KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:21
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.022.694.319 1.302.431.886
Kasa
14 13.167 1.501
Bankalar
14 1.081.168.782 764.350.219
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 941.512.370 538.080.166
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 20.702.086.407 12.172.029.911
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.752.793.058 2.685.603.484
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 2.955.452.265 1.529.749.813
Krediler
11 102.403.094 231.307.629
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 12.897.654.411 7.731.585.406
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 119.028.005.305 76.138.329.403
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 228.049.578 162.668.764
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -10.002.574 -10.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 616.338.756 321.195.072
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 118.193.619.545 75.664.468.141
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 115.055 115.055
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -115.055 -115.055
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
178 178
Personelden Alacaklar
178 178
DİĞER ALACAKLAR
516.274.773 265.648.741
Verilen Depozito Ve Teminatlar
415.187 316.997
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 515.859.586 265.331.744
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 826.354.837 451.804.248
Ertelenmiş Üretim Giderleri
758.320.392 380.477.948
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
474.393 249.405
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
67.560.052 71.076.895
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 27.862 27.374
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
19.418 18.930
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
143.095.443.681 90.330.271.741
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 144.181.342 90.320.036
İştirakler
9,45.d 144.181.342 90.320.036
MADDİ VARLIKLAR
223.570.281 191.954.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 62.680.000 62.680.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.555.000 17.555.000
Makine ve Teçhizatlar
6 98.110.565 91.326.828
Demirbaş ve Tesisatlar
6 7.309.124 6.654.068
Motorlu Taşıtlar
6 902.433 902.433
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 22.121.532 22.121.532
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 160.488.863 104.904.205
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -145.597.236 -114.189.562
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 21.035.301 23.346.187
Haklar
8 119.166.985 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -112.888.568 -107.117.325
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 14.756.884 11.517.777
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4,2 20.606.612 23.286.930
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4,2 20.606.612 23.286.930
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
409.393.536 328.907.657
TOPLAM VARLIKLAR
143.504.837.217 90.659.179.398
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 924.125.350 542.548.323
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 43.220.558 28.464.428
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -19.610.566 -13.107.453
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 900.515.358 527.191.348
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 119.801.870.046 76.721.760.846
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 247.414.857 181.378.850
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 86.393.381 57.843.097
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 119.455.009.167 76.470.969.634
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 13.052.641 11.569.265
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 234.160 129.177
Ortaklara Borçlar
19,45 222.791 98.063
Personele Borçlar
19 10.891 30.729
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 478 385
DİĞER BORÇLAR
19 52.581.451 71.394.348
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.958.270 1.689.001
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 50.623.181 69.705.347
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 15.796.644.276 9.453.933.494
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 684.160.654 285.795.645
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
17 0 831.129
Matematik Karşılıklar - Net
17 14.729.980.802 8.870.659.280
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 290.531.265 211.773.544
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 205.038 244.021
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 91.766.517 84.629.875
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
502.202.161 122.633.018
Ödenecek Vergi ve Fonlar
121.642.673 54.087.352
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
34.998.945 8.102.360
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
1.942 2.077
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 653.705.525 352.190.317
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -308.146.924 -291.749.088
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 181.870.197 77.560.546
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 181.870.197 77.560.546
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 57.550.095 29.079.818
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 2.631.097 742.158
Gider Tahahkkukları
19 54.918.315 28.336.977
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
137.317.077.736 87.019.039.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 96.200.544 64.830.063
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 136.043.275 96.925.991
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -39.842.731 -32.095.928
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 135.923.570 82.649.689
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 135.923.570 82.649.689
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 107.810.538 26.453.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 107.810.538 26.453.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
339.934.652 173.932.987
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
152.751.617 79.557.121
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
152.751.617 79.557.121
KAR YEDEKLERİ
15,16 3.124.414.604 1.515.409.530
Yasal Yedekler
15 330.729.077 279.526.484
Statü Yedekleri
15 256.048.752 166.373.202
Olağanüstü Yedekler
15 721.595.070 109.486.095
Özel Fonlar, Yedekler
103.397.663 73.724.766
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 1.566.480.271 715.959.156
Diğer Kar Yedekleri
15 146.163.771 170.339.827
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.144.223 49.488.334
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
2.054.514.385 1.391.751.856
Dönem Net Karı
2.054.514.385 1.318.557.361
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 73.194.495
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
5.847.824.829 3.466.206.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
143.504.837.217 90.659.179.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 1.415.730 -296.212 561.402 -381.333
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.415.730 -296.212 561.402 -381.333
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 695.491 511.821 440.153 129.018
Brüt Yazılan Primler (+)
1.152.642 941.930 471.489 314.571
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -457.151 -430.109 -31.336 -185.553
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-110.890 -34.500 -268.246 5.792
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-109.777 -31.825 -124.950 -47.100
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -1.113 -2.675 -143.296 52.892
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
831.129 -773.533 389.495 -516.143
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.401.194 -1.356.136 1.448.821 -949.660
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-570.065 582.603 -1.059.326 433.517
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -2.461.758 -4.220.796 1.210.955 -1.492.118
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
712.749 -2.464.921 2.147.336 -1.446.405
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
31.954 -615.002 475.474 -60.000
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.659.334 -1.512.360 -1.170.814 -957.358
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 4.691.288 897.358 1.646.288 897.358
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
680.795 -1.849.919 1.671.862 -1.386.405
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.402.243 -2.637.027 2.624.750 -2.000.989
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -721.448 787.108 -952.888 614.584
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
74.403 -29.281 31.179 3.787
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
74.477 -20.905 30.889 3.447
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-74 -8.376 290 340
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.648 -13.069 -7.072 -3.505
Faaliyet Giderleri (-)
32 -3.242.262 -1.713.525 -960.488 -45.995
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.046.028 -4.517.008 1.772.357 -1.873.451
HAYAT TEKNİK GELİR
5 8.857.602.931 4.294.308.660 2.602.420.292 1.547.704.176
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.249.755.363 2.057.606.666 1.668.141.719 782.432.420
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 4.648.009.482 2.112.508.520 1.849.232.522 805.195.958
Brüt Yazılan Primler (+)
4.808.946.370 2.187.481.247 1.915.125.770 829.692.018
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -160.936.888 -74.972.727 -65.893.248 -24.496.060
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-398.254.119 -54.901.854 -181.090.803 -22.763.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-434.260.269 -65.412.731 -193.592.210 -23.640.859
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 36.006.150 10.510.877 12.501.407 877.321
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 4.404.892.522 2.149.993.521 905.391.500 733.682.339
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
202.955.046 86.708.473 28.887.073 31.589.417
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
202.955.046 86.708.473 28.887.073 31.589.417
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -8.118.409.081 -3.975.023.370 -2.253.545.469 -1.366.371.550
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-921.001.754 -576.212.261 -339.723.291 -188.187.192
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-841.563.238 -552.869.901 -290.894.302 -183.274.506
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-916.943.109 -565.011.094 -310.220.931 -187.764.483
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 75.379.871 12.141.193 19.326.629 4.489.977
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-79.438.516 -23.342.360 -48.828.989 -4.912.686
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-122.923.330 -25.935.991 -44.958.966 -7.526.648
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 43.484.814 2.593.631 -3.870.023 2.613.962
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-35.420 -74.370 74.121 -89.271
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-342.136 -28.763 -138.712 -238.754
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
306.716 -45.607 212.833 149.483
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.149.297.731 -2.866.181.423 -1.486.720.039 -964.265.904
Matematik Karşılıklar (-)
-6.151.785.336 -2.891.906.469 -1.496.007.182 -970.686.886
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-5.282.315.272 -2.420.163.681 -1.279.918.851 -794.661.414
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-869.470.064 -471.742.788 -216.088.331 -176.025.472
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.487.605 25.725.046 9.287.143 6.420.982
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
2.487.605 25.725.046 9.287.143 6.420.982
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-7.129.994 -9.520.757 -10.806.398 -2.214.991
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.040.944.182 -523.034.559 -416.369.862 -211.614.192
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
739.193.850 319.285.290 348.874.823 181.332.626
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 1.301.851.361 707.996.765 519.409.962 254.411.543
Fon İşletim Gelirleri
25 853.499.345 515.563.930 367.279.402 192.003.563
Yönetim Gideri Kesintisi
25 327.487.724 134.387.773 111.155.815 44.714.977
Giriş Aidatı Gelirleri
25 58.350.563 29.461.258 21.339.479 8.111.145
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 60.878.339 26.612.233 19.125.341 8.097.842
Diğer Teknik Gelirler
25 1.635.390 1.971.571 509.925 1.484.016
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -1.041.875.923 -592.354.253 -398.350.730 -223.745.349
Toplam Fon Giderleri (-)
-34.945.108 -18.519.693 -8.038.145 -6.416.578
Faaliyet Giderleri (-)
32 -935.748.240 -532.720.942 -363.105.524 -200.524.856
Diğer Teknik Giderler (-)
-70.361.375 -40.809.536 -26.983.699 -16.748.224
Ceza Ödemeleri (-)
-821.200 -304.082 -223.362 -55.691
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
259.975.438 115.642.512 121.059.232 30.666.194
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-1.046.028 -4.517.008 1.772.357 -1.873.451
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
739.193.850 319.285.290 348.874.823 181.332.626
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
259.975.438 115.642.512 121.059.232 30.666.194
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
998.123.260 430.410.794 471.706.412 210.125.369
YATIRIM GELİRLERİ
26 2.065.522.399 694.618.559 854.098.863 333.464.525
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
238.787.886 94.115.211 156.098.112 59.346.000
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
530.215.991 84.014.101 375.990.844 47.409.131
Finansal Yatırımların Değerlemesi
843.151.270 274.861.096 165.168.523 104.027.144
Kambiyo Karları
36 376.419.809 141.145.809 129.235.255 46.824.840
İştiraklerden Gelirler
26 60.608.091 32.180.588 23.756.652 14.390.720
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 2.229.205 1.136.708 1.015.568 512.005
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
7.428.475 0 0 0
Diğer Yatırımlar
6.681.672 67.165.046 2.833.909 60.954.685
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-265.092.418 -95.426.526 -149.250.635 -31.374.413
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-72.949.326 -19.201.403 -44.769.068 -5.714.000
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -4.377.358 -927.045 -1.322.344 -867.990
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-87.970.482 -18.105.549 -43.399.753 -9.380.774
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-3.881.431 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -58.613.057 -23.065.285 -46.455.878 -3.513.301
Amortisman Giderleri (-)
5 -37.300.764 -34.127.244 -13.303.592 -11.898.348
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-95.231.031 26.243.862 -82.999.603 23.653.213
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -51.262.110 -17.612.476 -16.130.277 4.326.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -43.040.761 45.531.872 -66.658.492 19.400.620
Diğer Gelir ve Karlar
8.068 1.088 1 1.088
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-936.228 -1.676.622 -210.835 -75.387
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 2.054.514.385 784.417.689 735.153.037 411.759.297
Dönem Karı veya Zararı
2.703.322.210 1.055.846.689 1.093.555.037 535.868.694
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -648.807.825 -271.429.000 -358.402.000 -124.109.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
2.054.514.385 784.417.689 735.153.037 411.759.297
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.013.054.058 2.188.423.177
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
28.550.284 20.695.572
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.301.851.361 460.814.295
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.965.788.887 -566.523.454
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-1.006.930.815 -256.778.629
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
3.370.736.001 1.846.630.961
Faiz Ödemeleri (-)
-87.970.354 -9.974.874
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-368.588.153 -211.670.006
Diğer Nakit Girişleri
718.329.184 251.255.026
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.028.250.477 -480.073.830
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
2.604.256.201 1.396.167.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
3.646.958 285.410.616
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -11.055.193 -12.472.964
Mali Varlık İktisabı (-)
-8.286.353.322 -2.878.694.611
Mali Varlıkların Satışı
4.755.599.507 848.762.625
Alınan Faiz
702.426.205 313.888.520
Alınan Temettüler
29.984.430 8.984.485
Diğer Nakit Girişleri
1.661.043.785 912.279.149
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-308.309.302 -79.564.345
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-1.453.016.932 -601.406.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -518.175.928 -449.492.978
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-518.175.928 -449.492.978
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
633.063.341 345.267.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.195.527.907 423.118.392
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.828.591.248 768.386.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
22 -21.411.969 -21.411.969 -21.411.969
Varlıklarda Değer Artışı
15 187.798.249 187.798.249 187.798.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
829.175 -3.468.239 13.668.239 11.029.175 11.029.175
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
784.417.689 784.417.689 784.417.689
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 43.534.298 46.796.929 156.725.308 -247.026.848 -29.687 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 254.710.235 279.526.484 166.373.202 359.587.826 784.417.689 122.239.461 2.396.854.897 2.396.854.897
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 715.959.156 279.526.484 166.373.202 433.107.809 1.391.751.856 49.488.334 3.466.206.841 3.466.206.841
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 715.959.156 279.526.484 166.373.202 433.107.809 1.391.751.856 49.488.334 3.466.206.841 3.466.206.841
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
22 -24.593.331 -24.593.331 -24.593.331
Varlıklarda Değer Artışı
15 850.521.115 850.521.115 850.521.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
-789.286 -16.514.856 36.655.889 19.351.747 19.351.747
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
2.054.514.385 2.054.514.385 2.054.514.385
Dağıtılan Temettü
38 -518.175.928 -518.175.928 -518.175.928
Yedeklere Transfer
15 51.202.593 89.675.550 716.182.929 -857.061.072 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 1.566.480.271 330.729.077 256.048.752 1.123.908.121 2.054.514.385 86.144.223 5.847.824.829 5.847.824.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211778


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8892 Değişim: 0,06%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4488 Değişim: -0,14%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.914,75 Değişim: 1,33%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.916,58
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.