KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 23:18
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.027.910.364 1.376.310.720
Satışların Maliyeti
22 -977.907.944 -1.350.800.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.002.420 25.510.131
BRÜT KAR (ZARAR)
50.002.420 25.510.131
Genel Yönetim Giderleri
23 -42.599.653 -40.723.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 112.166.381 104.886.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -90.934.914 -66.793.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.634.234 22.879.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.091.245 78.006.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -121.157 -619.271
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.243.679 -38.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 270.891 164.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.118.892 100.391.303
Finansman Gelirleri
27 18.602.050 18.713.390
Finansman Giderleri
27 -61.426.765 -65.836.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
294.177 53.268.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.898.143 -18.574.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.264.402 -3.471.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.162.545 -15.103.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.192.320 34.693.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.192.320 34.693.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -351.014 13.359.314
Ana Ortaklık Payları
29 3.543.334 21.334.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.708.607 -10.064.442
Dönem Karı (Zararı)
3.192.320 34.693.729
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.362.423 6.908.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 8.818.172 8.815.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.385.136 10.414.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.769.721 9.661.191
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.140.906 714.692
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.679 38.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.824.715 47.122.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -18.602.050 -18.713.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 61.426.765 65.836.231
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.615.566 -77.883.825
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.615.566 -77.883.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-270.891 -164.103
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -270.891 -164.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.898.143 18.574.733
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
119.000 28.969
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 28.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
119.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.654.162 -40.969.172
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.158 3.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
155.216.323 -86.113.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,30 3.868.513 529.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 151.347.810 -86.642.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
193.355 1.003.228
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,30 -7.292.962 7.298.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.486.317 -6.295.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-246.952.463 -135.235.241
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
12 -246.952.463 -135.235.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 25.454.907 79.540.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 18.827.936 2.210.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.837.696 15.680.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,30 -2.283.937 1.481.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.121.633 14.198.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 4.224.995 5.872.846
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-9.509.560 -25.286.529
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
12 -9.509.560 -25.286.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
810.283 1.692.787
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,30 -703.381 185.926
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.513.664 1.506.861
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 36.232.268 29.434.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.317.264 70.227.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.789.684 1.524.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.106.948 68.703.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.208.905 633.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -29.252.070 -3.634.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -4.248.228 -7.063.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.572.296 -11.727.089
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-46.537.460 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.522.799 748.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.522.799 748.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.308.635 -5.424.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.245.739 -5.240.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.896 -184.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 4.751.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -7.050.609
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.442.717 9.947.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.534.000 155.217.475
Kredilerden Nakit Girişleri
7 266.534.000 155.217.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.032.175 -124.767.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -173.032.175 -124.767.842
Ödenen Temettüler
21 0 -14.007.285
Ödenen Faiz
27 -29.518.390 -13.026.798
Alınan Faiz
27 6.459.282 6.531.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.579.028 -11.844.373
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.075.353 2.286.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.654.381 -9.558.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.401.730 61.959.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.056.111 52.401.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 105.056.111 52.401.730 61.959.852
Finansal Yatırımlar
6 3.634 4.792 7.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.634 4.792 7.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.634 4.792 7.922
Ticari Alacaklar
221.059.677 376.276.000 290.162.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 8.680.938 12.549.451 13.078.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 212.378.739 363.726.549 277.084.463
Diğer Alacaklar
24.534.689 24.728.526 25.691.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 10.935.494 3.642.532 10.900.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.599.195 21.085.994 14.790.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
540.734.004 293.781.541 158.546.300
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 540.734.004 293.781.541 158.546.300
Stoklar
10 130.589.451 156.044.358 235.584.562
Peşin Ödenmiş Giderler
18.503.741 36.621.428 37.394.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.503.741 36.621.428 37.394.312
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 529.367 2.280.795 1.974.329
Diğer Dönen Varlıklar
15.110.110 8.528.992 9.523.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 15.110.110 8.528.992 9.523.497
ARA TOPLAM
1.056.120.784 950.668.162 820.845.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.056.120.784 950.668.162 820.845.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
86.519 86.037 86.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 86.519 86.037 86.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.326.951 945.522 441.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 282.864.413 277.118.847 192.184.413
Maddi Duran Varlıklar
15 61.010.550 61.691.700 50.441.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 314.912 379.870 408.413
Peşin Ödenmiş Giderler
274.818 985.067 2.422.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 274.818 985.067 2.422.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 680.004 0 10.434.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
28 2.035.997 546.636 854.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
348.594.164 341.753.679 257.273.220
TOPLAM VARLIKLAR
1.404.714.948 1.292.421.841 1.078.118.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
187.308.969 69.789.023 23.208.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 187.308.969 69.789.023 23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.630.072 26.508.588 20.347.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 25.630.072 26.508.588 20.347.364
Ticari Borçlar
235.792.908 230.955.212 215.274.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 632.716 2.916.653 1.434.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 235.160.192 228.038.559 213.839.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 11.387.087 7.162.092 1.289.246
Diğer Borçlar
9.038.545 22.140.671 19.762.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,30 109.463 14.833.014 14.606.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.929.082 7.307.657 5.155.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.734.857 19.244.417 44.530.946
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 9.734.857 19.244.417 44.530.946
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
262.934.250 226.667.267 196.694.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 262.934.250 226.667.267 196.694.636
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.114.583 3.718.861 4.782.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.483.815 20.815.236 16.045.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 9.597.017 12.479.388 8.423.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 15.886.798 8.335.848 7.621.156
ARA TOPLAM
768.425.086 627.001.367 541.935.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
768.425.086 627.001.367 541.935.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.712.938 117.411.566 103.878.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 108.712.938 117.411.566 103.878.300
Diğer Borçlar
0 107.761 753.070
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 107.761 753.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 34.715 572.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 34.715 572.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.047.227 27.566.532 16.647.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 20.047.227 27.566.532 16.647.294
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 3.667.761 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.760.165 148.788.335 121.851.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
897.185.251 775.789.702 663.787.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
506.193.663 493.490.376 404.517.210
Ödenmiş Sermaye
21 110.000.000 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.498.280 1.431.009 1.431.009
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -62.334.320 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
21 -8.691.856 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.009.332 172.503.414 89.116.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.595.783 -1.277.105 -1.064.817
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 -101.224 -101.224 -101.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.494.559 -1.175.881 -963.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 201.605.115 173.780.519 90.181.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.960.750 13.296.782 12.446.049
Yasal Yedekler
21 13.960.750 13.296.782 12.446.049
Diğer Özkaynak Payları
21 -13.842.938 0 0
Diğer Yedekler
21 5.851.513 2.393.923 2.393.923
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 256.199.568 234.865.153 181.801.727
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.543.334 21.334.415 69.661.898
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.336.034 23.141.763 9.814.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
507.529.697 516.632.139 414.331.430
TOPLAM KAYNAKLAR
1.404.714.948 1.292.421.841 1.078.118.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.444 -963.373 90.181.741 12.446.049 0 2.393.923 180.061.269 69.661.898 402.776.752 9.814.144 412.590.896
Transferler
850.729 68.811.169 -69.661.898 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.508 83.598.778 21.334.415 104.720.685 13.359.314 118.079.999
Kar Payları
-14.007.285 -14.007.285 0 -14.007.285
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
220 4 224 -31.695 -31.471
Dönem Sonu Bakiyeler
21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139
Transferler
21.334.415 -21.334.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-318.678 27.824.596 3.543.334 31.049.252 -351.014 30.698.238
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.691.856 -8.691.856 0 -8.691.856
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.192.320 34.693.729
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-318.678 -212.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -398.348 -265.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.670 53.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.670 53.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.824.596 83.598.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.824.596 83.598.778
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
27.824.596 83.598.778
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.505.918 83.386.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.698.238 118.079.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-351.014 13.359.314
Ana Ortaklık Payları
31.049.252 104.720.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825891


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.