KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.04.2020 - 18:52
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.919.075 -1.919.075 -1.919.075
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.991 -225.991 -225.991
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 4.707.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.605 -863.082
Dönem Karı (Zararı)
-225.991 -1.919.075
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-225.991 -1.919.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.606 973.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 62.414 56.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.049 42.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 93.049 42.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.050 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 16.050 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-488.900 1.414.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.303.346 -14.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
17,18 814.446 1.428.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 356.993 -544.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.549 7.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -96.906 11.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.639 30.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.733 -19.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.339 8.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -16.339 8.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.933 7.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.617 -6.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.316 14.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.763 -20.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.763 -20.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-268.934 -937.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 74.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
280.428 868.703
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
307.826 997.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.398 -128.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.398 -128.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.177 5.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.177 5.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.653 24.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.476 29.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.476 29.653
Finansal Yatırımlar
4.444.400 4.279.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.444.400 4.279.379
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 4.444.400 4.279.379
Ticari Alacaklar
6 312.076 215.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 307.661 191.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.415 24.148
Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.139 14.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.139 14.807
ARA TOPLAM
4.806.091 4.539.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.806.091 4.539.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.132 1.953
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.132 1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 110.118 144.313
Bilgisayar Yazılımları
10 110.118 144.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 248.022 605.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
360.272 752.281
TOPLAM VARLIKLAR
5.166.363 5.291.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 102.297 73.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 62.450 36.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.847 36.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 59.146 61.349
Diğer Borçlar
8 18.194 14.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.194 14.238
ARA TOPLAM
179.637 148.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.637 148.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
279.005 208.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 279.005 208.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.005 208.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
458.642 357.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.707.721 4.933.712
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -902.703 1.016.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-225.991 -1.919.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.707.721 4.933.712
TOPLAM KAYNAKLAR
5.166.363 5.291.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.913.221 2.587.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.913.221 2.587.334
BRÜT KAR (ZARAR)
2.913.221 2.587.334
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.308.564 -3.602.093
Pazarlama Giderleri
15 -21.141 -16.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -2.900 -9.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.525.819 224.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -975.433 -1.648.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.002 -2.463.269
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.002 -2.463.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.002 -2.463.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-356.993 544.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -356.993 544.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-225.991 -1.919.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
-225.991 -1.919.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-225.991 -1.919.075
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.991 -1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-225.991 -1.919.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835435


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.515 Değişim: 0,38% Hacim : 6.732 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 1.507 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,4775 Değişim: -0,61%
Düşük 9,4610 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0182 Değişim: -0,44%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
545,42 Değişim: -0,82%
Düşük 543,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.