" />

KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:20
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 390.295.879 449.052.679 227.494.765 190.650.868
Satışların Maliyeti
3 -412.671.675 -420.923.841 -222.998.062 -178.200.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-22.375.796 28.128.838 4.496.703 12.450.541
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-22.375.796 28.128.838 4.496.703 12.450.541
Genel Yönetim Giderleri
3 -14.142.446 -17.574.274 -7.860.267 -9.500.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 112.449.534 40.391.652 34.292.994 16.733.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -80.223.598 -33.155.854 -25.825.310 -12.782.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.292.306 17.790.362 5.104.120 6.900.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 521.722 6.928.622 493.630 659
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -54.094 -168.143 -51.914 -114.650
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-5.215 1.171.611 -32.414 29.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.829.893 25.722.452 5.513.422 6.816.842
Finansman Gelirleri
3,18 25.222.106 9.395.607 22.751.842 3.521.481
Finansman Giderleri
3,18 -75.946.370 -36.993.212 -48.559.201 -18.030.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-54.554.157 -1.875.153 -20.293.937 -7.691.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.720.317 -4.457.624 15.750 -461.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -1.330.595 -7.242 -1.199.674 35.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 3.050.912 -4.450.382 1.215.424 -497.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 135.791 -572.222 -279.842 -300.199
Ana Ortaklık Payları
19 -52.969.631 -5.760.555 -19.998.345 -7.853.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,26484815 -0,05236868 -0,09999172 -0,07139197
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.465.509 -112.962.879
Dönem Karı (Zararı)
-52.833.840 -6.332.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.859.502 115.039.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.633.492 3.285.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
660.372 1.330.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 868.468 2.978.277
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -213.311 -475.766
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.215 -1.171.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.194.095 15.986.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.908.059 -2.465.450
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.102.154 18.451.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
45.474.416 59.081.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.720.317 4.457.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-382.556 166.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-382.556 166.554
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.933.847
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 37.664.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.565.769 -211.407.403
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.353 -6.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.246.153 -1.548.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 1.702.724 882.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -135.948.877 -2.431.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.764.493 11.169.297
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 200.981 10.751.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.965.474 418.288
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-147.504.804 -245.887.981
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -147.504.804 -245.887.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -54.077.172 16.662.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.904.173 1.013.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.838.133 -41.685.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 -7.821.352 4.777.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 144.659.485 -46.463.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 19.775.355 22.533.411
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7.148.877 -674.292
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 7.148.877 -674.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.310.507 4.446.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 24.493.948 622.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.183.441 3.824.199
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 78.269.653 15.515.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.586.148 7.054.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.668.526 -11.779.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.917.622 18.833.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.540.107 -102.701.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.334.549 -9.109.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.590.853 -1.151.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.784 -50.128
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 6.933.847
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -6.420.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
733.507 323.403
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
733.507 123.921
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 199.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.040.291 -886.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.040.291 -885.374
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.242.127 38.007.074
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.269.158 185.274.747
Kredilerden Nakit Girişleri
6 211.269.158 185.274.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.832.936 -131.281.536
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -156.832.936 -131.281.536
Ödenen Faiz
18 -36.102.154 -18.451.587
Alınan Faiz
18 1.908.059 2.465.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.530.166 -75.005.933
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.353.398 321.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.176.768 -74.684.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.408.574 105.056.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.231.806 30.371.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.231.806 54.408.574
Finansal Yatırımlar
5 8.168 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.168 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.168 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
366.622.111 232.375.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 7.874.821 9.577.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 358.747.290 222.798.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.164.458 4.405.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 200.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.164.458 4.204.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
970.687.480 823.182.676
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 970.687.480 823.182.676
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 169.860.702 115.783.530
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.983.556 18.687.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.983.556 18.687.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
70.681 37.951
Diğer Dönen Varlıklar
17.867.473 27.077.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.867.473 27.077.845
ARA TOPLAM
1.624.496.435 1.275.969.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.624.496.435 1.275.969.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
93.081 87.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.081 87.787
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 281.506.054 281.506.054
Maddi Duran Varlıklar
12 19.944.176 20.280.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 80.845 118.019
Peşin Ödenmiş Giderler
257.057 649.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 257.057 649.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41.088.736 33.145.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
9.738.932 6.229.816
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.708.881 342.016.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.977.205.316 1.617.986.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.259.583 281.495.172
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 374.259.583 281.495.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.185.720 47.255.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 35.185.720 47.255.638
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
343.458.853 206.620.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 20.338.894 28.160.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 323.119.959 178.460.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 36.150.756 16.375.401
Diğer Borçlar
11.640.908 14.478.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 4.630.796 1.285.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.010.112 13.193.553
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
25.711.109 18.562.232
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 25.711.109 18.562.232
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
509.094.224 430.824.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 509.094.224 430.824.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.330.595 2.520.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.984.247 16.057.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.014.057 8.873.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.970.190 7.183.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.352.815.995 1.034.189.723
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.352.815.995 1.034.189.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.487.596 90.841.004
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 87.487.596 90.841.004
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
21.148.333 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 21.148.333 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.603.784 14.848.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.603.784 14.848.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41.983.514 35.656.309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.223.227 141.345.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.039.222 1.175.535.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
459.568.095 448.211.064
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
16 26.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
16 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.063.357 -1.765.996
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.063.357 -1.765.996
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.962.133 -1.664.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
322.853.710 278.170.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 322.853.710 278.170.476
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 20.624.726 168.857.068
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -52.969.631 -142.173.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -402.001 -5.760.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
459.166.094 442.451.012
TOPLAM KAYNAKLAR
1.977.205.316 1.617.986.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.543.334 -3.543.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.881 57.848.023 -5.760.555 51.895.587 -572.222 51.323.365
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.691.856 8.691.856 0 8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -6.404.222 -6.404.222
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.686.440 259.453.138 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 -5.760.555 566.781.106 -5.640.410 561.140.696
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012
Transferler
-142.173.131 142.173.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-297.361 44.683.234 -52.969.631 -8.583.758 135.791 -8.447.967
Sermaye Avansı
26.000.000 26.000.000 0 26.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-6.059.211 -6.059.211 5.222.260 -836.951
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 200.000.000 26.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.962.133 322.853.710 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -52.969.631 459.568.095 -402.001 459.166.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.833.840 -6.332.777 -20.278.187 -8.153.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-297.361 -191.881 -148.605 -89.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -371.701 -239.851 -185.756 -111.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.340 47.970 37.151 22.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
74.340 47.970 37.151 22.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
44.683.234 57.848.023 4.540.060 20.612.972
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.385.873 57.656.142 4.391.455 20.523.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.447.967 51.323.365 -15.886.732 12.370.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
135.791 -572.222 -279.842 -300.199
Ana Ortaklık Payları
-8.583.758 51.895.587 -15.606.890 12.670.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959080


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9799 Değişim: 0,53%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8354 Değişim: 0,66%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.516,85 Değişim: -0,49%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.