.889 -10.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
395.634 -18.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.911 -5.560
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.911 -5.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
867.323 -374.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-717.039 371.883
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-705.727 386.056
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -11.312 -14.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -11.312 -14.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.284 -2.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.284 -2.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.476 29.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
168.760 27.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 168.760 18.476
Finansal Yatırımlar
6.472.226 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 6.472.226 4.444.400
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 6.472.226 4.444.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 601.067 312.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 581.735 307.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.332 4.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 107.882 31.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 107.882 31.139
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
7.349.935 4.806.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.349.935 4.806.091
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 10.900 1.132
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 10.900 1.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 82.544 110.118
Bilgisayar Yazılımları
10 82.544 110.118
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 76.326 248.022
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.770 360.272
TOPLAM VARLIKLAR
7.520.705 5.166.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 542.820 102.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 107.339 62.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 435.481 39.847
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 30.607 59.146
Diğer Borçlar
8 33.822 18.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 33.822 18.194
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
607.249 179.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.249 179.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 349.693 279.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 349.693 279.005
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.693 279.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
956.942 458.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.563.763 4.707.721
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.302.784 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 1.302.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.128.694 -902.703
Net Dönem Karı veya Zararı
553.258 -225.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.563.763 4.707.721
TOPLAM KAYNAKLAR
7.520.705 5.166.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055
BRÜT KAR (ZARAR)
2.511.733 1.206.080 1.421.933 612.055
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.815.697 -1.622.360 -551.673 -789.040
Pazarlama Giderleri
15 -23.396 -12.608 -9.795 -6.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.050 -1.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 199.103 1.356.186 430.138 1.158.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -146.789 -1.521.889 177.682 -1.043.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
724.954 -595.641 1.468.285 -70.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
724.954 -595.641 1.468.285 -70.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
724.954 -595.641 1.468.285 -70.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.696 -238.712 -333.706 -87.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -171.696 -238.712 -333.706 -87.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
553.258 -834.353 1.134.579 -158.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
553.258 -834.353 1.134.579 -158.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
553.258 -834.353 1.134.579 -158.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
553.258 -834.353 1.134.579 -158.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
553.258 -834.353 1.134.579 -158.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4348 Değişim: 1,87%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1903 Değişim: 1,02%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,05 Değişim: 1,01%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.