KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:29
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,17 1.274.690.075 2.094.465.290 551.112.984 858.512.227
Satışların Maliyeti
3,17 -1.243.116.811 -2.055.343.936 -579.298.384 -851.294.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.573.264 39.121.354 -28.185.400 7.218.082
BRÜT KAR (ZARAR)
31.573.264 39.121.354 -28.185.400 7.218.082
Genel Yönetim Giderleri
3 -86.979.037 -49.436.071 -35.633.568 -19.344.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 502.461.034 343.766.075 71.676.229 71.070.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -511.187.811 -366.535.081 -80.171.533 -94.792.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.132.550 -33.083.723 -72.314.272 -35.848.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 344.299 33.409 240.737 28.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -22.336 -417.711 0 -2.898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-63.810.587 -33.468.025 -72.073.535 -35.822.654
Finansman Gelirleri
3,18 14.019.846 9.296.449 -83.999.921 697.818
Finansman Giderleri
3,18 -211.421.299 -139.759.098 18.881.565 -43.810.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-261.212.040 -163.930.674 -137.191.891 -78.935.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.088.333 25.237.160 -48.291.580 9.193.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -9.155.934 -6.226.342 -2.642.168 5.771.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 -37.932.399 31.463.502 -45.649.412 3.421.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-308.300.373 -138.693.514 -185.483.471 -69.741.714
DÖNEM KARI (ZARARI)
-308.300.373 -138.693.514 -185.483.471 -69.741.714
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -348.438 -29.287 -813.521 486.659
Ana Ortaklık Payları
19 -307.951.935 -138.664.227 -184.669.950 -70.228.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -1,16208277 -0,52326123 -0,69686773 -0,26501272
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.671.344 -402.796.336
Dönem Karı (Zararı)
-308.300.373 -138.693.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
268.429.528 114.201.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 5.946.945 7.185.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.246.807 14.043.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 12.649.934 16.779.232
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -403.127 3.016.344
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -112
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -5.752.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.846.156 88.504.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-512.951 -2.395.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
101.359.107 90.900.054
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
102.330.829 29.733.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.088.333 -25.237.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.542 -27.549
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.542 -27.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.831.444 -360.193.022
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.454 -1.466
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.314.784 -219.378.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 -17.086.527 159.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -192.228.257 -219.537.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.008.723 -9.460.813
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -4.466.809 -13.068.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
458.086 3.608.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-986.449.402 -660.948.412
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -986.449.402 -660.948.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -62.129.432 -354.274.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -148.220.520 -159.559.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
625.616.961 635.823.271
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 37.543.881 22.211.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 588.073.080 613.611.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 49.699.710 1.137.974
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-247.732.663 247.508.843
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -247.732.663 247.508.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.072.191 35.642.451
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 25.311.515 11.822.223
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.760.676 23.820.228
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 349.315.778 132.617.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.682.014 -9.300.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.821.123 -52.570.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.139.109 43.269.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-647.702.289 -384.685.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -18.736.077 -12.886.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.232.978 -5.224.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-295.871 -1.768.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.542 62.904
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 29.542 62.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.413 -1.831.903
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -325.413 -1.831.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.708.314 157.298.567
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.895.890 1.644.340.719
Kredilerden Nakit Girişleri
6 312.895.890 1.644.340.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.341.420 -1.398.538.094
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -132.341.420 -1.398.538.094
Ödenen Faiz
18 -101.359.107 -90.900.054
Alınan Faiz
18 512.951 2.395.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-589.258.901 -247.266.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
525.448.077 379.334.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.810.824 132.068.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.624.015 105.381.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.813.191 237.449.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.813.191 125.624.015
Finansal Yatırımlar
28.804 30.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.804 30.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 28.804 30.258
Ticari Alacaklar
1.162.007.498 952.692.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 30.859.844 13.773.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.131.147.654 938.919.397
Diğer Alacaklar
13.599.725 9.214.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 4.466.809 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.132.916 9.214.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
758.884.636 446.027.087
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 758.884.636 446.027.087
Stoklar
8 638.584.134 576.454.702
Peşin Ödenmiş Giderler
9 332.998.638 184.742.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.998.638 184.742.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.645 1.742
Diğer Dönen Varlıklar
39.456.758 18.379.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.456.758 18.379.381
ARA TOPLAM
3.007.389.029 2.313.166.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.007.389.029 2.313.166.457
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.317.730 2.694.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.317.730 2.694.617
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.123.909.655 1.450.317.802
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 2.123.909.655 1.450.317.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.048.714.936 1.048.714.936
Maddi Duran Varlıklar
12 30.829.525 30.108.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45.526 50.295
Peşin Ödenmiş Giderler
56.514 92.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 56.514 92.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
95.674.843 30.338.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
15.700.304 23.290.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.317.249.033 2.585.607.715
TOPLAM VARLIKLAR
6.324.638.062 4.898.774.172
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
485.378.406 804.281.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 485.378.406 804.281.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.802.087 147.126.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 78.802.087 147.126.200
Ticari Borçlar
1.705.885.666 1.080.268.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 124.298.320 86.754.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.581.587.346 993.514.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 90.554.349 40.854.639
Diğer Borçlar
51.092.589 42.431.233
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 25.138.986 14.352.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.953.603 28.078.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
445.338.843 693.071.506
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 445.338.843 693.071.506
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
356.239.878 238.953.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 356.239.878 238.953.130
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.785.827 2.217.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.034.502 21.736.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.330.112 12.629.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.704.390 9.107.517
ARA TOPLAM
3.242.112.147 3.070.940.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.242.112.147 3.070.940.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
874.819.895 61.909.480
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 874.819.895 61.909.480
Diğer Borçlar
68.049.988 43.639.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 57.727.135 43.201.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.322.853 437.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
729.394.498 497.365.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 729.394.498 497.365.468
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.999.058 28.924.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 35.999.058 28.924.383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
262.572.707 150.552.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.836.146 782.390.843
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.212.948.293 3.853.331.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.102.821.543 1.036.226.348
Ödenmiş Sermaye
16 265.000.000 265.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.721.045 1.721.045
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.251.675 -4.672.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.251.675 -4.672.942
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.150.451 -4.571.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.199.048.887 823.923.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 1.199.048.887 823.923.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.630.854 -102.401.710
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -307.951.935 109.032.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 8.868.226 9.216.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.111.689.769 1.045.443.012
TOPLAM KAYNAKLAR
6.324.638.062 4.898.774.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992
Transferler
-123.026.436 123.026.436 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.581.384 308.168.724 -138.664.227 167.923.113 -29.287 167.893.826
Dönem Sonu Bakiyeler
265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -3.517.823 847.399.101 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 -138.664.227 813.059.529 -199.711 812.859.818
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -4.571.718 823.923.024 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 109.032.564 1.036.226.348 9.216.664 1.045.443.012
Transferler
109.032.564 -109.032.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.733 375.125.863 -307.951.935 66.595.195 -348.438 66.246.757
Dönem Sonu Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -5.150.451 1.199.048.887 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 6.630.854 -307.951.935 1.102.821.543 8.868.226 1.111.689.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-308.300.373 -138.693.514 -185.483.471 -69.741.714
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-578.733 -1.581.384 85.355 15.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -771.644 -2.053.745 58.466 20.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
192.911 472.361 26.889 -4.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
192.911 472.361 26.889 -4.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
375.125.863 308.168.724 52.904.557 114.983.225
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
375.125.863 308.168.724 52.904.557 114.983.225
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
375.125.863 308.168.724 52.904.557 114.983.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.547.130 306.587.340 52.989.912 114.998.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.246.757 167.893.826 -132.493.559 45.257.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-348.438 -29.287 -813.521 486.659
Ana Ortaklık Payları
66.595.195 167.923.113 -131.680.038 44.770.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216491


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9745 Değişim: 0,20%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,2197 Değişim: -0,15%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.874,96 Değişim: -0,63%
Düşük 1.866,18 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.