KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:35
KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 92.285.625 12.885.562
Satışların Maliyeti
30 -75.286.040 -9.746.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.999.585 3.139.142
BRÜT KAR (ZARAR)
16.999.585 3.139.142
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.196.514 -3.366.523
Pazarlama Giderleri
31 -664.750 -123.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 896.811 11.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.641 -354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.019.491 -340.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.019.491 -340.057
Finansman Gelirleri
34 7.211.521 3.444.354
Finansman Giderleri
34 -8.561.993 -1.460.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.669.019 1.643.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.777.667 -340.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.920.491 -404.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 142.824 63.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.891.352 1.302.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.891.352 1.302.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.891.352 1.302.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-819.535 8.129.708
Dönem Karı (Zararı)
6.891.352 1.302.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.891.352 1.302.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.087.580 714.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 288.276 220.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 694.604 153.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 694.604 153.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -1.965.534 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -142.824 340.989
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 37.898 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.623.307 6.112.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.711.099 -1.444.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 810.918 8.165.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 810.918 8.165.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.475.422 411.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.475.422 411.819
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -366 -23.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -438.296 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.936.385 -240.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -13.936.385 -240.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 26.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 3.748.257 -2.278.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,24 3.748.257 -2.278.729
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.240.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -29.836 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.979 281.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.979 281.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-819.535 8.129.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
719.113 -160.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 719.113 -160.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 719.113 -160.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-781.559 -2.569.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 811.265
Kredilerden Nakit Girişleri
9 811.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -2.569.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -2.569.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.592.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.981 5.400.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.981 5.400.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.933.092 2.188.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.051.111 7.588.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.051.111 1.933.092
Finansal Yatırımlar
1.714.555 3.405.547
Diğer Finansal Yatırımlar
8 1.714.555 3.405.547
Ticari Alacaklar
11 216.341.668 217.152.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 710.806 463.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 215.630.862 216.689.412
Diğer Alacaklar
6,12 3.983.854 5.459.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 3.983.854 5.459.276
Türev Araçlar
13 416 50
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 416 50
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.007.393 569.097
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 60.061 12.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 947.332 556.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 2.684.552
ARA TOPLAM
224.098.997 231.204.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.098.997 231.204.200
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.616.985 1.637.092
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8 1.616.985 1.637.092
Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 64.214
Maddi Duran Varlıklar
3.213.312 2.736.382
Taşıtlar
19 83.627 104.469
Mobilya ve Demirbaşlar
19 2.476.716 2.200.297
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 652.969 431.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.025.019 3.203.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 639.553 685.646
Diğer Haklar
19 428.455 467.725
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 211.098 217.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.559.083 8.327.239
TOPLAM VARLIKLAR
232.658.080 239.531.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.786.812 45.724.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 46.786.812 45.724.124
Banka Kredileri
9 46.768.990 45.701.569
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 17.822 22.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 251.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 251.423
Banka Kredileri
9 0 251.423
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.741.481 1.958.265
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 1.741.481 1.958.265
Ticari Borçlar
11 121.921.873 135.858.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 8.683 3.705.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 121.913.190 132.152.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 563.150 361.463
Diğer Borçlar
12 2.726.067 894.036
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 1.644.614 27.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.081.453 866.423
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 48.736
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 34.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 18.900 13.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.916.226 4.277.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 693.448 663.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 164.369 134.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 529.079 529.079
ARA TOPLAM
176.367.957 190.037.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.367.957 190.037.193
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.682.360 1.682.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.682.360 1.682.360
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.682.360 1.682.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 113.785 116.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 113.785 116.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 20.217 151.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.362 1.951.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.184.319 191.988.330
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.473.761 47.543.109
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -25.153 -64.453
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -25.153 -64.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -25.153 -64.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 915.190 915.190
Yasal Yedekler
29 915.190 915.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 17.909.494 3.635.067
Net Dönem Karı veya Zararı
29 6.891.352 14.274.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.473.761 47.543.109
TOPLAM KAYNAKLAR
232.658.080 239.531.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Transferler
29 2.979.855 -2.979.855 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.740 1.302.521 1.304.261 1.304.261
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -67.703 1.282.878 767.466 3.782.791 1.302.521 34.567.953 34.567.953
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109
Transferler
29 14.274.427 -14.274.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 39.300 6.891.352 6.930.652 6.930.652
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -25.153 1.282.878 915.190 17.909.494 6.891.352 54.473.761 54.473.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.891.352 1.302.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21,29 39.300 1.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 50.384 2.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21,23 -11.084 -490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,23 -11.084 -490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.300 1.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.930.652 1.304.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.930.652 1.304.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3517 Değişim: 0,48%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2133 Değişim: 1,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2193
Açılış: 10,1096
502,06 Değişim: 0,62%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.