KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 16:58
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Transferler
34.332 310.055 -344.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-360.824 -360.824 -360.824
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.201.923 -360.824 6.677.514 6.677.514
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-938.155 -938.155 -938.155
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.016.372 -938.155 5.914.632 5.914.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-273.797 768.258
Dönem Karı (Zararı)
-938.155 -360.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-938.155 -360.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
635.588 1.275.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 25.326 16.308
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 51.476 36.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 51.476 36.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.350 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.350 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
825.468 1.287.422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 957.888 1.287.422
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -132.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -272.032 -64.717
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.706 -20.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.457 -47.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.944 -42.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.401 -4.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -40.842 -18.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -40.842 -18.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.128 20.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.182 -10.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.054 30.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.535 24.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.535 24.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-348.273 894.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -52.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
74.476 -73.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
300.585 -797.298
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
376.085 -779.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -75.500 -17.498
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -75.500 -17.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.788 -29.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.788 -29.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.032 67.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.820 38.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.820 24.032
Finansal Yatırımlar
5 5.489.092 6.695.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 5.489.092 6.695.995
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 5.489.092 6.695.995
Ticari Alacaklar
6 231.338 226.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 218.924 221.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.414 5.013
Peşin Ödenmiş Giderler
7 64.386 23.544
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 64.386 23.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8,20 74.476
ARA TOPLAM
5.835.636 7.044.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.835.636 7.044.928
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.564 3.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.564 3.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 122.029 71.244
Bilgisayar Yazılımları
11 122.029 71.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 332.853 60.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
458.446 136.240
TOPLAM VARLIKLAR
6.294.082 7.181.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 75.832 65.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 61.581 43.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.251 22.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 73.898 83.901
Diğer Borçlar
9 11.732 12.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.732 12.264
ARA TOPLAM
161.462 161.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.462 161.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 217.988 166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 217.988 166.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.988 166.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
379.450 328.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 5.914.632 6.852.787
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 134.585
Yasal Yedekler
14 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.016.372 1.201.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-938.155 -185.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.914.632 6.852.787
TOPLAM KAYNAKLAR
6.294.082 7.181.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.510.701 1.737.662 704.789 801.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.510.701 1.737.662 704.789 801.497
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.510.701 1.737.662 704.789 801.497
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -1.888.830 -1.555.352 -911.234 -816.981
Pazarlama Giderleri
16,17 -5.124 -4.227 -2.352 -2.332
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16,17 -2.235 -2.275 -1.735 -1.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 213.440 301.870 5.836 24.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.038.139 -903.219 12.603 -670.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.210.187 -425.541 -192.093 -664.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.210.187 -425.541 -192.093 -664.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.210.187 -425.541 -192.093 -664.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
272.032 64.717 32.748 1.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -140.928 0 -1.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 272.032 205.645 32.748 2.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-938.155 -360.824 -159.345 -663.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
-938.155 -360.824 -159.345 -663.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-938.155 -360.824 -159.345 -663.733
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-938.155 -360.824 -159.345 -663.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-938.155 -360.824 -159.345 -663.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,0433 Değişim: 0,74%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,0502
Açılış: 15,9256
17,2109 Değişim: 1,03%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,2109
Açılış: 17,036
955,05 Değişim: 0,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 955,91
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.