KAP ***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 20:35
KAP ***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 0 4.370
Satışların Maliyeti
3 -2.504 -83.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.504 -79.287
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.504 -79.287
Genel Yönetim Giderleri
3 -138.164 -124.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 32.314 9.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -26.117 -3.098
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-134.471 -197.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 1.010 901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 0 -2.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -1.664.730 -649.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.798.191 -848.132
Finansman Gelirleri
3 24.359 52.329
Finansman Giderleri
3 -3.882 -13.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.777.714 -809.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1 -4
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 -1 -4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.777.715 -809.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.777.715 -809.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 0 1
Ana Ortaklık Payları
14 -1.777.715 -809.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 130.319 89.747 1.286.260 6.698.160 -11.797.711 -1.584.847 -13.382.558 44.821.928 2 44.821.930
Transferler
-1.584.847 1.584.847 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.258 -809.258 -809.258 1 -809.257
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 130.319 89.747 1.286.260 6.698.160 -13.382.558 -809.258 -14.191.816 44.012.670 3 44.012.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 1.286.260 6.698.160 -13.292.811 -2.030.084 -15.322.895 42.791.844 3 42.791.847
Transferler
-2.030.084 2.030.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.777.715 -1.777.715 -1.777.715 0 -1.777.715
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -15.322.895 -1.777.715 -17.100.610 41.014.129 3 41.014.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.297 -72.517
Dönem Karı (Zararı)
14 -1.777.715 -809.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.627.583 614.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.551 6.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.426 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.426 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.477 -38.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.359 -52.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.882 13.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.796 -1.885
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.796 -1.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.664.730 649.099
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 1.664.730 649.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1 4
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.165 121.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 334.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 333.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.368 -209.548
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.368 -209.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 14.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.840 10.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.975 -46.065
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.846 -48.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.129 1.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.113 38.054
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 42.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.113 -4.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -3
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.819 -19.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.819 -19.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-192.297 -72.517
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.350 26.265
Ödenen Faiz
-3.879 -13.450
Alınan Faiz
18.229 39.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-177.947 -46.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.400 6.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.547 -39.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 732.819 1.099.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 556.272
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 2,78% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5212 Değişim: 0,23%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5483
Açılış: 13,4901
15,2408 Değişim: 0,16%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,2664
Açılış: 15,2171
774,38 Değişim: 0,00%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 777,07
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.