KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:55
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 623.685.692 423.270.464
Kasa
14 4.295 329
Bankalar
14 281.772.114 137.425.777
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 34.650 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 341.874.633 285.844.358
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 7.993.312.080 6.979.567.588
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.021.673.637 1.416.673.781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 347.318.980 245.173.982
Krediler
11 299.904.689 666.954.397
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 5.330.631.195 4.656.981.849
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 48.577.324.799 43.382.969.262
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 102.187.141 83.672.634
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 180.647.102 141.939.713
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 48.299.493.130 43.162.359.489
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 41.409 0
Personelden Alacaklar
12 41.409 0
DİĞER ALACAKLAR
174.457.869 164.782.883
Verilen Depozito Ve Teminatlar
260.717 2.593.283
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 174.197.152 162.189.600
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 109.910.859 96.696.317
Ertelenmiş Üretim Giderleri
58.373.244 50.587.431
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
227.366 993.426
Gelir Tahakkukları
575.732 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
50.734.517 45.115.460
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 13.694 13.216
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
5.250 4.772
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
57.478.746.402 51.047.299.730
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 53.951.874 48.103.489
İştirakler
9,45.d 53.951.874 48.103.489
MADDİ VARLIKLAR
244.787.593 369.127.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 128.130.000 254.912.500
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.300.000 7.300.000
Makine ve Teçhizatlar
6 86.458.972 81.676.515
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.921.520 6.849.300
Motorlu Taşıtlar
6 902.433 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 22.255.200 22.255.200
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 92.146.093 86.989.159
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -99.326.625 -91.448.056
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 26.671.091 29.715.593
Haklar
8 118.945.735 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -98.607.860 -95.563.358
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
6.333.216 6.333.216
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.434.228 5.746.613
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.434.228 5.746.613
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
329.844.786 452.692.787
TOPLAM VARLIKLAR
57.808.591.188 51.499.992.517
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 185.252.351 108.376.420
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 22.466.673 21.349.482
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -11.523.688 -11.029.964
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
174.309.366 98.056.902
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 48.867.142.139 43.657.849.810
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 58.566.118 46.663.712
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 15.264.231 10.495.371
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 48.789.090.453 43.594.522.039
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4.221.337 6.168.688
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 648.278 158.004
Ortaklara Borçlar
19,45 617.374 87.010
Personele Borçlar
19 30.516 70.714
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 388 280
DİĞER BORÇLAR
19 17.958.363 36.477.979
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.438.709 1.252.192
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 16.519.654 35.225.787
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 6.264.390.285 5.564.248.500
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 85.094.512 75.725.695
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
1.370 0
Matematik Karşılıklar - Net
17 5.926.598.255 5.252.353.754
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 182.450.429 168.747.929
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
67.085 60.363
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 70.178.634 67.360.759
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
136.958.117 87.657.354
Ödenecek Vergi ve Fonlar
252.202.210 37.627.769
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
7.901.149 3.811.810
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.293 2.170
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 83.407.500 204.096.143
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -206.558.035 -157.880.538
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 42.560.492 37.560.416
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 42.560.492 37.560.416
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 12.605.849 15.750.124
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.557.215 544.800
Gider Tahahkkukları
19 11.047.951 15.204.341
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 983
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
55.527.515.874 49.508.078.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 58.620.566 56.788.942
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 91.910.248 89.873.301
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -33.289.682 -33.084.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 45.157.885 34.449.313
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 45.157.885 34.449.313
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 23.304.919 16.160.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 23.304.919 16.160.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
127.083.370 107.399.179
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.805.994 6.776.307
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.805.994 6.776.307
KAR YEDEKLERİ
15,16 1.405.208.855 639.149.450
Yasal Yedekler
15 279.526.484 235.992.186
Statü Yedekleri
15 166.373.202 119.576.273
Olağanüstü Yedekler
15 310.033.610 181.412.755
Özel Fonlar, Yedekler
73.724.766 45.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 586.004.758 66.911.986
Diğer Kar Yedekleri
15 -10.453.965 -10.393.750
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
122.239.461 108.600.909
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
189.737.634 699.988.065
Dönem Net Karı
189.737.634 699.988.065
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.153.991.944 1.884.514.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
57.808.591.188 51.499.992.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 234.844 184.060
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
234.844 184.060
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 35.715 173.791
Brüt Yazılan Primler (+)
237.868 263.797
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -202.153 -90.006
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
200.499 10.269
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
160.482 12.884
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 40.017 -2.615
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.370 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-5.807 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
4.437 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -1.117.220 -395.820
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-366.763 -70.499
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-387.500 -50.001
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-387.500 -50.001
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20.737 -20.498
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
40.223 -23.546
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -19.486 3.048
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-15.754 -15.728
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-16.269 -18.258
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
515 2.530
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.100 -3.976
Faaliyet Giderleri (-)
32 -732.603 -305.617
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-882.376 -211.760
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.189.196.146 678.061.628
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
523.126.054 377.451.489
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 532.695.370 382.986.108
Brüt Yazılan Primler (+)
552.595.032 393.532.374
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -19.899.662 -10.546.266
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.569.316 -5.534.619
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-15.917.507 -9.771.995
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 6.348.191 4.237.376
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 641.566.849 290.410.704
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
24.503.243 10.199.435
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
24.503.243 10.199.435
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.117.656.044 -622.332.986
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-183.919.416 -148.628.388
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-170.195.237 -144.090.246
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-173.897.164 -147.472.875
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 3.701.927 3.382.629
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.724.179 -4.538.142
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-13.368.067 -2.549.162
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -356.112 -1.988.980
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
9.032 -44.356
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
137.311 -18.078
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-128.279 -26.278
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-808.286.366 -375.391.827
Matematik Karşılıklar (-)
-814.433.131 -375.330.777
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-687.636.471 -326.060.209
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-126.796.660 -49.270.568
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 6.146.765 -61.050
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
6.146.765 -61.050
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.815.775 -2.866.617
Faaliyet Giderleri (-)
32 -122.643.519 -95.401.798
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
71.540.102 55.728.642
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 217.598.893 144.704.129
Fon İşletim Gelirleri
25 152.036.305 101.963.019
Yönetim Gideri Kesintisi
25 44.579.239 26.392.626
Giriş Aidatı Gelirleri
25 10.678.658 8.651.988
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 10.129.113 7.592.296
Diğer Teknik Gelirler
25 175.578 104.200
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -165.245.034 -89.601.094
Toplam Fon Giderleri (-)
-5.733.797 -3.030.879
Faaliyet Giderleri (-)
32 -147.456.517 -78.381.905
Diğer Teknik Giderler (-)
-11.912.526 -8.051.825
Ceza Ödemeleri (-)
-142.194 -136.485
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
52.353.859 55.103.035
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-882.376 -211.760
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
71.540.102 55.728.642
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
52.353.859 55.103.035
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
123.011.585 110.619.917
YATIRIM GELİRLERİ
26 187.752.811 79.854.075
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
18.105.885 15.070.603
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
17.940.139 12.177.811
Finansal Yatırımların Değerlemesi
94.948.924 32.506.573
Kambiyo Karları
36 43.268.577 14.598.399
İştiraklerden Gelirler
26 8.452.494 3.847.248
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 285.728 251.504
Diğer Yatırımlar
4.751.064 1.401.937
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-34.909.840 -19.010.393
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-6.388.444 -5.432.720
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -71.366 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-5.065.492 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -12.442.415 -5.008.600
Amortisman Giderleri (-)
5 -10.942.123 -8.569.073
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-2.709.422 -2.513.367
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -17.552.223 -4.336.738
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 16.308.499 2.384.586
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.465.698 -561.215
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 189.737.634 131.725.246
Dönem Karı veya Zararı
273.145.134 168.950.232
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -83.407.500 -37.224.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
189.737.634 131.725.246
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
552.832.900 280.961.914
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.768.860 4.271.875
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
217.811.770 201.983.994
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-174.284.664 -147.522.876
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-108.023.138 -97.807.449
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
493.105.728 241.887.458
Faiz Ödemeleri (-)
-3.138.019 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-252.773.640 -156.906.776
Diğer Nakit Girişleri
270.202.943 432.271.843
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -111.140.068
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
507.397.012 406.112.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.751.064 1.027.882
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -5.188.355 -6.472.992
Mali Varlık İktisabı (-)
-709.328.312 -266.636.755
Mali Varlıkların Satışı
47.088.013 100.058.471
Alınan Faiz
33.131.026 29.280.568
Alınan Temettüler
8.984.485 6.874.708
Diğer Nakit Girişleri
815.972.124 19.068.416
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-53.173.979 -167.339.191
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
142.236.066 -284.138.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -449.492.978 -368.339.893
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-449.492.978 -368.339.893
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
200.140.100 -246.366.329
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 423.118.392 574.336.363
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 122.743.116 200.873.197 79.620.126 139.519.479 526.939.264 102.198.183 1.601.893.365 1.601.893.365
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-26.631 -26.631 -26.631
Varlıklarda Değer Artışı
15 -82.376.897 -82.376.897 -82.376.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
1.237.088 7.144.138 8.381.226 8.381.226
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
131.725.246 131.725.246 131.725.246
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 35.118.989 39.956.147 85.502.735 -159.836.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 40.366.219 235.992.186 119.576.273 224.995.583 131.725.246 108.600.909 1.291.256.416 1.291.256.416
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 66.911.986 235.992.186 119.576.273 223.445.312 699.988.065 108.600.909 1.884.514.731 1.884.514.731
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-60.215 -60.215 -60.215
Varlıklarda Değer Artışı
15 519.092.772 519.092.772 519.092.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
-3.468.239 13.668.239 10.200.000 10.200.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
189.737.634 189.737.634 189.737.634
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 43.534.298 46.796.929 156.725.308 -247.026.848 -29.687 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 586.004.758 279.526.484 166.373.202 380.110.405 189.737.634 122.239.461 2.153.991.944 2.153.991.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025087


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.473 Değişim: -0,68% Hacim : 22.815 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6347 Değişim: -0,28%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4509 Değişim: -0,58%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
978,46 Değişim: 0,24%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 981,03
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.